Szkolenie: NOWOCZESNE TECHNOLOGIE IDENTYFIKACJI, KOMUNIKACJI I INWENTARYZACJI W LOGISTYCE I MAGAZYNOWANIU

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/nowoczesne-technologie-identyfikacji-komunikacji-i-inwentaryzacji-w-logistyce-i-magazynowaniu-69267

Informacje o szkoleniu

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie w interesującej formie przedstawia sposoby przekazywania danych logistycznych przedsiębiorstwa. Wyjaśnia problemy wymiany informacji między różnymi magazynami - stanowiącymi ogniwa łańcucha dostaw, poprzez EDI i katalogi elektroniczne, ułatwiające pozyskiwanie danych o przemieszczanych towarach i ich aktualnej lokalizacji. Omówione też będą:
•najnowsze trendy w światowych rozwiązaniach identyfikacji
•reguły wykorzystywania technik radiowych w automatycznej identyfikacji (RFID - Radio Frequency Identification) na bazie elektronicznego kodu produktu (EPC - Electronic Produkt Code)
•zasady doboru i wykorzystywania sprzętu do automatycznej identyfikacji.
•typowe klasy używanego sprzętu i jego współpraca z magazynowym systemem informatycznym.

Omawiane na szkoleniu zagadnienia dotyczą obszarów wykorzystania RFID w logistyce poprzez podwyższenie bezpieczeństwa łańcucha dostaw, kontrolę wolumenu produktów, jak również zwiększenie efektywności kompletacji, usprawnienie inwentaryzacji środków trwałych, usprawnienie ewidencji towarów oraz kontrolę wykonanej pracy.

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy i nabycia umiejętności w zakresie:
•tworzenia danych identyfikujących urządzenia, wyposażenie i towary,
•oznaczenia lokacji magazynowych,
•wykorzystania technik automatycznej identyfikacji,
•zastosowania technologii RFID w logistyce i w realizacji procesów magazynowych
•śledzenia pochodzenia towarów w łańcuchu dostaw
•zastosowania efektywnych rozwiązań technologicznych w logistyce

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do: osób zajmujących kierownicze stanowiska związane z zarządzaniem logistycznym w przedsiębiorstwie oraz osób biorących udział we wdrażaniu i projektowaniu logistycznych systemów informatycznych i pracowników odpowiedzialnych za procesy inwentaryzacyjne,

a także:
•kierowników i pracowników działów magazynowych i materiałowych,
•kierowników i pracowników komórek zajmujących się indeksowaniem i inwentaryzacją majątku
•pracowników przedsiębiorstw, w których zamierza się wprowadzić nowe techniki informatyczne dla obsługi procesów logistycznych,
•pracowników przedsiębiorstw, w których osiągnięto już pewien pułap możliwości zarządzania w oparciu o istniejący system informatyczny i występuje konieczność jego rozwoju/wymiany
•pracowników działów IT odpowiedzialnych za utrzymanie baz magazynowych

Program szkolenia:

Tematyka szkolenia obejmuje:

• istotę i znaczenie nowoczesnych technologii logistycznych,
• skuteczne wykorzystanie systemów informatycznych IT w logistyce
• systemy automatycznej identyfikacji,
• wykorzystanie kodów kreskowych dla usprawnienia identyfikacji i inwentaryzacji majątku
• oznakowanie inwentaryzowanego majątku
• inwentaryzację w informatycznym systemie magazynowym
• elektroniczną wymianę danych,
• systemy łączności bezprzewodowej stosowane w logistyce,
• współczesne technologie w transporcie,
• zaawansowane technologie w praktyce magazynowej,
• przygotowanie magazynów do inwentaryzacji

Bloki tematyczne:

1. wprowadzenie do technologii RFID
2. cechy charakterystyczne różnych typów technologii RFID - prezentacja praktyczna
3. charakterystyka najczęściej spotykanych aplikacji stosujących technologię RFID, prezentacja tagów stosowanych w tych aplikacjach
4. podstawowe informacje o metodach zabezpieczenia informacji, z uwzględnieniem stanowiska UE w tej kwestii
5. prezentacja aplikacji stosujących technologię pasywną RFID w zakresie HF i UHF oraz technologię aktywnych tagów RFID
1. NOWOCZESNE TECHNOLOGIE IDENTYFIKACYJNE I KOMUNIKACYJNE

- globalny system GS1
- wykorzystanie automatycznej identyfikacji opartej o kody kreskowe
- innowacyjna technologia radiowa EPC/RFID
- elektroniczna wymiana dokumentów

2. WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W MAGAZYNOWANIU

- funkcjonalność magazynowych systemów informatycznych
- przegląd systemów informatycznych stosowanych we współczesnym przedsiębiorstwie
- identyfikacja systemów informatycznych wykorzystywanych w zarządzaniu logistycznym przedsiębiorstw
- informatyczne wspomaganie łańcuchem logistycznym
- wdrażanie efektywnych innowacji technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych

