Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/rozliczanie-ciepla-i-cieplej-wody-w-budynkach-wspolnot-i-spoldzielni-mieszkaniowych-71876-id8

Informacje o szkoleniu

 • Rozliczanie ciepła i ciepłej wody w budynkach wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych


  ID szkolenia: 71876
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Budownictwo, architektura
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Hotel Ibis
  Ostrobramska 36
  04-118 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  1 dzień szkolenia:

  godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
  godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
  godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 13.15 - 14.00 /lunch/
  godz. 14.00 - 15.30 /c.d. zajęć 2 godz./
 • Organizator szkolenia:

  Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
  Aleja Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
  O firmie Inne oferty firmy
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cele szczegółowe - korzyści nabyte po szkoleniu pod kątem:

Wiedzy, umiejętności oraz postaw społecznych: Na szkoleniu zostaną Państwu podane praktyczne wskazówki w zakresie gospodarki energetycznej a przede wszystkim w zakresie rozliczania ciepła. Zostaną omówione podstawowe zasady doboru wodomierzy i ciepłomierzy, metodyka rozliczania zużycia wody zimnej i ciepłej oraz ogrzewania w budynkach wielorodzinnych, a także rożne systemy pomiaru zużycia wody i ciepła. Szczególna uwaga będzie zwrócona na tworzenie wewnętrznych regulacji, czyli umów i uchwał, umożliwiających skuteczne i prawidłowe rozliczanie kosztów zużycia mediów w poszczególnych lokalach w budynkach wielolokalowych. Omówione będą szczegółowo sposoby rozliczania mediów w budynkach różnie wyposażonych w urządzenia pomiarowe.

Szkolenie skierowane jest do:

Pracownicy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowej, zarządcy nieruchomości

Program szkolenia:

Ustawa prawo energetyczne nakłada na właściciela lub zarządcę budynku wielolokalowego obowiązki w zakresie rozliczania ciepła zużywanego w poszczególnych lokalach. Obowiązki te dotyczą zarówno spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot jak i własności prywatnej czy to osób fizycznych czy podmiotów gospodarczych.

1. Moduł I: Przepisy prawa regulując rozliczanie mediów

a) Ustawa prawo energetyczne

b) Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

c) Ustawa o utrzymaniu czystości w gminach

2. Moduł II: Obowiązki właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego

a) Dobór metody rozliczania mediów

b) Przygotowanie i wdrożenie regulaminu rozliczania mediów

c) Przygotowanie budynku do rozliczania mediów

d) Audyt energetyczny

3. Moduł III: Regulamin rozliczania mediów

a) Przygotowanie regulaminu

b) Wdrożenie regulaminu

4. Moduł IV: Zasady doboru urządzeń pomiarowych

a) Liczniki ciepła

b) Podzielniki ciepła

c) Wodomierze

5. Moduł V: Zasady rozliczania ciepła – studium przypadków

a) Pełne opomiarowanie budynku

b) Częściowe opomiarowanie budynku

6. Moduł VI: Pozostałe rozliczenia

a) Rozliczanie zimnej wody i ścieków

b) Opłaty za gospodarowanie odpadami

c) Czy refakturujemy media użytkownikom lokali?

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Informacje o prelegentach:

M. S - Licencjonowany zarządca nieruchomości, posiada licencję Nr 7687, uzyskaną w roku 2001.

Przez wiele lat pracował w firmach deweloperskich, gdzie uczestniczył w realizacji projektów deweloperskich, zarządzał nieruchomościami deweloperskimi, uczestniczył w przekazywaniu nieruchomości wspólnotom mieszkaniowym. Zarządzaniem nieruchomościami zajmuje się od prawie ćwierć wieku. Od 2009 prowadzi własną działalność gospodarczą między innymi w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz prowadzeniu remontów i przebudów obiektów budowlanych. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych oraz renomowanym wykładowcą na kursach i szkoleniach, w tym prowadzonych dla zarządców nieruchomości, inwestorów oraz administracji i nadzoru budowlanego.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 500 netto + 23% VAT

Cena zawiera:

Materiały szkoleniowe; imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia; ankieta/test oceniająca szkolenie i wiedzę.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Przesłanie zgłoszenia. Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem


Wydarzenie: Rozliczanie ciepła i ciepłej wody w budynkach wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych