Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/wynagrodzenia-za-prace-szkolenie-e-learning-48306-id18582

Informacje o szkoleniu

 • Wynagrodzenia za pracę (szkolenie e-learning)


  ID szkolenia: 48306
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Kadry, Human Resources
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  platforma e-learning Personnel Project
  platforma e-learning
  cała Polska
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Uczestnik samodzielnie ustala godziny zajęć.
 • Organizator szkolenia:

  Personnel Project Małgorzata Grajewska
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

szkolenie e-learning dostępne na platformie szkoleniowej Personnel Project www.dp-pp.pl

Szkolenie skierowane jest do:

wszystkich osób zainteresowanych nabycie, pogłębieniem lub uzupełnieniem wiedzy z zakresu wynagrodzeń za pracę

Program szkolenia:

1. Pojęcie wynagrodzenia za pracę.

2. Wynagrodzenie minimalne i jego wpływ na inne składniki wynagrodzenia i świadczenia ze stosunku pracy.

3. Ustalanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca:
• z tytułu nieobecności spowodowanej niezdolnością do pracy z powodu choroby,
• z tytułu innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

4. Ustalanie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
• wynagrodzenie podstawowe za pracę w godzinach nadliczbowych
• sposób obliczania dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych: dobowych, za dzień wolny od pracy, za pracę w niedzielę i święta, z tytułu przekroczenia normy średniotygodniowej.

5. Wynagrodzenie za pracę w porze nocnej.

6. Ustalanie podstawy wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy:
• wynagrodzenie w stałej stawce miesięcznej, godzinowej i akordowej,
• zmienne składniki wynagrodzenia,
• składniki wynagrodzenia wypłacane w różnych terminach.

7. Ustalanie wynagrodzenie za urlop okolicznościowy.

8. Ustalanie wynagrodzenie za urlop szkoleniowy.

9. Wynagrodzenie za przestój.

10. Wyrównanie wynagrodzenia po przeniesieniu do innej pracy.

11. Odprawy i odszkodowania.

12. Odliczenia od wynagrodzenia:
• składki na ubezpieczenie społeczne
• składki na ubezpieczenie zdrowotne
• zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych

Informacje o prelegentach:

Małgorzata Grajewska
Przez wiele lat prowadziła działy personalne wielu firm zdobywając doświadczenia w relacjach międzyludzkich oraz tematyce spraw pracowniczych. Od ponad 4 lat funkcjonuje jako trener zewnętrzny, wcześniej wewnętrzny. Współuczestniczyła w realizacji projektu ”Profesjonalny pracownik działu kadr i płac” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, mający na celu przeszkolenie ponad 200 osób z województwa kujawsko-pomorskiego z tematyki kadrowo-płacowej. Przeprowadziła 23 kursy kadrowo-płacowe i wiele szkoleń z prawa pracy. Prowadzi również szkolenia z rozwoju osobistego – komunikacji, zarządzania sobą w czasie, kreatywności oraz radzenia sobie ze stresem. Przeszkoliła ok. 1.000 osób oraz przeprowadziła ponad 1.100 godzin szkoleniowych. Właścicielka Portalu Szkoleniowego i firmy Personnel Project.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 98,99 zł brutto 80,48 zł netto + 23% VAT

Cena zawiera:

dostęp do szkolenia przez 21 dni + wydruk certyfikatu i faktury z platformy e-learning Portalu Szkoleniowego Personnel Project

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Dokonanie zgłoszenia oraz opłacenie szkolenia:
1. zgłoszenie:
- e-mail: biuro@dp-pp.pl lub
- bezpośrednio przez Portal Szkoleniowy Personnel Project: www.dp-pp.pl
2. Opłacenie:
- na numer konta podany w zgłoszeniu otrzymanym z biura Personnel Project lub
- bezpośrednio poprzez Portal Szkoleniowy Personnel Project za pośrednictwem PayU

Wydarzenie: Wynagrodzenia za pracę (szkolenie e-learning)