Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/incoterms-2010-i-inne-terminy-handlowe-42488-id1184

Informacje o szkoleniu

 • INCOTERMS 2010 i inne terminy handlowe


  ID szkolenia: 42488
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Handel, FMCG
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
  Opolska 15
  40-084 Katowice
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9:00 - 15:00
 • Organizator szkolenia:

  Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest przekazanie aktualnych informacji o najnowszej wersji Incoterms 2010, nowej klasyfikacji reguł i nowych terminach, o zmianach w stosunku do Incoterms 2000 oraz o zasadach prawidłowego i bezpiecznego stosowania reguł w kontraktach handlowych. Celem szkolenia jest ponadto analiza poszczególnych reguł Incoterms 2010, w kontekście podziału obowiązków, kosztów i ryzyka związanego z dostawą towaru między stronami kontraktu. Uczestnicy szkolenia będą potrafili dokonać wyboru prawidłowej reguły Incoterms, z uwzględnieniem specyfiki towaru i gałęzi transportu, w kontraktach eksportowych i importowych. Pozwoli to na uniknięcie wielu kosztownych błędów i bezkonfliktową realizację transakcji handlowej.

Szkolenie skierowane jest do:

Adresat: kadra kierownicza, specjaliści działów handlowych, osoby zarządzające w małych przedsiębiorstwach, eksporterzy, osoby odpowiedzialne za transport, spedycję i logistykę w firmie, przedstawiciele firm logistycznych i spedycyjnych oraz wszystkie osoby zainteresowane tematem.

Program szkolenia:

PROGRAM SZKOLENIA
"INCOTERMS 2010 i inne terminy handlowe"

1. Wprowadzenie
- Ryzyko i koszty w handlu zagranicznym, umowa sprzedaży (kontrakt)
- Czym są Incoterms a czym nie są
- Inne terminy handlowe (amerykański kodeks handlowy (UCC), Combiterms)
2. Analiza ceny kontraktowej
3. Nowości w Incoterms 2010 i różnice w stosunku do Incoterms 2000
4. Analiza i omówienie 11 reguł Incoterms 2010 oraz zmian w poszczególnych regułach,
ze szczególnym uwzględnieniem podziału obowiązków, kosztów i ryzyka między stronami kontraktu
- REGUŁY DLA WSZYSTKICH ŚRODKÓW I GAŁĘZI TRANSPORTU
- EXW EX WORKS (Z ZAKŁADU)
- FCA FREE CARRIER (DOSTARCZONY DO PRZEWOŹNIKA)
- CPT CARRIAGE PAID TO (PRZEWÓZ OPŁACONY DO)
- CIP CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (PRZEWÓZ I
UBEZPIECZENIE OPŁACONE DO)
- DAT DELIVERED AT TERMINAL (DOSTARCZONY DO TERMINALU)
- DAP DELIVERED AT PLACE (DOSTARCZONY DO MIEJSCA)
- DDP DELIVERED DUTY PAID (DOSTARCZONY CŁO OPŁACONE)
- REGUŁY DLA TRANSPORTU MORSKIEGO I WODNEGO ŚRÓDLĄDOWEGO
- FAS FREE ALONGSIDE SHIP (DOSTARCZONY WZDŁUŻ BURTY STATKU)
- FOB FREE ON BOARD (DOSTARCZONY NA STATEK)
- CFR COST AND FREIGHT (KOSZT I UBEZPIECZENIE)
- CIF COST INSURANCE FREIGHT (KOSZT UBEZPIECZENIE FRACHT)
5. Analiza błędów, które mogą być popełnione przy stosowaniu reguł Incoterms 2010
- Brak informacji o wersji Incoterms
- Negatywne konsekwencje związane z brakiem określenia punktu dostawy
- EXW i DDP – reguły naruszające zasadę domicylu celnego
- Błędne stosowanie reguł FOB, CFR i CIF w transporcie kontenerowym
- Możliwe konsekwencje finansowe wskutek błędnej interpretacji reguł C
6. Incoterms 2010 w kontraktach handlowych
- Czy stosować w kontraktach reguły Incoterms 2010
- Którą regułę wybrać
- Jak czynniki należy wziąć pod uwagę w procesie decyzyjnym
7. Dokumenty i informacje wymagane od stron kontraktu w Incoterms 2010
8. Incoterms 2010 a umowa spedycji i umowa o przewóz
9. Ubezpieczenie towaru w drodze w Incoterms 2010
10. Zwyczajowe terminy handlowe loco, franco, Ab Werk i Frei Haus
11. Podsumowanie (dyskusja podsumowująca, pytania, odpowiedzi)

Informacje o prelegentach:

ekspert w zakresie INCOTERMS i kontraktacji eksportowej. Jedyny w Polsce trener akredytowany przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu. Doświadczony konsultant i trener o szerokim doświadczeniu, wykładowca m. in. Centrum Doskonalenia Kadr Handlu Zagranicznego i Krajowej Izby Gospodarczej. Autor książek z zakresu handlu zagranicznego (w tym: „Handel zagraniczny – poradnik”, „INCOTERMS 2000”) oraz współautor pierwszego polskiego komentarza do Konwencji Wiedeńskiej.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • od osoby 595zł netto

Cena zawiera:

Uczestnicy szkolenia otrzymują komplet materiałów dydaktycznych, certyfikat ukończenia szkolenia; w trakcie szkolenia zapewniamy poczęstunek.

Dostępne zniżki:

 • 10 Podmiotom zrzeszonym w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach przysługuje zniżka w wysokości 10%. Każda kolejna osoba zgłoszona na dane szkolenie przez tą samą firmę otrzymuje rabat w wysokości 50 zł netto. Promocje cenowe nie łączą się.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Karta zgłoszeniowa i warunki uczestnictwa dostępne na stronie www.rig.katowice.pl

Wydarzenie: INCOTERMS 2010 i inne terminy handlowe