Informacja i promocja w projektach PO KL

O szkoleniu

Temat szkolenia: Działania informacyjno – promocyjne w projektach PO KL.

Termin szkolenia: 08.07.2011Szkolenie unijne organizowane pod patronatem:

* Centrum Rozwoju Gospodarczego
* Stowarzyszenia Specjalistów ds. Funduszy Unijnych


Celem szkolenia jest prezentacja i omówienie działań informacyjno promocyjnych w projektach realizowanych w ramach PO KL.

Korzyści ze szkolenia - beneficjent:

* zapozna się oraz uzyska interpretacje dokumentów programowych,
* pozna główne obowiązki w zakresie informacji i promocji,
* uzyska informacje dotyczące zasad stosowania logotypów i znaków graficznych oraz oznaczania projektów i działań.


Całość przedstawionego materiału (uzyskana wiedza) wpłynie znacząco na poprawność przeprowadzenia działań informacyjno – promocyjnych, które są obowiązkowe w ramach realizowanych projektów oraz podlegają ścisłej kontroli.Szczegółowe informacje o szkoleniu na stronie Centrum EDOOR: http://www.edoor.edu.pl


ORGANIZATOR SZKOLENIA:
EDOOR CENTRUM KONFERENCYJNO-SZKOLENIOWE
ul. Kościuszki 40, 07-200 Wyszków
e-mail: szkolenia@edoor.edu.pl
tel. 507070979, fax. 297415708
www.edoor.edu.pl
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie kierujemy do przedsiębiorców, przedstawicieli przedsiębiorstw, a także do klientów indywidualnych i osób bezrobotnych, pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Całość przedstawionego materiału (uzyskana wiedza) wpłynie znacząco na poprawność przeprowadzenia działań informacyjno – promocyjnych, które są obowiązkowe w ramach realizowanych projektów oraz podlegają ścisłej kontroli.

Program szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Przedstawienie głównych dokumentów dotyczących informacji i promocji w PO KL

* Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji
* Strategia komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach NSS na lata 2007-2013
* Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
* Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach PO KL

2. Główne obowiązki beneficjentów

3. Logotyp PO KL

* Idea wspólnego znaku
* Znak graficzny
* Logotyp Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

4. Zasady stosowania logotypu Unii Europejskiej

* Budowa flagi UE
* Kolorystyka flagi Unii Europejskiej
* Odwołanie słowne do UE i EFS

5. Zestawienia znaków graficznych

6. Zasady oznaczania projektów i działań informacyjno - promocyjnych w ramach PO KL

* Wariant podstawowy dla dużych materiałów
* Wariant minimalny dla małych materiałów
* Stosowanie informacji o współfinansowaniu
* Oznaczanie pomieszczeń, w których realizowany jest projekt
* Oznaczanie sprzętu i wyposażenia zakupionego w ramach projektu
* Informacja o współfinansowaniu wynagrodzeń w ramach projektu
* Oznaczanie publikacji i materiałów promocyjnych w ramach projektu
* Strony internetowe

Czas trwania

1 dzień ( 8 godzin)

Prelegenci

Zajęcia prowadzi Edyta Masłowska – Parafian, absolwentka Politechniki Białostockiej w Białymstoku, następnie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada Certyfikat Prince2 Foundation, będący międzynarodowym poświadczeniem wiedzy merytorycznej w zakresie stosowania metody PRINCE2® w zarządzaniu projektami. Edyta Masłowska – Parafian zdobywała swoje doświadczenie zawodowe, początkowo poprzez pracę w Wydziale Monitorowania w Departamencie Koordynacji Programów Infrastrukturalnych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MGPiPS, MGiP), a następnie na stanowisku Starszego Specjalisty w Wydziale Kontroli i Monitorowania Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Problematyką funduszy strukturalnych UE zajmuje się od 2003 roku. Pracowała w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego gdzie przez ponad 3 lata zajmowała się monitorowaniem jednych z największych projektów finansowanych z Funduszu Spójności w zakresie ochrony środowiska. Pracując w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, zajmowała się kontrolą projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych przez Instytucje Pozarządowe jak również Urzędy. Przeprowadziła ponad 200 kontroli na miejscu realizacji projektów. Obecnie pełni funkcję Naczelnika Wydziału Selekcji i Monitorowania w Instytucji Pośredniczącej II stopnia, gdzie zajmuje się monitorowaniem i rozliczaniem projektów realizowanych w ramach PO KL.
Edyta Masłowska – Parafian prowadzi szkolenia z zakresu pozyskiwania środków z funduszy UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przygotowywania, monitorowania, rozliczania, sprawozdawczości, ewaluacji, i wreszcie kontroli projektów Europejskiego Funduszu Społecznego. W swojej dotychczasowej karierze prowadziła szkolenia kierowane zarówno do osób bezrobotnych, przedsiębiorców i przedstawicieli przedsiębiorstw, jak również te przeznaczone dla pracowników Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Zdrowia, Jednostek Samorządów Terytorialnych, Wojewódzkich Urzędów Pracy, Urzędów Marszałkowskich.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

EDOOR Centrum Konferencyjno - Szkoleniowe

07-200 Wyszków

ul. Kościuszki 40

woj. mazowieckie

EDOOR Centrum Konferencyjno - Szkoleniowe

00-499 Warszawa

Plac Trzech Krzyży 16

woj. mazowieckie

EDOOR Centrum Konferencyjno - Szkoleniowe

00-499 Warszawa

Plac Trzech Krzyży 16

woj. mazowieckie

EDOOR Centrum Konferencyjno - Szkoleniowe

02-555 Warszawa

ul. Aleja Niepodległości 177

woj. mazowieckie

EDOOR Centrum Konferencyjno - Szkoleniowe

07-202 Wyszków

Stefana Okrzei 102 F

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
553
Cena zawiera:
  • W cenę szkolenia wliczone są: materiały szkoleniowe - teczka z materiałami szkoleniowymi , imienny certyfikat ukończenia szkolenia, obiad, przerwy kawowe - bez limitu!
Zapisz się

Organizator

RODOE Centrum Konferencyjno - Szkoleniowe
07-200 Wyszków
Tadeusza Kościuszki 40
woj. mazowieckie
Centrum Konferencyjno - Szkoleniowe EDOOR zajmuje się kompleksową organizacją konferencji, kursów i szkoleń związanych z dofinansowaniem unijnym. Dla całego zespołu naszych specjalistów, najważniejszym celem jest skuteczne i profesjonalne przygotowan...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

W celu rezerwacji miejsca na szkoleniu, należy pobrać i dokładnie wypełnić formularz zgłoszeniowy uczestnika szkolenia, zawierający zasady współpracy oraz procedurę dalszej rejestracji uczestnika szkolenia. Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać na adres e-mail: szkolenia@edoor.edu.pl , lub na numer faksu: (29)7415708.
W odpowiedzi otrzymają Państwo od nas potwierdzenie wstępnej rejestracji uczestnika szkolenia. Pełna rezerwacja miejsca na szkoleniu następuje po dokonaniu wpłaty na konto Centrum EDOOR.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

RODOE Centrum Konferencyjno - Szkoleniowe
07-200 Wyszków Tadeusza Kościuszki 40
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!