Szkolenie: Prawo energetyczne w praktyce - najno

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/prawo-energetyczne-w-praktyce-najno-57834-id1095

Informacje o szkoleniu

Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Informacje organizacyjne:
-czas trwania szkolenia - 2 dni (16h);
-w każdym dniu szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz lunch;
-każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych oraz imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia;
-Zespół Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych oferuje także kompleksową pomoc dla Uczestników szkolenia w zakresie rezerwacji noclegów w hotelu, w którym odbywa się szkolenie.

Cel szkolenia:
Głównym celem warsztatów jest kompleksowa analiza i omówienie prawa energetycznego w ujęciu praktycznym. Warsztaty odbywają się w kameralnych grupach gwarantujących warsztatową formę prowadzenia zajęć, poznanie właściwych praktyk oraz omówienie możliwych rozwiązań i kwestii problematycznych zgłoszonych przez Uczestników.

Zaletą organizowanych przez Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST szkoleń w formie otwartej jest możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji realizujących podobne projekty w bliskim dla uczestników środowisku. Szkolenia otwarte to szansa, by spojrzeć na własny styl pracy z odmiennej perspektywy, by doskonalić się przez pryzmat osób pracujących w innych organizacjach.
Aby zadbać o najwyższą efektywność naszych szkoleń, grupy liczą maksymalnie do 16 osób.

Szkolenie skierowane jest do:

Grupa docelowa:
pracownicy administracji publicznej wykorzystujący prawo energetyczne w praktyce
przedstawiciele branży energetycznej, w tym: wytwórcy energii elektrycznej lub ciepła (elektrownie,elektrociepłownie), spółki przesyłu i obrotu
przemysłowi odbiorcy energii
główni energetycy
firmy doradcze
audytorzy energetyczni, weryfikatorzy
banki
kancelarie prawne świadczące usługi dla rynku energii
wszystkie osoby zainteresowane omawianą podczas warsztatów tematyką.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu otwartym organizowanym przez IIST?
kompetentny wykładowca - praktyk;
ciekawa forma prowadzenia zajęć;
możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji po szkoleniu;
udział w szkoleniach otwartych to dużo więcej niż poddanie się procesowi szkoleniowemu - to niepowtarzalna możliwość wymiany doświadczeń z ciekawymi, nierzadko inspirującymi ludźmi a także asumpt do nawiązania nowych, owocnych kontaktów zawodowych.

Program szkolenia:

Program szkolenia:
Główną zasadą Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych IIST jest zrozumienie i audyt potrzeb szkoleniowych Uczestników naszych warsztatów. Przed każdym szkoleniem otwartym kontaktujemy się z Państwem aby poznać Państwa oczekiwania i dotychczasowe doświadczenia w zakresie obejmującym program zajęć. Z tego względu zależy nam na tym, by przedstawiony przez nas poniżej program szkolenia traktowali Państwo jedynie poglądowo i informacyjnie. Na podstawie zebranych od Uczestników informacji każdy program szkolenia otwartego zostaje zmodyfikowany aby szkolenie było dla Państwa jak najbardziej efektywne oraz spełniło Państwa oczekiwania.

