Szkolenie: Certyfikowany Kurs Kadry i Płace od podstaw z obsługą programów: Płatnik, Symfonia, Optima

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/certyfikowany-kurs-kadry-i-place-od-podstaw-z-obsluga-programow-platnik-symfonia-optima-71927

Informacje o szkoleniu

 • Certyfikowany Kurs Kadry i Płace od podstaw z obsługą programów: Płatnik, Symfonia, Optima


  ID szkolenia: 71927
  Typ: Szkolenia
  Kategoria:
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Sale szkoleniowe
  Centrum miasta
  Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Certyfikowany Kurs Kadry i Płace od podstaw

  04.04.2020 r. w godz. 09.00-15.00
  18.04.2020 r. w godz. 09.00-15.00
  25.04.2020 r. w godz. 09.00-15.00
  16.05.2020 r. w godz. 09.00-15.00
  23.05.2020 r. w godz. 09.00-15.00
  30.05.2020 r. w godz. 09.00-15.00

  Egzamin odbędzie się: 30.05.2020 r. o godz. 09.00
  Czas trwania egzaminu: 1 h
  Nie pobieramy dodatkowych opłat za egzamin.
  Egzamin nie jest obowiązkowy.

  Kurs PŁATNIK od podstaw
  21.06.2020 w godz. 09:00-15:00

  Kurs SYMFONIA Kadry i Płace od podstaw
  13.06.202 w godz. 09:00-15:00

  Kurs OPTIMA Kadry i Płace od podstaw
  06.06.2020 w godz. 09:00-15:00
 • Organizator szkolenia:

  Tax Consilium Sp z o.o.
  ul. Rynek Główny 30/37
  31-010 Kraków
  woj. małopolskie
  O firmie Inne oferty firmy
Tax Consilium Sp z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Kurs rozpoczyna się od wprowadzenia Cię do tematyki kadr i płac. Najpierw trener-praktyk od podstaw będzie przedstawiał Ci regulacje prawne, tłumaczył pojęcia i przepisy. Następnie przejdzie do zasad prowadzenia rozliczeń i pokaże wzorcowe przykłady, wyjaśni mechanizmy i pokaże dobre praktyki. Dzięki takiemu kompleksowemu wprowadzeniu (zajmującemu 30% czasu) zyskasz solidne podstawy, które będziesz wykorzystać podczas warsztatów.

70% kursu stanowi praktyka. Na kolejnych zajęciach będziesz wykonywać zadania i ćwiczenia. Razem z naszym trenerem poprowadzisz pełne rozrachunki z pracownikami, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym. Będziesz sporządzać autentyczne dokumenty, deklaracje podatkowe, deklaracje ZUS i różne warianty list płac. Rozliczysz składniki płacowe, zasiłki, przerwy w pracy, urlopy wypoczynkowe i wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. Zapoznasz się też z najnowszymi przepisami prawa pracy i zyskasz wiedzę, jak stosować je w praktyce gospodarczej. Poznasz obowiązki, uprawnienia i zasady regulujące relację pracownik - pracodawca i wiele, wiele więcej praktycznych informacji, rad i wskazówek.

Na ostatnich zajęciach kursu (przed zajęciami z obsługi programów) odbywają się praktyczne warsztaty kadrowe. Szczegółowo, krok po kroku poznasz na nich rodzaje umów o pracę, zrozumiesz ich konstrukcje oraz omówisz pełną dokumentację personalną. Otrzymasz od nas wzór akt osobowych i dokumentów, które będziesz mógł wykorzystać w późniejszej pracy. Podczas tych zajęć poznasz także zasady dot. rozwiązywania umów, uprawnień, obowiązków pracodawców i pracowników oraz ich odpowiedzialności. Trener podzieli się z Tobą swoim doświadczeniem i przekaże Ci dobre praktyki.

Zajęcia komputerowe odbywają się po warsztatach z zakresu kadr i płac (wtedy będziesz mieć wystarczającą wiedzę, aby dokonywać rozliczeń na systemach). W ich trakcie udostępniamy Ci laptop z oryginalną, edukacyjną wersją danego oprogramowania (jako praktycy biznesu współpracujemy z ich producentami). Podczas zajęć będziesz pracował przy osobnym stanowisku i samodzielnie wykonywał wszystkie ćwiczenia. Trener będzie natomiast nadzorował Twoją pracę (podchodził i udzielał porad).

Postaw na sprawdzoną jakość. Posiadamy znak jakości MSUES, Akredytację Kuratorium Oświaty, certyfikat ISO 29990:2010 oraz wiele innych wyróżnień i pozytywnych opinii naszych uczestników.

W 2019 r. według autentycznych ocen Uczestników
Certyfikowany Kurs Kadry i Płace od podstaw
został oceniony na: 5,68/6

Szkolenie skierowane jest do:

Ten kurs jest właśnie dla Ciebie, jeśli:
- nie miałeś styczności z zagadnieniami dotyczącymi wynagrodzeń i prawa pracy (kurs prowadzony jest od podstaw)
- chcesz rozpocząć pracę w działach personalnych, kadrowo-płacowych, HR, biurach rachunkowych, outsourcingu
- prowadzisz swoją firmę i chciałbyś samodzielnie rozliczać swoich pracowników
- chcesz zdobyć nowy zawód i realnie podnieść swoje szanse na rynku pracy
- krótko pracujesz w obszarze kadr i płac, ale chcesz od podstaw usystematyzować swoją wiedzę i ją poszerzyć
- posiadasz co najmniej średnie wykształcenie

Program szkolenia:

