Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/specjalista-ds-obslugi-biura-zarzadu-i-rad-nadzorczych-71108-id608

Informacje o szkoleniu

 • Specjalista ds. obsługi Biura Zarządu i Rad Nadzorczych


  ID szkolenia: 71108
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Prawo
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  MsMermaid - Conference Center
  Wioślarska 8
  00-411 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9.30-16.00
  8.30-16.00
 • Organizator szkolenia:

  Langas Group
  Krakowskie Przedmieście 79
  00-079 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szanowni Państwo,

Wsparcie Zarządu spółki w codziennym funkcjonowaniu zarówno w relacjach wewnętrznych, jak i zewnętrznych obejmuje szeroki zakres prowadzenia spraw, których szczegółowość i zależność od przepisów prawnych wymaga precyzyjności i czujności w działaniu. Przygotowaliśmy warsztat w zakresie najbardziej kluczowych elementów w organizowaniu pracy biura zarządu w spółkach z o.o. i akcyjnych. Zajęcia mają na celu przygotowanie uczestników zarówno pod kątem postępowania, w różnych sytuacjach występujących w spółce i w relacji z otoczeniem oraz spełniania wymogów ustawowych. Uczestnicy poznają i przeanalizują interpretacje, dobrych praktyk i możliwe rozwiązania w zakresie procedur i prowadzenia dokumentów w biurze obsługi władz.

Szkolenie skierowane jest do:

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

Pracowników w biurach zarządu
Asystentów zarządu
Osoby o podstawowym i średnim zaawansowaniu wiedzy w zakresie prowadzenia spraw i dokumentacji w biurze zarządu spółki, które
Osoby, które chcą uporządkować swoją wiedzę w zakresie obsługi zarządu w kluczowych kwestiach prowadzenia spółki

Program szkolenia:

DZIEŃ I

09.30-10.00 rejestracja i powitalna kawa i herbata
10.00 rozpoczęcie szkolenia

Ekspert: mec. Romana Pietruk

PROCEDURY UDOSTĘPNIANIA I PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW ORAZ DOSTĘP DO INFORMACJI W SPÓŁCE

Tajemnica przedsiębiorstwa – obowiązki pracowników wobec spółki
Procedury zabezpieczania tajemnicy firmy
Skutki naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa
Case study: dostęp do informacji, a poufność wybranych dokumentów
Zasady udostępniania dokumentów
Jakich dokumentów i informacji mogą żądać: organy administracji publicznej, podmioty uprawnione do kontroli, wspólnicy, akcjonariusze, rada nadzorcza i ich członkowie, zarząd, pracownicy?
Case study: przekroczenie uprawnień w dostępie do informacji
Case study: umowa o zakazie konkurencji i skutki
Case study: umowy o zachowaniu poufności
PROJEKTY UCHWAŁ NA POSIEDZENIE ZARZĄDU/RADY NADZORCZEJ

Case study: treści uchwał – przykłady i analiza skutków
Case study: kiedy uchwała zostaje podjęta?
Tryb i forma podejmowania uchwał
Case study: błędy w pisaniu projektu uchwał
KRYTERIA PRAWNE ZWOŁANIA POSIEDZEŃ

Case study: powiadomienie o posiedzeniu Zarządu/Rady Nadzorczej
Rola Biura Zarządu w komunikacji na linii Zarząd – Rada Nadzorcza
Kompetencje członków zarządu a kompetencje Rady Nadzorczej – co wytycza KSH, a co może podlegać wewnętrzny regulacjom
Sposoby zwołania posiedzeń
Odwołanie lub zmiana terminu obrad
SPORZĄDZANIE UCHWAŁ I PROTOKOŁU Z POSIEDZENIA

Kiedy powinna być podjęta uchwała przez zarządu lub radę nadzorczą?
Obowiązkowa zawartość dokumentu - Co powinna zawierać treść?
Uzgadnianie a wersja ostateczna
Podpisywanie protokołu
Określenie czynności zwykłego zarządu
Czynności wymagające zgody walnego zgromadzenia/zgromadzenia wspólników
PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW

Formy czynności prawnej: pisemna, elektroniczna, dokumentowa
Zasady prawne archiwizowania dokumentów
Forma przechowywania dokumentów spółki
Terminy przechowywania dokumentów
16.00 Zakończenie I dnia szkolenia

DZIEŃ II

08.30-09.00 rejestracja i powitalna kawa i herbata
09.00 rozpoczęcie szkolenia

Ekspert: mec. Anna Adamczyk

REGULAMINY ORGANIZACYJNE, INSTRUKCJE, ZARZĄDZENIA WEWNĄTRZ SPÓŁKI

Zawartość regulaminów – dobre praktyki w biurze zarządu
Case study: jakie treści powinny być zawarte w regulaminach, instrukcjach i zarządzeniach?
Skutki błędnych zapisów w regulaminach oraz innych regulacjach organizacyjnych
Case study: regulamin Zarządu i Rady Nadzorczej
Case study: instrukcja kancelaryjna
Case study: regulamin pełnomocnictw – zakres i forma udzielenia; odwołanie
Case study: regulaminy organizacyjne
Skutki postepowania sprzecznego z regulaminem
WSPÓŁPRACA BIURA ZARZĄDU Z ORGANAMI SPÓŁKI

Wyłanianie członków organów spółki
Reprezentowanie spółki – zadania Zarządu
Case study: uchybienia na tle reprezentacji
Prokurent a pełnomocnik w spółce kapitałowej
Rodzaje pełnomocnictw, treŚć pełnomocnictw, rejestry
Odwołanie, rezygnacja lub wygasanie mandatów
Delegowanie członka rady nadzorczej do zarządu
Case study: odpowiedzialność Zarządu - orzecznictwo
KOORDYNOWANIE SPRAW ZWIĄZANYCH ZE STATUTEM/UMOWĄ SPÓŁKI

Jakie wymogi nakłada ustawodawca na kwestie związane ze statutem/umową spółki?
Ustanowienie organów spółki i sposób ich powołania,
Case study: przykłady i analiza wewnętrzny i indywidualnych rozwiązań w zakresie zapisów w statutach/umowach spółek
AKTUALIZACJA DANYCH SPÓŁKI W KRS

Postępowanie aktualizujące w KRS
Jakie dokumenty uzupełniające przygotować i w jaki sposób?
Jak reagować na korespondencję z sądu rejestrowego?
Jak radzić sobie z pomyłkami we wnioskach i pismami
RODO W PRAKTYCE SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w spółce
Obowiązki zarządu związane z rolą administratora danych osobowych – pracodawcy
Kiedy wymagana jest zgoda osoby, której danej dotyczą a kiedy nie
Procedury i inna dokumentacja wymagana RODO
Case study: wzory dokumentacji związanej z RODO i typowe błędy organów spółki
UMOWY W SPÓŁKACH - NAJCZEŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY I ZAPOMNIANY OBSZAR KONTROLI

Dobre praktyki w zarządzaniu sferą umów / kontraktów w spółkach
Jakie procedury przyjmować aby zabezpieczyć zarząd
Jakie zapisy w umowach minimalizują ryzyko zarządu
16.00 Zakończenia szkolenia

Informacje o prelegentach:

Romana Pietruk
Anna Adamczyk

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1670 23% VAT

Cena zawiera:

CENA ZAWIERA: uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

zgłoszenie do 31.07.2019 - 1 670 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 01.08.2019 - 2 070 PLN + 23% VAT

Wydarzenie: Specjalista ds. obsługi Biura Zarządu i Rad Nadzorczych