Szkolenie

Umowy w procesach budowlanych, inwestycyjnych - od zawarcia poprzez wykonywanie, rozliczenie i egzekwowanie odpowiedzialności odszkodowawczej za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie - SZKOLENIE

O szkoleniu

.
Kto powinien wziąć udział?
.

Program szkolenia

Procedury cywilnoprawne poprzedzające zawarcie umów inwestycyjnych:
oferta i jej przyjęcie - zakres zastosowania, wymogi prawne, sposoby złożenia i przyjęcia oferty, oferta a list intencyjny;
rokowania - negocjacje - zakres zastosowania, "małe" i "duże" rokowanie - sposób ich przygotowania i prowadzenia, moment zawarcia umowy;
przetarg - rodzaje przetargów, zakres zastosowania procedur przetargowych, regulamin przetargowy - zasady tworzenia i stosowania, przebieg przetargu, kompetencje komisji przetargowych, wadium i jego rodzaje, moment zawarcia umowy;


Formy organizacyjne wykorzystywane przez inwestorów i jednostki wykonawstwa budowlanego:
osoby fizyczne (indywidualizacja i ewidencja osób fizycznych, zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych osób fizycznych);
osoby prawne (konstrukcja, rodzaje osób prawnych, zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych osób prawnych);
ułomne osoby prawne (pojęcie i rodzaje, zakres podmiotowości prawnej przyznanej ułomnym osobom prawnym);


Regulacje umowne stosowane przy konstruowaniu umów inwestycyjnych:
rygor nieważności dla pisemnych zmian umowy;
sąd właściwy do rozpoznania sporu;
zapis na sąd polubowny;
prawo właściwe dla umowy;
dopuszczalność przelewu wierzytelności;
odesłanie do stosowania właściwych przepisów (umowy nazwane, nienazwane i mieszane);
kary umowne przy zobowiązaniach niepieniężnych;
podzlecanie prac i robót;
kaucje gwarancyjne;
klauzule waloryzacyjne itp.


Rękojmia i gwarancja przy umowach inwestycyjnych:
charakter odpowiedzialności i z tytułu rękojmi i gwarancji;
akty staranności wymagane od inwestora - wykonawcy, zobowiązanego uprawnionego z tytułu gwarancji stanowiące warunek powstania odpowiedzialności;
odbiór czynności wykonawcy i jego znaczenia dla powstania odpowiedzialności;
rodzaje uprawnień przysługujące z tytułu rękojmi (naprawa, obniżenie wynagrodzenia, odstąpienie od umowy) i z tytułu gwarancji (naprawa, wymiana na nowy);


Analiza konstrukcji prawnych umów o:
generalną realizację inwestycji;
zastępstwo inwestycyjne;
nadzór inwestorski;
nadzór autorski;
wykonanie dokumentacji projektowej;
generalne wykonawstwo;
roboty budowlane;
generalną dostawę maszyn i urządzeń;
zlecenia;
developerską;


Przekształcenia podmiotowe i przedmiotowe umów inwestycyjnych.

Prelegenci

Cytat
Robert Jurga - sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, wizytator ds. gospodarczych

Gdzie i kiedy

Wrocław 24 stycznia 2012
.

Wrocław

.

woj. śląskie

Weź udział

Cena 1
zł netto
700 PLN
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe, lunch, przerwa kawowa, certyfikat udziału
Weź udział

Organizator

Szkolenia ABC a Wolters Kluwer business
01-231 Warszawa
Płocka 5a
woj. mazowieckie
Wiedza, która procentuje. Szkolenia ABC a Wolters Kluwer business dotychczas Centrum Edukacji Wydawnictwa KiK powstało w 1998 roku przy Wydawnictwe KiK Konieczny i Kruszewski. Od 2000 roku działaliśmy w ramach Polskich Wydawnictw Profesjonalnych S...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Płatność przelewem na podstawie fk, którą uczestnicy otrzymają podczas szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Wiadomość została wysłana!
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Szkolenia ABC a Wolters Kluwer business
01-231 Warszawa Płocka 5a
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!