Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/ekologiczna-zrownowazona-karta-wynikow-35782-id8229

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie Ekologiczna Zrównoważona Karta Wyników
Cel: nabycie lub podniesienie umiejętności w zakresie przełożenia przyjętej strategii na konkretne działania operacyjne przy wykorzystaniu narzędzia w postaci ekologicznej zrównoważonej karty wyników, która służy do planowania, realizacji i monitorowania pro-środowiskowej strategii przedsiębiorstwa.

Szkolenie skierowane jest do:

ADRESATEM Projektu są osoby dorosłe pracujące w przedsiębiorstwach mających swoje siedziby, filie, oddziały na terenie województwa śląskiego w oparciu o umowę o pracę, samozatrudnienie, które są zainteresowane zdobyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem posiadanych kwalifikacji

Program szkolenia:

Harmonogram szkolenia

Ekologiczna Zrównoważona Karta Wyników

Dzień
1. WPROWADZENIE
1.1 Przedstawienie prowadzących oraz uczestników
1.2 Omówienie przebiegu i zakresu tematyki szkoleni
1.3 Ankieta diagnozująca potrzeby szkoleniowe
2. Założenia metody Zrównoważonej Karty Wyników
2.1 Perspektywy podstawowe Zrównoważonej Karty Wyników
2.2 Perspektywa ekologiczna w Zrównoważonej Karcie Wyników 3. Zrównoważona Karta Wyników a System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001i System
Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2008
3.1 Formułowanie celów ekologicznych.
3.2 Wskaźniki zarządzania ekologicznego a Zrównoważona Karta Wyników
3.3 Procesy a zarządzanie środowiskowe
3.4 Ekoinnowacje a Zrównoważona Karta Wyników
1
Dzień 2
1. Studium Przypadku Ekologicznej Zrównoważonej Karty Wyników
2. Projektowanie Ekologicznej Zrównoważonej Karty Wyników
1. Ćwiczenia warsztatowe w zakresie wdrażania Ekologicznej Zrównoważonej Karty Wyników.
Test / ankieta ewaluacyjna

Informacje o prelegentach:

dr Adam Jabłoński
dr Marek Jabłoński

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 78.76 w 80% dofinansowane z UE

Cena zawiera:

catering+materiały szkoleniwe+ certyfikat/ zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Tak. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 8.1- Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zapraszamy do udziału w szkoleniach dofinansowanych skierowanych do pracowników i kadry zarządzającej małych i mikroprzedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego – posiadających na jego terenie siedzibę, oddział czy filię.

Wydarzenie: Ekologiczna Zrównoważona Karta Wyników