Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/feedback-czyli-w-jaki-sposob-przekazywac-informacje-zwrotne-60917-id7

Informacje o szkoleniu

 • FEEDBACK, CZYLI W JAKI SPOSÓB PRZEKAZYWAĆ INFORMACJE ZWROTNE


  ID szkolenia: 60917
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Umiejętności osobiste
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Centrum szkoleniowe EMPRIZ
  Skwer Kardynała Wyszyńskiego 7
  00-015 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Zajęcia realizowane są wg poniższego harmonogramu:
  10.00 - 17.00
 • Organizator szkolenia:

  EMPRIZ Group
  Chłodna 29
  00-867 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
EMPRIZ Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest:
* przedstawienie najskuteczniejszych form przekazywania informacji zwrotnych, zarówno tych pozytywnych jak i negatywnych
* pokazanie praktycznego zastosowania przedstawionych rozwiązań

Szkolenie skierowane jest do:

Do wzięcia udziału w szkoleniu zapraszamy:
* osoby kierujące pracą podwładnych
* kadrę zarządzającą
* osoby uczestniczące w negocjacjach
* pracowników działów mających kontakt z klientem
* wszystkie osoby zainteresowane omawianym zagadnieniem

Program szkolenia:

Metody pracy wykorzystywane podczas szkolenia:
* Krótkie wykłady - będące elementem wprowadzenia w omawiane zagadnienia
* Burze mózgów
* Praca indywidualna, w parach lub grupowa
* Rozwiązywanie zadań problemowych i case study
* Wspólne poszukiwanie nowych możliwych rozwiązań
* Modelowanie - przedstawianie propozycji specyficznych zachowań, rozwiązań
* Wykorzystywanie kwestionariuszy.


Program:
1. KONSTRUKTYWNE UWAGI I SPOSÓB ICH ZGŁASZANIA
* określenie możliwych rezultatów jakie będzie za sobą niosła sformułowana uwaga
- formułowanie uwag
- właściwy dobór zwrotów
- akcentowanie najważniejszych informacji
- blokowanie odpowiedzi zwrotnych
* kiedy zgłaszać uwagi?
- odpowiedni dobór chwili
- kreowanie sytuacji
* gdzie i w jaki sposób powinno się zgłaszać uwagi?
- otoczenie, którego należy unikać
- odpowiednia tonacja głosu
2. OPTYMALNY SPOSÓB WYRAŻANIA EMOCJI
* o czym powinniśmy pamiętać?
* jakich sygnałów należy unikać?
* w jakich sytuacjach należy unikać reakcji nadto pozytywnych?
* kontrolowanie mimiki twarzy
3. SKUTECZNE MÓWIENIE „NIE”
* czym jest asertywność?
- jak skutecznie bronić swoich praw bez szkody dla innych osób?
* konsekwencja w działaniach
- brak ustępstw najlepszą droga do podtrzymania autorytetu
- wyciąganie konsekwencji
* najwłaściwsze zwroty do powiedzenia „nie”
4. ZWALNIANIE PRACOWNIKÓW
* czynności ułatwiające zwalnianie pracowników
- potwierdzenie słuszności dokonanego wyboru
* informacje, które należy potwierdzić przed samym zwolnieniem
- określenie sytuacji, w której znajdzie się firma po zwolnieniu pracownika
- możliwość zastąpienia zwalnianego pracownika
* w jaki sposób i gdzie dokonywać zwolnień?
5. SESJA PYTAŃ, PODSUMOWANIE.

Informacje o prelegentach:

Osoby z wieloletnim doświadczeniem praktycznym z omawianej tematyki.
Szczegółowe opisy prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.
Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 490 netto/brutto, koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu w okresie rabatowym
 • 590 netto/brutto, koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu po okresie rabatowym

Cena zawiera:

Cena obejmuje: realizację programu szkolenia, materiały szkoleniowe, posiłki i napoje serwowane podczas przerw kawowych i obiadowych oraz certyfikat ukończenia szkolenia, zaświadczenie na druku MEN (posiadamy uprawnienia placówki oświatowej)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

RABATY!!!
Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat 10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat 15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osoba gratis!

Wydarzenie: FEEDBACK, CZYLI W JAKI SPOSÓB PRZEKAZYWAĆ INFORMACJE ZWROTNE