Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/naliczanie-oplat-za-korzystanie-ze-srodowiska-dla-msp--45831-id957

Informacje o szkoleniu

 • Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska dla MŚP -


  ID szkolenia: 45831
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Prawo
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Bohema
  Bratków
  Katowice
  Godziny zajęć (czas trwania):
  1 dzień - 5h
 • Organizator szkolenia:

  ITE-PROJEKT
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy i umiejętności do samodzielnego naliczania opłat za korzystanie ze środowiska przez właścicieli i pracowników firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie dedykowane jest dla właścicieli małych i średnich firm pragnących samodzielnie naliczać opłaty za korzystanie ze środowiska oraz dla pracowników.

Program szkolenia:

1. Podstawy prawne regulujące opłaty środowiskowe:
- Ustawa Prawo ochrony środowiska.
- Akty wykonawcze do Ustawy Prawo ochrony środowiska dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska.
- Tendencje zmian prawnych w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska.
- Ordynacja podatkowa
2. Obowiązki przedsiębiorców związane z opłatami za korzystanie ze środowiska:
- Rodzaje sprawozdań i terminy ich przedkładania.
- Ewidencja i dokumenty źródłowe będące podstawą naliczania opłat.
- Opłaty podwyższone i kary.
3. Praktyczne aspekty wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska:
- Rodzaje i wzory dokumentów, stawki opłat.
- Prawidłowe wypełnianie dokumentów, właściwość miejscowa urzędów.
- Zasady archiwizacji dokumentów,
- Planowane zmiany dotyczące sposobów naliczania opłat i wypełniania wykazów o zakresie korzystania ze środowiska,
- KOBIZE - wymagania, projektowane zmiany
4. Praktyczne ćwiczenia w wypełnianiu obowiązków związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska:
- wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza: z procesów technologicznych: energetycznego spalania paliw, z lakierowania i malowania, ze spawania, z przeładunku benzyn, z pojazdów samochodowych, opłaty ryczałtowe i wskaźnikowe
- odprowadzanie ścieków –opadowych i roztopowych (z omówieniem przykładów, dla których opłaty te są wymagane)
5. Omówienie zgłaszanych w trakcie szkolenia zagadnień i tematów dotyczących indywidualnych problemów uczestników związanych z aspektami środowiskowymi w Ich działalności.

Informacje o prelegentach:

Szkolenie prowadzi trener posiadający wieloletnie doświadczenie w naliczaniu opłat za korzystanie ze środowiska

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 300 zł netto za osobę Jesienna Promocja

Cena zawiera:

trenera-praktyka, przerwy kawowe, obiad, drukowane materiały szkoleniowe.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

brak dodatkowych warunków

Wydarzenie: Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska dla MŚP -