Kurs Kadry i Płace od podstaw
Moduł I Praktyczne naliczanie wynagrodzeń
Moduł II Urlopy wypoczynkowe - przepisy i stosowane zasady naliczania
Moduł III Wynagrodzenia za czas zwolnień z pracy. Praktyka rozliczania umów cywilno - prawnych
Moduł IV Wynagrodzenia za czas choroby i zasiłki w praktyce - przepisy, zasady, uprawnienia
Moduł V Wynagrodzenia za część miesiąca. Prowadzenie rozliczeń podatkowych
Moduł VI Przepisy prawa pracy - obowiązki, uprawnienia, stosowane zasady i dobre praktyki

Kurs Płatnik od podstaw - 8h
1. Omówienie podstawowych obowiązków płatnika składek wobec ZUS, zasad podlegania i rozliczania ubezpieczeń.
2. Ogólne zasady obsługi Programu Płatnik.
3. Zakładanie bazy danych.
4. Omówienie interfejsu programu.
5. Statusy dokumentów i statusy weryfikacji.
6. Ustawianie parametrów programu niezbędnych do prawidłowego przygotowania dokumentów do ZUS.
7. Tworzenie kartoteki płatnika oraz tworzenie dokumentów zgłoszeniowych płatnika do ZUS.
8. Wprowadzanie danych ubezpieczonych do Rejestru Ubezpieczonych - zakładanie kartoteki ubezpieczonego oraz modyfikacja danych w Rejestrze.
9. Prawidłowe sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych ubezpieczonego.
10. Korygowanie i aktualizacja dokumentów zgłoszeniowych.
11. Tworzenie i obsługa zestawów dokumentów.
12. Import dokumentów z programów kadrowo-płacowych do Programu Płatnik.
13. Tworzenie raportów rozliczeniowych miesięcznych imiennych oraz deklaracji miesięcznej (raporty RCA, RSA, RZA, RPA – NOWOŚĆ od 2019! i deklaracja DRA) oraz omówienie poszczególnych ubezpieczeń i zasad ich rozliczania.
14. Zasady i sposoby korygowania dokumentów rozliczeniowych.
15. Informacja miesięczna i roczna dla ubezpieczonego.
16. Zasady wypełniania dokumentu –ZUS IWA deklaracja roczna.
17. Omówienie dokumentu ZUS OSW oraz zasady tworzenia ZUS RIA NOWOŚĆ OD 2019!
18. ZUS ZSWA - praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Kurs SYMFONIA Kadry i Płace od podstaw
1. Zagadnienia podstawowe – filozofia pracy z systemem.
2. Prezentacja i omówienie funkcjonalności programu.
3. Założenie nowej firmy (bazy danych).
4. Założenie okresów płacowych.
5. Wprowadzanie danych osobowych pracowników.
6. Zatrudnianie pracowników – umowa o pracę (zgłoszenie ZUA i współpraca płatnikiem) i czynności z tym związane.
7. Omówienie zdarzeń związanych z nieobecnością (urlopy, choroby itp.).
8. Omówienie pozostałych zdarzeń związanych z obsługą pracowników (dodatkowe składniki wynagrodzenia, rozwiązanie stosunku pracy itp).
9. Wydruk listy płac.
10. Wprowadzanie wynagrodzeń związanych z umowami cywilnoprawnymi (umowa o dzieło, umowa zlecenia, prawa autorskie, rada nadzorcza).
11. Naliczanie i zamykanie okresów płacowych.
12. Wydruki list płac i innych zestawień kadrowo-płacowych, PITy.
13. Współpraca programu z modułem Finansowo - Księgowym.
14. Omówienie i prezentacja wydruków i raportów dostępnych w systemie.

Kurs OPTIMA Kadry i Płace od podstaw
1. Moduł Kadry i Płace – informacje ogólne.
2. Zakładanie nowej firmy.
3. Definiowanie okresu płacowego.
4. Wprowadzanie danych osobowych pracowników.
5. Zatrudnianie pracowników na podstawie umowy o pracę (współdziałanie z programem PŁATNIK)
6. Wprowadzanie zdarzeń związanych z absencją pracowników (urlopy wypoczynkowe, chorobowe).
7. Umowy cywilno – prawne (umowa o dzieło, umowa zlecenie)
8. Rozwiązywanie stosunku pracy.
9. Naliczanie wynagrodzeń.
10. Wydruki list płac oraz innych dokumentów kadrowych.
11. Deklaracje.

Informacje o prelegentach:

Trenerzy są praktykami biznesu, kierują oddziałami kadrowo - płacowymi polskich firm.

Wydarzenia towarzyszące:

Kurs SYMFONIA Kadry i płace od podstaw
Kurs OPTIMA Kadry i płace od podstaw

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1757 zł - za osobę

Cena zawiera:

72h lekcyjnych, certyfikat Specjalisty ds. Wynagrodzeń oraz Specjalisty ds. Kadr z kodami zawodów według klasyfikacji MPiPS, zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu OPTIMA Kadry i płace od podstaw, zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu Płatnik od podstaw zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu SYMFONIA Kadry i Płace od podstaw, 30 dni opieki poszkoleniowej, gwarancja terminów kursów, autorskie materiały szkoleniowe, atrakcyjne zniżki i rabaty na udział w kolejnych kursach, możliwość odrabiania zajęć wg Regulaminu,pakiet e-learningu, możliwość spłaty w ratach 0%

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Wszystkie szczegóły dostępne są na stronie internetowej: taxconsilium.com

Wydarzenie: Certyfikowany Kurs Kadry i Płace od podstaw z obsługą programów: Płatnik, Symfonia, Optima