Szkolenie

Eksport w przedsiębiorstwie. Wejście na rynek i realizacja transakcji eksportowej.

O szkoleniu

Jakie przykładowe umiejętności szkolenie zapewni uczestnikom:

Stworzenie najkorzystniejszej koncepcji wejścia na rynek zagraniczny (nowy kierunek eksportu) i obsługi tego rynku,

Zapoznanie z zasadami prowadzenia eksportu i dostaw wewnątrzwspólnotowych, nowymi uregulowaniami prawno-zwyczajowymi, które mogą być wykorzystane do zabezpieczenia interesów firm słuchaczy w zawieranych umowach,

Praktyczne porady dotyczące zawierania różnego rodzaju umów na różnych rynkach,

Nabycie praktycznych wskazówek, jak negocjować umowy z partnerem zagranicznym, posługując się argumentami, które pojawiły się w nowych uregulowaniach.

Uporządkowanie zaawansowanej wiedzy o handlu z zagranicą, dokumentach, sposobach rozliczeń, bazach dostawy, źródłach poszukiwania i weryfikacji partnera.
Kto powinien wziąć udział?
 • kadry menedżerskiej, pracowników działów: handlowych, sprzedaży, eksportu,
 • wszystkich osób odpowiedzialnych za negocjowanie, zawieranie i rozliczanie umów z partnerami zagranicznymi.

Program szkolenia

 1. STRATEGIA MARKETINGOWA W EKSPORCIE.
  • Struktura eksportu jako uwarunkowanie działań marketingowych.
  • Segmentacja rynku zagranicznego.
  • Wybór strategii w zakresie produktu, ceny i logistyki marketingowej.
  • Strategia działań promocyjnych za granicą.
  • Strategia kreowania wizerunku przedsiębiorstwa eksportującego.
  • Organizacja i budżetowanie działań marketingowych na rynku zagranicznym.
 2. ANALIZA RYNKÓW EKSPORTOWYCH I WYBÓR METODY WEJŚCIA.
  • Ustalanie sytuacji rynkowej.
  • Metody wejścia na rynek zagraniczny.
  • Badanie zachowań nabywców za granicą.
  • Analiza uwarunkowań prawnych, kulturowych i politycznych.
 3. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W EKSPORCIE.
  • Niepewność i ryzyko w odniesieniu do rynku zagranicznego.
  • Sposoby ograniczania ryzyka eksportowego.
  • Gwarancje bankowe jako forma przeniesienia ryzyka na bank.
  • Ubezpieczenia w działalności eksportowej.
  • Międzynarodowe procedury bezpieczeństwa dostaw.
 4. SPECYFIKA SPORZĄDZANIA OFERTY EKSPORTOWEJ.
  • Prawne aspekty ofert w handlu zagranicznym.
  • Elementy ofert zgodnych z wymaganiami rynków zagranicznych.
  • Kalkulacja ceny ofertowej.
  • Cykl zawierania umów w eksporcie za pomocą oferty.
  • Postępowanie eksportera z zapytaniem i zamówieniem.
 5. ZABEZPIECZANIE INTERESÓW EKSPORTERA W KONTRAKCIE HANDLOWYM.
  • Uwarunkowania prawno-zwyczajowe kontraktów zagranicznych.
  • Konwencja ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (Konwencja CISG).
  • Formułowanie klauzul podstawowych w kontrakcie.
  • Posługiwanie się warunkami ogólnymi umów eksportowych.
  • Zasady ustalania kar umownych i postępowania reklamacyjnego.
 6. ETAPY REALIZACJI TRANSAKCJI EKSPORTOWEJ.
  • Cykl transakcji eksportowej i związane z nim czynności.
  • Działania eksportera w zakresie dokumentacji.
  • Kontrola przedwysyłkowa i wysyłka towaru.
  • Załatwianie reklamacji towaru przez eksportera.
 7. WARUNKI DOSTAW W TRANSAKCJACH EKSPORTOWYCH.
  • Uzanse międzynarodowe w zakresie bazy dostawy.
  • Szczegółowa wykładnia uniwersalnych terminów Incoterms®2010.
  • Postanowienia terminów Incoterms®2010 dla transportu morskiego.
  • Nowe zwyczaje Combiterms 2011 dla dostaw kontenerowych.
  • Amerykańskie formuły RAFTD.
 8. DOBÓR FINANSOWYCH ZABEZPIECZEŃ I ROZLICZANIE DOSTAW W EKSPORCIE.
  • Akredytywa dokumentowa jako tradycyjny sposób rozliczeń.
  • Zwyczaje dotyczące akredytyw dokumentowych UCP 600.
  • Zabezpieczenia przed odrzucaniem dokumentów eksportowych przez banki.
  • Bankowe zobowiązanie płatnicze (BPO) jako najnowszy sposób rozliczeń.
  • Rachunek zastrzeżony jako alternatywa akredytywy.
  • Inkaso dokumentowe i jego negocjowanie przez eksportera.
  • Analiza sposobu płatności z punktu widzenia eksportera.
 9. DOKUMENTY W TRANSAKCJACH EKSPORTOWYCH.
  • Faktura handlowa jako jeden z dokumentów podstawowych.
  • Dokumenty przewozowe, składowe i ubezpieczeniowe.
  • Dokumenty kontroli i pochodzenia jako uzupełniające.
  • Kwestie zgodności dokumentacji w zwyczajach UCP 600.
 10. DOCHODZENIE SPRAW SPORNYCH W EKSPORCIE.
  • Arbitraż instytucjonalny i ad hoc.
  • Wzorcowe klauzule arbitrażowe w różnych sądach.
  • Procedury arbitrażowe i sądy ponadnarodowe.
  • Dochodzenie roszczeń przed sądami państwowymi.
  • Porozumienia międzynarodowe o uznawaniu orzeczeń.

