Informacja zarządcza w bankach i SKOK-ach

O szkoleniu

Cel zajęć:
Poznanie podstawowych elementów informacji zarządczej banków (komercyjnych oraz spółdzielczych) i innych instytucji finansowych
(SKOK-ów): analizy sytuacji finansowej, monitorowania ryzyka, rachunku efektywności – studia przypadków.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie adresowane jest do pracowników banków (w tym - banków spółdzielczych) oraz SKOK-ów, z departamentów analitycznych, zarządzania ryzykiem, kontrolingowych oraz zajmujących się opracowywaniem planów finansowych.

Program szkolenia

Element I. Analiza ekonomiczno-finansowa
1. Prezentacja i analiza budowy podstawowych sprawozdań finansowych (bilansu, rachunku zysków i strat)
2. Analiza sprawozdań finansowych (analiza ilościowa)
- Analiza pozioma (dynamiki)
- Analiza pionowa (struktury)
- Analiza wskaźnikowa
3. Analiza czynników niemierzalnych (analiza jakościowa)

Element II. Monitorowanie ryzyka
1. Metody pomiaru ryzyka:
- ryzyko kredytowe
- ryzyko płynności (przykłady)
- ryzyko stopy procentowej księgi bankowej (przykłady)
- ryzyko walutowe (przykłady)
- ryzyko operacyjne
2. Strategie zarządzania ryzykiem

Element III. Rachunek efektywności
1. Ocena efektywności :
- produktów odsetkowych (metoda wyceny transferu, ang. funds transfer pricing, FTP) – przykład)
- produktów nieodsetkowych (metoda kosztów pełnych - przykład, metoda ABC – przykład)
- centrów zysku
2. Inne metody stosowane w rachunku efektywności:
- Ekonomiczna wartość dodana (ang. economic value addend, EVA) - przykład
- RORAC / RAROC. Badanie rentowności produktu - przykład

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 /budynek Kolmex/
Termin: 06-07.10.2014 r., w godz. 1-szy dzień 10.00-16.45, 2-gi dzień 9.00-15.45
Cena: 590,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch.

Czas trwania

2 dni, 16 godz. dyd.

Prelegenci

dr Agnieszka K. Nowak – adiunkt, doktor nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz pracownik banku w Departamencie Ryzyka Finansowego.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

budynek Kolmex

00-844 Warszawa

Grzybowska 80/82

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
ca
1 180
Cena zawiera:
  • cena zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch
  • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard
00-844 Warszawa
Grzybowska 77
woj. mazowieckie
Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard jest firmą szkoleniową, wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m.st. Warszawa. Organizujemy szkolenia biznesowe, seminaria i warsztaty zarówno w formule otwartej jak i zamkniętej d...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunki uczestnictwa
Dokonanie zgłoszenia poprzez jeden z poniższych sposobów:
- formularz zgłoszeniowy
- telefonicznie (22) 457 03 01 lub 602-119-518,
- faksem: (22) 457 03 11,
- e-mail: akademia@awuleopard.pl

Po otrzymaniu potwierdzenia o rezerwacji miejsca należy dokonać wpłaty na poniższe konto bankowe (faktury są wydawane uczestnikom podczas szkolenia):

Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 77
nr rachunku:
PL 62 1440 1101 0000 0000 0233 2345

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!