Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/podstawy-zarzadzania-zasobami-ludzkimi-dla-kierownikow-operacyjnych-55655-id127

Informacje o szkoleniu

 • Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi dla kierowników operacyjnych


  ID szkolenia: 55655
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Zarządzanie
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  siedziba TQMsoft
  ul. Bociana 22a
  31-231 Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  1 dzień x 7 godzin:
  TERMINY SZKOLENIA:
  04.08.2017
  02.10.2017
  22.11.2017
 • Organizator szkolenia:

  TQMsoft
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie w sposób syntetyczny prezentuje najważniejsze elementy związane z pełnieniem funkcji kierowniczych średniego szczebla. Uwzględniając specyfikę pracy doskonali: umiejętności osobiste w zakresie organizacji i zarządzania personelem z wykorzystaniem technik motywacyjnych; wyznaczania celów i delegowania zadań; pracy zespołowej; rozwiązywania konfliktów; metod doskonalenia pracowników i obiektywnej oceny efektywności ich pracy. Prezentowane są również wybrane narzędzia z zakresu HR twardego. Uczestnicy mają możliwość indywidualnej diagnozy i analizy posiadanych predyspozycji przywódczych. Zajęcia prowadzone są w sposób umożliwiający dyskusję problemów i wymianę doświadczeń.

Szacunkowy udział części praktycznej szkolenia: 40%

Szkolenie skierowane jest do:

Niższa kadra kierownicza, kierownicy liniowi, kierownicy zmiany, managerowie operacyjni, mistrzowie, brygadziści, osoby po awansie krótko pełniące funkcje kierownicze.

Program szkolenia:

1. Świadomy wybór stylu kierowania.
2. Budowanie i utrwalanie pozycji lidera.
3. Organizacja pracy własnej.
4. Prowadzenie spotkań i doskonalenie pracowników.
5. Coaching i mentoring.
6. Motywowanie i ocenianie.
7. Wyznaczanie celów i delegowanie zadań.
8. Praca zespołowa – zalety i wady.
9. Informacja zwrotna i unikanie błędów w komunikacji.
10. Rozwiązywanie konfliktów z elementami zarządzania stresem.
11. Narzędzia „twarde” wspomagające ZZL.


Ćwiczenia:
Ćwiczenia indywidualne i grupowe

Informacje o prelegentach:

trener TQMsoft

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1410 pln/ netto/ 1 os

Cena zawiera:

Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Karta zgłoszenia.W przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo kontakt : 12 397 18 81.

Wydarzenie: Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi dla kierowników operacyjnych