Szkolenie

Obowiązki i uprawnienia kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta w procesie budowlanym

O szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie, w trakcie którego szczegółowo i w praktyczny sposób omówione zostaną kwestie związane ze stosowaniem prawa budowlanego, w szczególności z obowiązkami osób kluczowych w procesie budowlanym. Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w praktyczną wiedzę, która pozwoli im w sprawny i efektywny sposób realizować swoje obowiązki.
Kto powinien wziąć udział?
Administracja publiczna

Program szkolenia

1. Wprowadzenie – przepisy prawne regulujące zasady powoływania kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego
2. Projektant jako uczestnik procesu budowlanego, podstawowe przepisy prawne regulujące kwestie projektowania budowlanego
3. Wymagania formalne warunkujące możliwość wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (projektanta, kierownika budowy lub kierownika robót oraz inspektora nadzoru inwestorskiego)
4. Podstawowe obowiązki projektanta, wynikające z ustawy Prawo budowlane
• opracowanie projektu budowlanego i zapewnienie jego technicznego skoordynowania
• sporządzenie informacji do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
• uzgodnienia projektu budowlanego wymagane odrębnymi przepisami
• obowiązek pełnienia nadzoru autorskiego
• zapewnienie sprawdzenia projektu budowlanego i oświadczenie o kompletności projektu
5. Obowiązki i prawa projektanta w trakcie realizacji robót objętych projektem
6. Możliwości rozszerzenia obowiązków projektanta - dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wymagane w sferze zamówień publicznych, opracowanie kosztorysu inwestorskiego, uzyskanie w imieniu inwestora pozwolenia na budowę, itd.
7. Podstawowe obowiązki kierownika budowy, wynikające z ustawy Prawo budowlane
• opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
• oświadczenie o objęciu funkcji
• prowadzenie realizacji robót z projektem, przepisami i wiedzą techniczną
• współpraca z nadzorem autorskim
• kontrola jakości robót (Polskie Normy, specyfikacje techniczne)
• system dopuszczenia do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych
• obmiary robót w zależności od rodzaju wynagrodzenia w umowie o roboty budowlane, rozliczenia finansowe robót
8. Możliwości rozszerzenia obowiązków kierownika budowy
9. Prawa kierownika budowy
10. Kierowanie robotami budowlanymi przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków
11. Rodzaje obiektów i robót, przy których ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest obligatoryjne
12. Powiązanie umowne pomiędzy inwestorem, a inspektorem nadzoru inwestorskiego, rozpoczęcie i zakończenie wykonywania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
13. Podstawowe obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego wynikające z ustawy Prawo budowlane
• kontrola zgodności realizacji robót z projektem, przepisami i wiedzą techniczną, współpraca z nadzorem autorskim,
• kontrola jakości robót (Polskie Normy, specyfikacje techniczne) i kontrola używanych wyrobów budowlanych
• odbiory robót i obmiary robót w zależności od rodzaju wynagrodzenia w umowie o roboty budowlane, rozliczenia finansowe robót
14. Możliwości rozszerzenia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, koordynator, inżynier kontraktu, inwestor zastępczy
15. Prawa inspektora nadzoru inwestorskiego
16. Nadzór inwestorski nad obiektami wpisanymi do rejestru zabytków
17. Odpowiedzialność karna, zawodowa i dyscyplinarna projektanta, kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego
18. Dyskusja podsumowująca, pytania uczestników

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

Cytat
Jerzy Dylewski

Gdzie i kiedy

Warszawa 11 czerwca 2014
APEXnet Centrum Szkoleń

Warszawa

Aleje Jerozolimskie 181

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.
495 PLN
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje szkolenie, materiały szkoleniowe, lunch i poczęstunki w przerwach, a także możliwość e-mailowej konsultacji z ekspertami po szkoleniu.
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!