Analiza przypadków (case study):

 • praktyczna analiza konkretnych przypadków i zapisów w kontraktach zagranicznych
 • analiza dokumentów stosowanych w eksporcie
 • omówienie konkretnych sytuacji na podstawie zdjęć z portów, magazynów, składów celnych, terminali kontenerowych


Program nie stanowi harmonogramu i tematy są omawiane w różnej, aczkolwiek logicznej kolejności oraz rozwijane zgodnie z zainteresowaniem uczestników. Przy jednorodnej grupie (zainteresowanej np. tylko transportem drogowym) istnieje możliwość skupienia się na zagadnieniach przydatnych grupie. W trakcie szkolenia odpowiedzi na pytania uczestników dokonywane są na bieżąco.

Czas trwania

Szkolenie stacjonarne: 10.00-16.00 I dnia, 9.00-15.00 II dnia
Szkolenie online: 10:00- 16:00

Prelegenci

Cytat

Dr Wojciech Budzyński.

Jest uznanym specjalistą w zakresie transportu, spedycji oraz umów handlowych i reklamacji z partnerem krajowym i zagranicznym. Wiedzę praktyczną zdobywał od ponad 30 lat jako handlowiec, dyrektor firmy handlowej, kolejno szef jej dwóch oddziałów za granicą, doradca ministra, starszy ekspert Banku Światowego. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w tym dużych firm transportowych i spedycyjnych. Przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców. Autor wielu pozycji książkowych poświęconych tematyce transportowej i handlowej, m.in.: „Transport w przedsiębiorstwie. Logistyka, spedycja i reklamacje.”, „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych.” (wydanie elektroniczne EBOOK 2015), „Umowy w handlu krajowym i zagranicznym. Nowe bazy dostawy, pułapki, zabezpieczenia.” (2015), „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Analiza uwarunkowań, ryzyk, pułapek i zabezpieczeń.”, Biblioteka Nowoczesnego Menedżera (2014), „Handel zagraniczny dla menedżerów.”, „Prawo międzynarodowe. Transakcje międzynarodowe.” Podręcznik na Studia MBA, „Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu. Incoterms. Combiterms. Amerykańskie Definicje Handlowe RAFTD.”, „Leksykon handlu zagranicznego. Rozliczenia finansowe.” „Poradnik eksportera komponentów.”, „Słownik dokumentów handlu zagranicznego. Opis i wzory dokumentów.”, „Eksport – import według Incoterms.” „Realizacja kontraktu importowego i eksportowego.”, „Realizacja transakcji importowej.”, „Wykładnia terminów handlowych Incoterms.”

Gdzie i kiedy

Online 23-24 listopad 2020

Gdzie i kiedy

Warszawa 16-17 listopad 2020
Hotel Ibis Stare Miasto

00-209 Warszawa

Muranowska 2

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
zł + 23% VAT za osobę- cena promocyjna szkolenia stacjonarnego
1490 PLN
Cena zawiera:
 • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, obszerne, praktyczne materiały szkoleniowe w segregatorze oraz materiały uzupełniające na płycie CD, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy kawowe.
Zapisz się
Cena 2
zł + 23% VAT za osobę- cena szkolenia stacjonarnego po okresie promocji
1690 PLN
Cena zawiera:
 • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, obszerne, praktyczne materiały szkoleniowe w segregatorze oraz materiały uzupełniające na płycie CD, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy kawowe.
Zapisz się
Cena 3
zł + 23% VAT za osobę- cena promocyjna szkolenia online
960 PLN
Cena zawiera:
 • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, obszerne, praktyczne materiały szkoleniowe w segregatorze oraz materiały uzupełniające na płycie CD, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy kawowe.
Zapisz się
Cena 4
zł + 23% VAT za osobę- cena szkolenia online po okresie promocji
1160 PLN
Cena zawiera:
 • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, obszerne, praktyczne materiały szkoleniowe w segregatorze oraz materiały uzupełniające na płycie CD, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy kawowe.
Zapisz się

Organizator

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa
ul. Jana Sebastiana Bacha 2
woj. mazowieckie
ATL „Achievement Through Learning” Sp. z o. o. jest polską firmą szkoleniowo-doradczą, która od 2000 roku prowadzi w całym kraju profesjonalne warsztaty, treningi i seminaria wspierające wysiłki przedsiębiorstw w osiąganiu wysokiej pozycj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o przesłanie zgłoszenia przy pomocy formularza online dostępnego powyżej.

W celu skorzystania z ceny promocyjnej prosimy o przesłanie formularza.

WIRTUALNA SALA ATL
Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym na platformie on-line.
Wymagany jest komputer z dostępem do internetu

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa ul. Jana Sebastiana Bacha 2
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!