Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/wynagradzanie-nauczycieli-w-publicznych-szkolach-i-placowkach-oswiatowych-48153-id414

Informacje o szkoleniu

Eurodirect fila BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia:
• Przybliżenie i omówienie przepisów prawa oświatowego dotyczącego sfery wynagrodzenia
za pracę, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznej strony stosowania przepisów dotyczących wynagradzania nauczycieli i pracowników samorządowych niebędących nauczycielami.
Korzyści dla uczestników:
Po zakończeniu szkolenia uczestnik szkolenia będzie:
• posiadał znajomość przepisów prawa oświatowego, z uwzględnieniem źródeł tej gałęzi prawa,
• umiał praktycznie wykorzystać posiadaną wiedzę.

Szkolenie skierowane jest do:

• Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za prowadzenie spraw płacowych
w szkołach i placówkach oświatowych, dla dyrektorów szkół i osób nadzorujących szkoły
i placówki oświatowe w organach prowadzących

Program szkolenia:

1. Źródła prawa w zakresie wynagrodzeń nauczycieli
 przepisy powszechnie obowiązujące
 akty prawa miejscowego tworzone przez organy prowadzące
2. Składniki wynagrodzenia nauczyciela
 wynagrodzenie zasadnicze
 dodatek stażowy
 dodatek motywacyjny
 dodatek funkcyjny
 wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa
 nagrody
 dodatek wyrównawczy
3. Inne świadczenia ze stosunku pracy
 nagroda jubileuszowa
 dodatkowe wynagrodzenie roczne
 zasiłek na zagospodarowanie
 odprawy
4. Zmiana wysokości wynagrodzenia
 ze względu na awans zawodowy
 z innych przyczyn
5. Zasady wynagradzania pracowników niepedagogicznych
 Źródła prawa
 Elementy wynagrodzenia (obligatoryjne i fakultatywne)
6. Potrącenia i odliczenia z wynagrodzenia
 granice potrąceń
 zasady odliczania z wynagrodzeń nadpłaconych kwot (urlop bezpłatny, zwolnienie lekarskie, inne przypadki).
7. Pytania i odpowiedzi.

Informacje o prelegentach:

prawnik – specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego, autor wielu publikacji w tej tematyce, wykładowca na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych
z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Obecnie prowadzi kancelarię prawną zajmującą się m.in. obsługą prawną jednostek oświatowych i jest doktorantem w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 330 +VAT

Cena zawiera:

materiały, serwis kawowy, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Istnieje możliwość zorganizowaina szkolenia w formie zamkniętej w dogodnym dla Państwa terminie i lokalizacjji
UWAGA! Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem.
Płatność:
-przelew do 7 dni po szkoleniu

Wydarzenie: Wynagradzanie nauczycieli w publicznych szkołach i placówkach oświatowych