Szkolenie: Informacja zarządcza w bankach i SKOK-ach

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/informacja-zarzadcza-w-bankach-i-skok-ach-53057-id156

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel zajęć:
Poznanie podstawowych elementów informacji zarządczej banków (komercyjnych oraz spółdzielczych) i innych instytucji finansowych
(SKOK-ów): analizy sytuacji finansowej, monitorowania ryzyka, rachunku efektywności – studia przypadków.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie adresowane jest do pracowników banków (w tym - banków spółdzielczych) oraz SKOK-ów, z departamentów analitycznych, zarządzania ryzykiem, kontrolingowych oraz zajmujących się opracowywaniem planów finansowych.

Program szkolenia:

Element I. Analiza ekonomiczno-finansowa
1. Prezentacja i analiza budowy podstawowych sprawozdań finansowych (bilansu, rachunku zysków i strat)
2. Analiza sprawozdań finansowych (analiza ilościowa)
- Analiza pozioma (dynamiki)
- Analiza pionowa (struktury)
- Analiza wskaźnikowa
3. Analiza czynników niemierzalnych (analiza jakościowa)

Element II. Monitorowanie ryzyka
1. Metody pomiaru ryzyka:
- ryzyko kredytowe
- ryzyko płynności (przykłady)
- ryzyko stopy procentowej księgi bankowej (przykłady)
- ryzyko walutowe (przykłady)
- ryzyko operacyjne
2. Strategie zarządzania ryzykiem

Element III. Rachunek efektywności
1. Ocena efektywności :
- produktów odsetkowych (metoda wyceny transferu, ang. funds transfer pricing, FTP) – przykład)
- produktów nieodsetkowych (metoda kosztów pełnych - przykład, metoda ABC – przykład)
- centrów zysku
2. Inne metody stosowane w rachunku efektywności:
- Ekonomiczna wartość dodana (ang. economic value addend, EVA) - przykład
- RORAC / RAROC. Badanie rentowności produktu - przykład

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 /budynek Kolmex/
Termin: 06-07.10.2014 r., w godz. 1-szy dzień 10.00-16.45, 2-gi dzień 9.00-15.45
Cena: 590,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch.

Informacje o prelegentach:

dr Agnieszka K. Nowak – adiunkt, doktor nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz pracownik banku w Departamencie Ryzyka Finansowego.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1180 ca

Cena zawiera:

cena zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunki uczestnictwa
Dokonanie zgłoszenia poprzez jeden z poniższych sposobów:
- formularz zgłoszeniowy
- telefonicznie (22) 457 03 01 lub 602-119-518,
- faksem: (22) 457 03 11,
- e-mail: akademia@awuleopard.pl

Po otrzymaniu potwierdzenia o rezerwacji miejsca należy dokonać wpłaty na poniższe konto bankowe (faktury są wydawane uczestnikom podczas szkolenia):

Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 77
nr rachunku:
PL 62 1440 1101 0000 0000 0233 2345

Wydarzenie: Informacja zarządcza w bankach i SKOK-ach