Szkolenie: ANALIZA I PLANOWANIE FINANSOWE

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/analiza-i-planowanie-finansowe-58192-id512

Informacje o szkoleniu

 • ANALIZA I PLANOWANIE FINANSOWE


  ID szkolenia: 58192
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Księgowość, rachunkowość, podatki
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  sala w centrum W-wy
  .
  00-000 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  16 h/2 dni
 • Organizator szkolenia:

  EDU-SKILLS SZKOLENIA
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

.

Szkolenie skierowane jest do:

.

Program szkolenia:

WSTĘP DO ANALIZY FINANSOWEJ

* przedmiot, zakres i metody analizy ekonomicznej

* narzędzia i metody analizy sprawozdań finansowych

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA/ORGANIZACJI

* finansowe i pozafinansowe źródła informacji

* analiza otoczenia przedsiębiorstwa

* strategiczna pozycja przedsiębiorstwa

WSTĘPNA ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH.

ŹRÓDŁA DANYCH DLA ANALIZY FINANSOWEJ

* bilans - analiza struktury i dynamiki

* rachunek zysków i strat - analiza struktury i dynamiki, analiza jakości zysków

* zestawienie z przepływów pieniężnych – analiza kierunków przepływów środków

* informacja dodatkowa

* przekształcenie sprawozdań finansowych na potrzeby analizy

NARZĘDZIA ANALIZ I ZARZĄDZANIE FINANSAMI W ORGANIZACJI

METODY ANALIZY PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ

* ocena bieżącej płynności finansowej

* analiza pokrycia finansowego

* analiza przepływów pieniężnych

* analiza z wykorzystaniem wskaźników przepływów pieniężnych

METODY OCENY WYKORZYSTANIA POSIADANEGO MAJĄTKU

* wskaźniki obrotowości i sprawności działania

* wydajność, produktywność, wyposażenie techniczne

METODY ANALIZY ZYSKOWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

* analiza przychodów ze sprzedaży i kosztów ich uzyskania

* analiza dźwigni operacyjnej

* analiza wyniku finansowego i rentowności przedsiębiorstwa

* model analizy Du Ponta

METODY ANALIZY ZADŁUŻENIA PRZEDSIĘBIORSTWA

* wskaźnikowa analiza stanu zadłużenia i zdolności jego spłaty

* analiza struktury kapitału (dźwignia finansowa)

* analiza kosztów kapitału

CAŁOŚCIOWE SPOSOBY ANALIZY FIRMY

*analiza symptomów zagrożenia bankructwem

* szybkie sposoby analizy

* elementy ograniczające wiarygodność klasycznej analizy wskaźnikowe

OCENA POZYCJI Z PUNKTU WIDZENIA WŁAŚCICELA

* EVA – ekonomiczna wartość dodana

* MVA – rynkowa wartość dodana

Informacje o prelegentach:

Prowadzi szkolenia dla menedżerów oraz projekty konsultingowe z zakresu planowania i analizy finansowej. Jest akredytowanym doradcą finansowy w Polsko-Brytyjskim Programie Rozwoju Przedsiębiorczości, członkiem Polskiej Sieci Doradców, ekspertem w programie Know-How Fund. Prowadzi zajęcia z zarządzania finansami dla menedżerów w programie MBA realizowanym w Polsce przez University of Illinois at Urbana Champaign.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1200 pln netto

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, lunch, serwis kawowy ,imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

przesłanie zgłoszenia

Wydarzenie: ANALIZA I PLANOWANIE FINANSOWE