Szkolenie

Specjalista ds. projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

O szkoleniu

Pozyskiwanie środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w szkoleniu: "Pozyskiwanie środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)", organizowanym pod patronatem Centrum Rozwoju Gospodarczego oraz Stowarzyszenia Specjalistów ds. Funduszy Unijnych. Jest to szkolenie skierowane do osób planujących wdrażanie projektów finansowanych z PO KL. Efektem finalnym warsztatów będzie kompletny przygotowany wniosek aplikacyjny wraz z dokumentacja rozliczeniową. Szczególnie zapraszamy wszystkich tych, którym zależy na odbyciu treściwego, profesjonalnego szkolenia. Szkolenia, z którego wyniosą Państwo zauważalne umiejętności nadające się, niejako "z marszu", do wykorzystania podczas tworzenia własnego wniosku o dotacje unijne.


TEMAT SZKOLENIA: Specjalista ds. projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
TERMIN SZKOLENIA: od 09.01.2012 do 11.01.2012 - WARSZAWA
CENA SZKOLENIA: 1211,38 PLN + VAT

PROMOCJE:
-Dodatkowa zniżka 10% za uregulowanie płatności na 14 dni przed terminem*
-Dodatkowa zniżka 5% za zgłoszenie jednorazowo przynajmniej 2 osób*
-Dodatkowa zniżka 5% dla studentów*
* - Zniżki można łączyć
Kto powinien wziąć udział?
Jest to szkolenie skierowane do osób planujących wdrażanie projektów finansowanych z PO KL.

Program szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Wprowadzenie do tematyki funduszy strukturalnych
* Omówienie podstawowych założeń Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
* Informacje na temat priorytetów i działań PO KL
* Doświadczenia z dotychczasowych konkursów, harmonogram konkursów;
* PO KL w kontekście innych instrumentów wsparcia w ramach funduszy unijnych;
* Przedstawienie ścieżki aplikowania o wsparcie - poszczególne etapy;

2. Planowanie projektu – konstruowanie założeń
* Koszty kwalifikowalne w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki; które koszty związane z realizacją projektu będą podlegać dofinansowaniu?
* Czynniki wpływające na założenia projektu;
* Zasady budowy projektu;

3. Procedury aplikacyjne
* Prawidłowe wypełnienie wniosku o dofinansowanie;
* Kontrola i weryfikacja dokumentacji aplikacyjnej;
* Zasady oceny formalnej i merytorycznej wniosku;
* Błędy dopuszczalne i dyskwalifikujące na etapie aplikowania projektów;

4. Warsztaty konstruowania projektu
* Praca nad przygotowaniem wniosku – case study: identyfikacja potrzeb, charakterystyka projektu, uzasadnienie planowanej inwestycji, finansowanie inwestycji, budżet i harmonogram działań;
* Cele projektu;
* Koncepcja i model biznesowy (odbiorcy, źródła przychodów; konkurencja, popyt, rynek, wzrost przychodów);
* Oświadczenie finansowe wnioskodawcy i efektywność kosztowa projektu (uproszczone sprawozdanie finansowe);
* Trwałość projektu (analiza rentowności projektu, wizja i kierunki dalszego rozwoju);

5. Rozliczanie projektu i przepływy pieniężne w trakcie jego realizacji
* Przygotowanie wniosku o płatność i rozliczenie projektu.Szczegółowe informacje o szkoleniu na stronie Centrum EDOOR: http://www.edoor.edu.pl

ORGANIZATOR SZKOLENIA:
EDOOR CENTRUM KONFERENCYJNO-SZKOLENIOWE
ul. Kościuszki 40, 07-200 Wyszków
e-mail: szkolenia@edoor.edu.pl
tel. 507070979, fax. 297415708
www.edoor.edu.pl

Możliwe dofinansowanie szkolenia z Urzędu Pracy - Centrum Szkoleniowe EDOOR jest zarejestrowaną Instytucją Szkoleniową. Numer wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych: 2.14/00222/2008.

Czas trwania

3 dni - 30 h

Prelegenci

Cytat
Zajęcia prowadzi Edyta Masłowska – Parafian, absolwentka Politechniki Białostockiej w Białymstoku, następnie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada Certyfikat Prince2 Foundation, będący międzynarodowym poświadczeniem wiedzy merytorycznej w zakresie stosowania metody PRINCE2® w zarządzaniu projektami. Edyta Masłowska – Parafian zdobywała swoje doświadczenie zawodowe, początkowo poprzez pracę w Wydziale Monitorowania w Departamencie Koordynacji Programów Infrastrukturalnych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MGPiPS, MGiP), a następnie na stanowisku Starszego Specjalisty w Wydziale Kontroli i Monitorowania Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Problematyką funduszy strukturalnych UE zajmuje się od 2003 roku. Pracowała w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego gdzie przez ponad 3 lata zajmowała się monitorowaniem jednych z największych projektów finansowanych z Funduszu Spójności w zakresie ochrony środowiska. Pracując w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, zajmowała się kontrolą projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych przez Instytucje Pozarządowe jak również Urzędy. Przeprowadziła ponad 200 kontroli na miejscu realizacji projektów. Obecnie pełni funkcję Naczelnika Wydziału Selekcji i Monitorowania w Instytucji Pośredniczącej II stopnia, gdzie zajmuje się monitorowaniem i rozliczaniem projektów realizowanych w ramach PO KL.
Edyta Masłowska – Parafian prowadzi szkolenia z zakresu pozyskiwania środków z funduszy UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przygotowywania, monitorowania, rozliczania, sprawozdawczości, ewaluacji, i wreszcie kontroli projektów Europejskiego Funduszu Społecznego. W swojej dotychczasowej karierze prowadziła szkolenia kierowane zarówno do osób bezrobotnych, przedsiębiorców i przedstawicieli przedsiębiorstw, jak również te przeznaczone dla pracowników Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Zdrowia, Jednostek Samorządów Terytorialnych, Wojewódzkich Urzędów Pracy, Urzędów Marszałkowskich.

Gdzie i kiedy

Warszawa 9 - 11 stycznia 2012
EDOOR Centrum Konferencyjno - Szkoleniowe

00-499 Warszawa

Plac Trzech Krzyży 16

woj. mazowieckie

Weź udział

Cena 1
PLN
1490 PLN
Cena zawiera:
  • * materiały szkoleniowe * imienny certyfikat ukończenia szkolenia * 3 obiady * przerwy kawowe
Weź udział

Organizator

RODOE Centrum Konferencyjno - Szkoleniowe
07-200 Wyszków
Tadeusza Kościuszki 40
woj. mazowieckie
Centrum Konferencyjno - Szkoleniowe EDOOR zajmuje się kompleksową organizacją konferencji, kursów i szkoleń związanych z dofinansowaniem unijnym. Dla całego zespołu naszych specjalistów, najważniejszym celem jest skuteczne i profesjonalne przygotowan...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: biuro@edoor.edu.pl lub faxem na nr: 29 741 57 08.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

RODOE Centrum Konferencyjno - Szkoleniowe
07-200 Wyszków Tadeusza Kościuszki 40
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!