1. Rynek energii elektrycznej w Polsce.
2. Model rynku energii elektrycznej w Polsce a wytyczne prawa unijnego.
3. Prawo energetyczne: założenia ustawy, podstawowe definicje.
4. Prawo energetyczne w świetle nowelizacji – zakres zmian
- gwarancja bezpieczeństwa dostaw
- uproszczenie procedur w zakresie zmiany sprzedawcy energii
- możliwość sprzedaży energii elektrycznej na giełdzie
5. Rozszerzenie obowiązków operatora systemu przesyłowego (OSP), operatora systemu dystrybucyjnego (OSD) oraz wytwórców energii.
6. Nowelizacja prawa energetycznego w kontekście funkcjonowania firm sektora energetycznego.
7. Możliwość finansowania inwestycji energetycznych w jednostce samorządowej.
8. Rola i kompetencje Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie zapobiegania praktykom antyrynkowym.
9. Przykłady orzecznictwa sądowego, URE i UOKiK w zakresie ustawy Prawo energetyczne.
10. Zobowiązania wytwórców energii w świetle utrzymania rezerw mocy wytwórczych oraz zapasów paliw.
11. Zwiększenie konkurencyjności na rynku energii elektrycznej w następstwie zmian zawartych w ustawie o zmianie ustawy Prawo energetyczne.
12. Skutki finansowe i podatkowe zmian w prawie energetycznym.
13. Najważniejszez zmiany w rozporządzeniach Ministra Gospodarki w zakresie rynku energii:
- funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego
- zmiany dot. kogeneracji
- zmiany dot. energii odnawialnej.
14. Przykłady umów na rynku detalicznym konkurencyjnym rynku energii.
15. Przykłady umów na hurtowym konkurencyjnym rynku energii.
16. Przedsiębiorstwo energetyczne w świetle przepisów prawa cywilnego, prawa energetycznego i kodeksu spółek handlowych.
17. Szczególne zasady zawierania umów przez przedsiębiorstwa energetyczne.
18. Polityka zarządzania nośnikami energii w przedsiębiorstwie.

Metody pracy:
Metody pracy jakie stosujemy podczas szkolenia to przede wszystkim aktywny warsztat pozwalający na zdobycie praktycznych umiejętności, case study oraz elementy wykładu. Dzięki takiej formie dodatkowo wzbogaconej o pracę indywidualną i w małych grupach przekazujemy uczestnikom wiedzę pozwalającą na kompetentą realizację zadań, z którymi spotykają się w swojej pracy zawodowej.

Wykładowcy:
Zespół Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych IIST to nasza największa wartość. Jako eksperci traktujemy nasze cele bardzo poważnie i dokładamy wszelkich starań, aby je realizować na najwyższym poziomie. Dysponujemy międzynarodową kadrą wybitnych specjalistów, trenerów biznesu, prawników, inżynierów i techników, którzy pozostając do Państwa dyspozycji pracują z pasją i pełnym zaangażowaniem wykorzystując światowe standardy i rozwiązania.

Dedykowany trener:
Ekspert Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych IIST, doktor prawa, radca prawny, ceniony specjalista w zakresie prawa budowlanego oraz prawa energetycznego. Autor autorskich projektów szkoleniowych dla pracowników jedostek samorządu terytorialnego jak i przedsiębiorstw prywatnych. Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej. Szkolenia prowadzi z pasją i pełnym zaangażowaniem wykorzystując najnowsze standardy i warsztatową formułę realizacji zajęć.

Zasady uczestnictwa:
Koszt uczestnictwa: 1950zł netto (+ 23% Vat)
Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu/kursie prowadzonym przez Miedzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST należy wypełnić formularz zgłoszenia a następnie po jego uzupełnieniu odesłać faksem (61 666 15 66) lub mailem ( biuro@iist.pl)
Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić Państwa uczestnictwo w wybranym wydarzeniu oraz przekazać pozostałe informacje organizacyjne.

Kontakt:
Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych
ul. Grottgera 16/1
60-758 Poznań
tel.(061) 307 01 49
fax. (061) 666 15 66
e-mail biuro@iist.pl
www.iist.pl

Informacje o prelegentach:

Ekspert Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych IIST, doktor prawa, radca prawny, ceniony specjalista w zakresie prawa budowlanego oraz prawa energetycznego. Autor autorskich projektów szkoleniowych dla pracowników jedostek samorządu terytorialnego jak i przedsiębiorstw prywatnych. Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej. Szkolenia prowadzi z pasją i pełnym zaangażowaniem wykorzystując najnowsze standardy i warsztatową formułę realizacji zajęć.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1950 zł netto

Cena zawiera:

-w każdym dniu szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz lunch; -każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych oraz imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia;

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu/kursie prowadzonym przez Miedzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST należy wypełnić formularz zgłoszenia a następnie po jego uzupełnieniu odesłać faksem (61 666 15 66) lub mailem ( biuro@iist.pl)
Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić Państwa uczestnictwo w wybranym wydarzeniu oraz przekazać pozostałe informacje organizacyjne.

Wydarzenie: Prawo energetyczne w praktyce - najno