3. INNOWACYJNE TECHNOLOGIE MAGAZYNOWE

- warunki i kryteria stosowania rozwiązań innowacyjnych w kontekście nowoczesnych technologii i obecnej sytuacji gospodarczej
- przykłady innowacyjnych technologii w magazynowaniu
- pozyskiwania środków na ich dofinansowanie wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w magazynie
- nowoczesne technologie identyfikacyjne i komunikacyjne
- metody i narzędzia służące m. in. do kontroli stanów magazynowych i optymalizacji procesów magazynowych

4. PROCES INWENTARYZACJI W MAGAZYNIE

- metody i rodzaje inwentaryzacji
- terminy i częstotliwość inwentaryzacji
- organizacja i przebieg inwentaryzacji w magazynie
- podstawowe przyczyny błędów i nieprawidłowości w procesie inwentaryzacji
- zarządzanie i znakowanie majątku przedsiębiorstwa
- automatyzacja inwentaryzacji z wykorzystaniem technik teleinformatycznych
- komputeryzacja inwentaryzacji, zasady inwentaryzacji ciągłej
- podstawy bezstykowej identyfikacji na odległość
- wykorzystanie kodów kreskowych
-sprzęt i oprogramowanie do automatycznego identyfikowania majątku
- elektroniczny „arkusz spisu z natury”

5. TECHNOLOGIA PRAC MAGAZYNOWYCH

- podstawowe parametry procesu magazynowego
- organizacja funkcjonalna magazynu
- dobór wyposażenia technologicznego
- identyfikacja w magazynie
- reguły oznaczania materiałów wg standardów międzynarodowych
- wykorzystanie automatycznej identyfikacji opartej o kody kreskowe
- system znakowania i identyfikacji miejsc składowania
- technologia radiowa RFID
- zasady doboru i wykorzystywania sprzętu do automatycznej identyfikacji

6. NARZĘDZIA USPRAWNIAJĄCE FUNKCJONOWANIE LOGISTYKI

- zintegrowane systemy zarządzania
- gromadzenie danych i ich elektroniczna wymiana
- informatyczne systemy transportu
- system śledzenia
- systemy informatyczne w zarządzaniu zapasami
- e-logistyka

7. PROBLEMATYKA WDRAŻANIA I USPRAWNIEŃ LOGISTYKI PRZEDSIĘBIORSTWA

- czynniki utrudniające wspomaganie komputerowe
- korzyści stosowania systemów informatycznych w logistyce
- mierniki i wskaźniki oceny funkcjonowania systemów logistycznych
- ocena stanu istniejącego i planowanych wdrożeń oraz procedury wdrażanych zmian
- sposoby identyfikowania towarów wg standardów międzynarodowych.

8. GOSPODARKA ELEKTRONICZNA W LOGISTYCE

- zintegrowane systemy informatyczne
- technologie e-biznesu
- komputerowo wspomagane modelowanie biznesowe
- zarządzanie projektami informatycznymi w logistyce

Informacje o prelegentach:

Atutem naszych szkoleń są wybitni, uznani trenerzy. Do każdego z tematów szkoleniowych wyznaczone zostały osoby z bogatym doświadczeniem i wysokimi kompetencjami, przede wszystkim praktycy.
1. audytor wiodący BSI; konsultant ds. wdrażania SZJ i systemu HACCP w firmach i instytucjach z różnych sektorów gospodarki, autorka publikacji z dziedziny zarządzania jakością
od 2000 r. koordynuje działania oraz prowadzi szkolenia i konsultacje wspomagające wdrażanie Systemów Zarządzania wg norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, AQAP, ISO 27001 w instytucjach administracji publicznej, jednostkach ochrony zdrowia, firmach komercyjnych, przedsiębiorstwach i bankach, Od 2000 trener (wykładowca) Urzędu Służby Cywil.,
2. Auditor systemów zarządzania jakością wg normy ISO 9001 w jednostce certyfikującej TÜV Rheinland, Wykładowca na studiach podyplomowych, specjalista z zakresu prawa konsumenckiego.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1200 - zł netto

Cena zawiera:

- materiały szkoleniowe, - serwis kawowy, lunch, - imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, - indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia, - istnieje możliwość rezerwacji zakwaterowania dla uczestnika - ankieta oceniająca szkolenie - test sprawdzający wiedzę (pre i post test)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, pocztą.

Zgłoszenia znajdują się pod linkiem: http://www.orylion.pl/pliki-do-pobrania,10,48,65.html

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej:

http://www.orylion.pl

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE ! ! !

Szkolenie, kurs: NOWOCZESNE TECHNOLOGIE IDENTYFIKACJI, KOMUNIKACJI I INWENTARYZACJI W LOGISTYCE I MAGAZYNOWANIU