Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/system-sl2014-i-rozliczanie-wnioskow-o-platnosc-w-praktyce-opiekunow-projektow-pracownikow-instytucji-zarzadzajacych-posredniczacych-i-wdrazajacych-2-dniowe-szkolenie-praktyczne-74392-id802

Informacje o szkoleniu

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

-

Szkolenie skierowane jest do:

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone dla Opiekunów projektów i pracowników Instytucji Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających, którzy weryfikują wnioski o płatność składane przez Beneficjentów w systemie SL2014, zatwierdzają zmiany w umowach i harmonogramach płatności, prowadzą korespondencję z Beneficjentami.

Cel szkolenia

Pozyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia projektu przez Opiekunów projektów z Instytucji Zarządzających i/lub Pośredniczących. Uczestnicy dowiedzą się jak i kiedy wprowadzać zmiany do umowy o dofinansowanie, jak prawidłowo przygotowywać harmonogram płatności i wprowadzać zmiany do niego, jak weryfikować kwalifikowalność wydatków w zakresie personelu projektu w oparciu o bazę personelu. Uczestnicy uzyskają umiejętności w zakresie prawidłowej weryfikacji wniosków o płatność, pracując na dokumentach i przypadkach opisujących m.in. skomplikowane sytuacje (odwrócony VAT, Podatek VAT częściowo kwalifikowalny, korekty i zwroty, dochód w projekcie).

Korzyści dla uczestników

-ciekawe materiały szkoleniowe przygotowane przez praktyków;
-możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z ekspertem ds. realizacji i rozliczania projektów unijnych w  Perspektywie Finansowej 2014-2020;
-zdobycie cennej wiedzy w zakresie obsługi systemu SL2014.
 

Metodologia

Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

Program szkolenia:

Rozliczanie wniosków o płatność w systemie SL2014 - warsztaty dla Opiekunów projektów.

1. System SL2014 – główne narzędzie do raportowania i komunikowania się z Beneficjentem
2. Umowa o dofinansowanie projektu w systemie SL2014
- wniosek o płatność, a harmonogram finansowy projektu,
- wprowadzanie zmian do umowy o dofinansowanie – zakres możliwych zmian,
- zmiany wymagające i niewymagające aneksu.
3. Praca w systemie SL2014 od strony Instytucji i Beneficjenta- porównanie funkcjonalności
- moduł Korespondencja,
- analiza i zatwierdzanie zmian w Harmonogramie płatności – case study,
- Baza personelu- jakie dane są niezbędne do wprowadzenia do systemu w zależności od formy zaangażowania pracowników projektu. Co może poprawić Opiekun projektu?
- zakładka Zamówienia publiczne. Wprowadzanie do systemu informacji o podpisanych kontraktach wraz z załącznikami, anulowanie zamówień,
- Baza Uczestników projektu.
4. Przygotowanie wniosku o płatność od strony Beneficjenta
- postęp rzeczowy,
- postęp finansowy,
- wprowadzanie korekty faktur,
- zakładka dochód w projekcie- kiedy on występuje i jak go poprawnie wykazywać we wniosku o płatność?
- źródła finansowania wydatków i rozliczanie zaliczek- przestrzeń dla błędów we wnioskach,
- Zestawienie dokumentów. Jakich dokumentów można żądać od Beneficjenta na potwierdzenie kwalifikowalności wydatków.
5. Weryfikacja wniosku o płatność przez Instytucję– case study
- przypisanie do projektu,
- nadanie numeru wnioskowi o płatność,
- procedura wycofania wniosku o płatność,
- podgląd wniosku a edycja wniosku, status wniosku,
- wybór, pozyskanie dokumentów w ramach próby - na przykładzie projektu,
- po czym można poznać, że projekt nie jest realizowany prawidłowo, nieprawidłowości w projekcie.
- uzupełnienie karty weryfikacji wniosku o płatność wraz z listą sprawdzającą- case study
- weryfikacja wniosków o płatność rozliczanych kwotami ryczałtowymi
- przesłanie wniosku do poprawy wraz z wysłaniem informacji o weryfikacji wniosku o płatność, ponowna weryfikacja
- korygowanie wniosków o płatność
- zgłoszenie wniosku do certyfikacji.
6. Korekty wniosku w systemie SL2014
- omówienie rejestru obciążeń,
- wprowadzanie korekt finansowych.

Informacje organizacyjne

Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

Harmonogram zajęć

  • szkolenie trwa 2 dni (16h)
  • zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia
  • ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
  • w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad


Dzień I
Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.12:00 -przerwa kawowa
Godz.14.00 -przerwa obiadowa
Godz.16.00 -przerwa kawowa
Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
Dzień II
Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.11:00 -przerwa kawowa
Godz.13.00 przerwa obiadowa
Godz.15.00 -przerwa kawowa
Godz.17:00 -zakończenie szkolenia

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1250 zł netto

Cena zawiera:

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw. -cena zawiera: -uczestnictwo w szkoleniu, -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych] -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis] -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia -konsultacje poszkoleniowe -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a   następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).  


Wydarzenie: System SL2014 i rozliczanie wniosków o płatność w praktyce Opiekunów projektów, pracowników Instytucji Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających. 2-dniowe szkolenie praktyczne.