Szkolenie: NARZĘDZIA WSPIERAJĄCE PLANOWANIE I HARMONOGRAMOWANIE w PROJEKTACH

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/narzedzia-wspierajace-planowanie-i-harmonogramowanie-w-projektach-69238

Informacje o szkoleniu

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Od czego rozpocząć planowanie? Jak zrozumieć i zarządzić całą złożonością zakresu projektu? Jak ją skutecznie zakomunikować zespołowi? Kogo zaangażować w procesy planowania? W jakiej kolejności wykonywać poszczególne działania planistyczne? Jakie narzędzia zastosować oraz w jakim zakresie?

Szereg tych pytań zadają sobie kierownicy projektów chcący doskonalić swój warsztat pracy. W odpowiedzi na te pytania proponujemy szkolenie oparte o najlepsze praktyki i standardy Practice Standard for Scheduling oraz Practice Standard for Work Breakdown Structures, które są w pełni zgodne ze standardem A Guide to the Project Management Body of Knowledge i stanowią jego rozwinięcie oraz o metodykę PRINCE2.

Cele i korzyści
-Usystematyzowanie podejścia do planowania i harmonogramowania
-Podniesienie kompetencji zastosowania narzędzi planistycznych
-Zdobycie kompetencji opartej o najlepsze międzynarodowe praktyki i jeden z najbardziej uznanych, rozpoznawalnych standardów zarządzania projektami

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie jest adresowane do:
-kierowników projektów,
-sponsorów, członków Komitetów Sterujących,
-pracowników biur projektów,
-nadzoru/audytorów projektów,
-kierowników zespołów.

Program szkolenia:

1) Wprowadzenie do planowania i harmonogramowania projektów
o Czym jest planowanie i harmonogramowanie?
o Po co planować i harmonogramować projekt?

2) Przegląd narzędzi i technik zarządzania projektami oraz ich zastosowania w poszczególnych metodykach.(Każdy kolejny punkt programu omawiany jest w aspekcie standardu prac oraz narzędzi wspierających).
•Struktura podziału produktów
•Diagram następstwa produktów
•Opisy produktów
•Rola założeń, ograniczeń oraz wymagań wstępnych
•Struktura podziału pracy (WBS – Work Brakdown Structures)
o Znaczenie WBS
o WBS a OBS (organizational breakdown structure) i RBS (resource breakdown structure)
o Definiowanie WBS
-Poziomy WBS
-Zasada 100%
-Typy WBS
-Podejście Top-Down
-Podejście Butom-Up
o Czynniki jakości tworzenia WBS
o Znaczenie WBS w tworzeniu harmonogramu

3) Model planowania i harmonogramowania
o Kroki tworzenia planu
o Metody:
-Metoda ścieżki krytycznej
-Metoda łańcucha krytycznego
o Techniki
-Planowanie kroczące
-Techniki Agile
-Ewaluacja i przeglądy
-Symulacja Monte Carlo
o Kroki
-Definiowanie produktu/rezultatu końcowego
-Definiowanie struktury elementów składowych
-Opis elementów składowych
-Definiowanie następstwa elementów składowych
-Definicja kamieni milowych
-Identyfikacja działań
-Tworzenie zależności pomiędzy działaniami
-Definiowanie zasobów i przypisywanie do działań
-Definiowanie czasu trwania działań
-Analiza harmonogramu, analiza ryzyka
-Zatwierdzenie harmonogramu
-Harmonogram bazowy
o Utrzymanie harmonogramu
-Gromadzenie aktualnych danych
-Śledzenie postępów, odchyleń
-Wprowadzanie zatwierdzonych zmian
-Aktualizacja harmonogramu bazowego
-Komunikacja
o Analiza harmonogramu
-Ścieżka krytyczna
-Zapasy
-Wyprzedzenia i opóźnienia

Informacje o prelegentach:

Atutem naszych szkoleń są wybitni, uznani trenerzy. Do każdego z tematów szkoleniowych wyznaczone zostały osoby z bogatym doświadczeniem i wysokimi kompetencjami, przede wszystkim praktycy.

Certyfikowany trener zarządzania projektami, posiada certyfikaty PRINCE2®, Practitioner, PMP©, ITIL® V3, od 2004 roku stały trener Orylion, konsultant projektów biznesowych. Realizując szkolenia ma na celu przekazanie uczestnikom niezbędnych umiejętności i wiedzy (kompetencji) koniecznych do efektywnego realizowania projektów zarówno w roli kierownika jak i członka zespołu.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1000 - zł netto

Cena zawiera:

- materiały szkoleniowe, - serwis kawowy, lunch, - imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, - indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia, - istnieje możliwość rezerwacji zakwaterowania dla uczestnika - ankieta oceniająca szkolenie - test sprawdzający wiedzę (pre i post test)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, pocztą.
Zgłoszenia znajdują się pod linkiem: http://www.orylion.pl/pliki-do-pobrania,10,48,65.html
Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej: http://www.orylion.pl
ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE ! ! !

Szkolenie, kurs: NARZĘDZIA WSPIERAJĄCE PLANOWANIE I HARMONOGRAMOWANIE w PROJEKTACH