Szkolenie: Auditor wewnętrzny jakości

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/auditor-wewnetrzny-jakosci-36030

Informacje o szkoleniu

 • Auditor wewnętrzny jakości


  ID szkolenia: 36030
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Jakość
 • Adres szkolenia:

  TQMsoft
  ul. Bociana 22a
  31-231 Kraków
  woj. małopolskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 15-16.01.2018
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni po 7 godzin
  TERMINY:
  07-08.09.2017
  30-31.10.2017
 • Organizator szkolenia:

  TQMsoft
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Uzyskanie podstawowej wiedzy o strukturze i wymaganiach normy ISO 9001:2008. Nabycie podstawowych kompetencji
w zakresie wykonywania auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością. Zasady auditowania, zarządzanie programem auditów, działania auditowe, kompetencje i ocena auditorów zgodnie z wytycznymi auditowania zawartymi w ISO 19011. Przygotowanie raportu z auditu. Planowanie i nadzorowanie opcjonalnych działań poauditowych. Prezentacja dobrych praktyk, przykłady, ćwiczenia, scenki.

Szkolenie po pozytywnej walidacji i zatwierdzone przez międzynarodową jednostkę certyfikującą IMQ-CSQ. Uczestnicy po zaliczeniu testu końcowego otrzymują zaświadczenia uczestnictwa wydane przez IMQ S.p.A. oraz TQMsoft.

Szkolenie skierowane jest do:

• Kandydaci na auditorów wewnętrznych SZJ
• Auditorzy wewnętrzni SZJ z niewielką praktyką lub bez praktyki

Program szkolenia:

Wykład:

· Model Deminga i jego przydatność w praktyce biznesowej

· High Level Structure – nowa koncepcja tworzenia norm w obszarze systemów zarządzania

· Znowelizowane zasady zarządzania jakością

· Norma ISO 9001:2015 vs ISO 9001:2008 – porównanie – istotne zmiany, między innymi: terminy i definicje, kontekst organizacji - zrozumienie organizacji i jej kontekstu, zrozumienie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron, system zarządzania jakością i jego procesy, środowisko dla funkcjonowania procesów, Przywództwo, podejście oparte na ryzyku, podejście do dokumentacji, wiedza organizacji, wyroby i usługi dostarczane z zewnątrz

· Auditowanie systemów zarządzania jakością wg normy ISO 19011, w tym wybrane zagadnienia dotyczące:

· Terminologii - Słownik podstawowych pojęć

· Zasad auditowania

· Zarządzania programem auditów

· Działań auditowych

· Zbierania i weryfikowania informacji, klasyfikacji niezgodności, formułowania dowodu z auditu wewnętrznego, formułowania motywów zaklasyfikowania niezgodności

· Komunikowania się podczas auditu

· Przeprowadzenie działań poauditowych

· Kompetencji i oceny auditorów

· Praktyczne wskazówki dla auditora do przeprowadzania skutecznego auditu wewnętrznegoĆwiczenia:

· Zasady zarządzania jakością

· Terminy i definicje

· Identyfikowanie niezgodności

· Działania korekcyjne (natychmiastowe) / korygujące

· Cechy i umiejętności auditora

· Komunikacja w trakcie auditu

· Klasyfikowanie niezgodności

· Audit zgodności vs audit skuteczności

· Przygotowania i przeprowadzenia symulacji auditu z wykorzystaniem nabytych wiadomości ze szczególnym uwzględnieniem:

· Identyfikowania niezgodności

· Klasyfikacji niezgodności

· Formułowania dowodu z auditu

· Formułowania motywów zaklasyfikowania niezgodności

Informacje o prelegentach:

trenerzy TQMsoft

Wydarzenia towarzyszące:

Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z normami ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N 18001 (OHSAS 18001)

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1150 - PLN netto / os.

Cena zawiera:

Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Karta zgłoszenia- W przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo kontakt : 12 397 18 81.

Wydarzenie: Auditor wewnętrzny jakości