Nowe zasady uczciwej konkurencji w projektach unijnych 2014-2020.

O szkoleniu

DLACZEGO SZKOLENIE Zasada uczciwej konkurencji i zasada konkurencyjności - nowe zasady?

Jednym z obowiązków ciążących na Beneficjentach realizujących projekty w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 jest ponoszenie wydatków zgodnie z na nowo zdefiniowaną zasadą uczciwej konkurencji. Obejmuje ona zarówno zamówienia dokonywane na podstawie Prawa Zamówień Publicznych jak również wszystkie pozostałe. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 nakładają w związku z powyższym na Beneficjentów szereg nowych wymogów związanych z realizacją zamówień w projektach współfinasowanych ze środków UE w ramach perspektywy 2014-2020.
Kto powinien wziąć udział?
DO KOGO ADRESUJEMY SZKOLENIE?

Osoby odpowiedzialne za realizację zamówień i ponoszenie wydatków dokonywanych w ramach projektów współfinasowanych ze środków UE, pracownicy instytucji zarządzających , instytucji pośredniczących, instytucji wdrażających odpowiedzialni za kontrolę kwalifikowalności wydatków w projektach UE

Program szkolenia

DZIEŃ 1 - 10.00 – 17.15

Moduł 1:

Nowe podejście do zasady uczciwej konkurencji w odniesieniu do udzielanych zamówień- różnice między perspektywą finansową 2007-2013 a perspektywą finansową 2014-2020
Nowa definicja zamówienia publicznego i jej konsekwencja dla zasady uczciwej konkurencji
Zasada uczciwej konkurencji a zasada konkurencyjności
Korekty finansowe z tytułu naruszenia zasady uczciwej konkurencji oraz zasady konkurencyjności
Moduł 2:

Kluczowe elementy zasady konkurencyjności- progi, miejsce publikacji ogłoszenia, miejsce publikacji wyników postępowania, terminy, warunki udziału w postępowaniu, stosowanie klauzul społecznych, kryteria oceny ofert, uzupełnianie ofert, negocjacje, zamówienia uzupełniające.
Moduł 3:

Dopuszczalne odstępstwa od obowiązku stosowania zasady konkurencyjności
Procedury uproszczone stosowane poniżej kwoty 50 000 PLN
Zakaz udzielania zamówień podmiotom powiązanym- stan obecny i planowane zmiany
Zasada konkurencyjności a ryczałtowe rozliczanie wydatków w projekcie
Moduł 4:

Baza konkurencyjności- rejestrowanie projektu i zakładanie konta, dodawanie i edycja ogłoszeń, publikacja ogłoszeń w przypadku projektów partnerskich, najczęstsze popełniane błędy związane z rejestracją konta i prowadzeniem postępowań.


Ramowy harmonogram dnia:

Blok tematyczny - 1h 30 min.
Przerwa
Blok tematyczny - 1h 30 min.
Przerwa
Blok tematyczny - 1h 30 min.
Przerwa
Blok tematyczny - 1h 30 min.

Czas trwania

DZIEŃ 1 - 10.00 – 17.15

Prelegenci

Dariusz Kamiński

Pracownik Ministerstwa Rozwoju, zawodowo związany z tematyką funduszy pomocowych Unii Europejskiej od 2003 roku. Na co dzień uczestniczy w opracowywaniu kluczowych wytycznych, procedur, instrukcji oraz stanowisk negocjacyjnych w zakresie poszczególnych programów operacyjnych. Specjalizuje się w problematyce kwalifikowalności wydatków, rozliczeń, kontroli oraz nieprawidłowości występujących w projektach współfinansowanych z funduszy strukturalnych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Kraków

31-532 Kraków

ul. Grzegórzecka 33

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
netto + VAT
550
Cena zawiera:
  • Cena zawiera: Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie: obiad wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka)
Zapisz się

Organizator

Europoint
31-532 Kraków
ul. Grzegórzecka 33
woj. małopolskie
Firma Szkoleniowo-Doradcza EUROPOINT powstała w 2003 roku i od początku swojej działalności zajmuje się organizacją szkoleń o tematyce unijnej oraz doradztwem w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich. Oferta szkoleniowa została następnie rozbudo...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszenia na adres biuro@europoint.com.pl

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Europoint
31-532 Kraków ul. Grzegórzecka 33
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!