Szkolenie

VAT 2011 w szkolnictwie wyższym

O szkoleniu

Podatek VAT w szkolnictwie wyższym z uwzględnieniem
- zmian obowiązujących od 1.1.2011 r. i 1.4.2011 r. oraz
- rozporządzenie wykonawczego Rady UE ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE
Kto powinien wziąć udział?
-

Program szkolenia

1.Najważniejsze zagadnienia z zakresu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem

2.Zasady opodatkowania czynności nieodpłatnych – zmiany obowiązujące od 1.4.2011 r.
a) pojęcie nieodpłatnej dostawy towarów i nieodpłatnego świadczenia usług,
b) kiedy ww. czynności wywołują konieczność opodatkowania podatkiem VAT,
c) zasady ustalania podstawy opodatkowania,
d0 zasady wystawiania faktur wewnętrznych.

3.Sprzedaż złomu i innych odpadów – zmiany obowiązujące od 1.4.2011 r. oraz dalsze projekty zmian
a) zasada odwrotnego obciążenia podatkiem,
b) wystawinie faktur sprzedaży przez Uczelnie.

4.Stawki VAT – z uwzględnieniem modyfikacji dokonanych od 1.4.2011 r.
a) odejście od klasyfikacji PKWiU,
b) usługi edukacyjne,
c) konferencje – czy ustawodawca jednoznacznie wypowiedział się w zakresie zwolnienia od opodatkowania,
d) kursy i szkolenia zawodowe
e) usługi zakwaterowania w bursach, internatach, domach studenckich
f) usługi sportowe i rekreacyjne/działalność stadionów i innych obiektów sportowych
g) książki i czasopisma specjalistyczne,
h) elektroniczne nośniki informacji,
i) najem lokali użytkowych, lokali mieszkalnych oraz media,
j) usługi biblioteczne,
k) komputery dla szkół.

5.Faktura VAT, jej elementy oraz zasady wystawiania, w tym:
a) dane obowiązkowe, elementy dodatkowe (prawo czy obowiązek),
b) kwota podatku VAT na fakturze, numer NIP na fakturze,
c) numer klasyfikacji oraz podstawa prawna na fakturze,
d) zasady dokumentowania czynności wykonywanych na rzecz podmiotów gospodarczych,
e) zasady dokumentowania czynności wykonywanych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
f) terminy wystawiania faktur VAT (zasada ogólna oraz szczególny moment wystawienia),
g) faktury zaliczkowe (w tym: zaliczka a moment wystawienia faktury VAT, obowiązek podatkowy w sytuacji otrzymania zaliczki, rozliczenie sprzedaży – faktura końcowa, prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur zaliczkowych).
h) refaktury.

6.Zasady korygowania błędów w fakturach:
a) faktury korygujące i sposób ich rozliczenia,
b) noty korygujące,
d) anulowanie faktury,
e) brak obowiązku czekania na potwierdzenie faktury korygującej przy fakturach, na których nie wykazano kwoty podatku (zw, np.).

7.Obrót dokumentowany za pośrednictwem kas rejestrujących:

a) podmioty zobowiązane do dokumentowania sprzedaży za pośrednictwem kas rejestrujących,
b) czynności, w stosunku do których istnieje obowiązek rejestracji za pośrednictwem kas rejestrujących,
c) czynności zwolnione z obowiązku ewidencji,
d) paragon fiskalny (w tym: faktury a paragony – wzajemne relacje).

8.Import (eksport) usług, a miejsce ich właściwego opodatkowania – z uwzględnieniem rozporządzenia wykonawczego Rady UE ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE
a) podatnik z tytułu importu usług,
b) zasada definiowania miejsca świadczenia w przypadku usług wykonywanych na rzecz podatników,
c) zasada definiowania miejsca świadczenia w przypadku usług wykonywanych na rzecz podmiotów nie będących podatnikami,
d) przypadki szczególne rozliczenia transakcji, w tym usługi: transportu osób, usługi hotelarskie, usługi restauracyjne oraz cateringowe, krótkotrwałego wynajmu samochodów,
e) usługi w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji lub rozrywki;
f) studium przypadków – usługi świadczone bądź nabywane przez uczelnie wyższe (druk w prasie, tłumaczenia, licencje, dostęp do bazy danych, badania naukowe, badania i analizy techniczne),
g) obowiązek podatkowy przy imporcie usług,
h) wymogi dokumentacyjne – informacja podsumowująca dla podmiotów świadczących usługi poza terytorium kraju (terminy i zasady ich składania).

9.Zasady odliczania podatku naliczonego, w tym m.in.:
a) terminy i warunki,
b) wykazanie związku ze sprzedażą opodatkowaną,
c) ustalanie proporcji sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej.
- rozróżnienie transakcji uprawniających oraz nieuprawniających jednostkę oświatową do odliczenia podatku naliczonego,
- wykazanie związku z działalnością opodatkowaną a prawo do odliczenia,
jakie wydatki z zasady można ująć w odliczeniu „strukturą”,
d) zmiany we wskaźniku proporcji obowiązujące od 1.4.2011 r.

Czas trwania

8 godzin dyd., 1 dzień

Prelegenci

Cytat
Karolina Gierszewska – Z-ca Dyrektora Podatku od Towarów i Usług ECDDP , - doradca podatkowy; prawnik, specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług oraz postępowaniem przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, doświadczony wykładowca, specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku od towarów i usług.

Gdzie i kiedy

Warszawa 22 września 2011
-

Warszawa

-

woj. mazowieckie

Weź udział

Cena 1
-
490 PLN
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat uczestnictwa, konsultacje z trenerem
Weź udział

Organizator

ECDDP Szkolenia Sp. z o. o.
31-351 Kraków
ul. Zielony Most 8
woj. małopolskie
Intencją powołania Spółki ECDDP Szkolenia Sp. z o. o. (członek Grupy ECDDP)) było połączenie Państwa potrzeb szkoleniowych z najlepszą praktyką dostępną na ogólnopolskim rynku. Od 2006 roku czerpiąc doświadczenie i zaplecze merytoryczne z pozostał...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Należy uzupełnić formularz zgłoszeniowy na stronie ecddp.pl

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

ECDDP Szkolenia Sp. z o. o.
31-351 Kraków ul. Zielony Most 8
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!