Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zarzadzanie-zmiana-26756-id3

Informacje o szkoleniu

 • Zarządzanie zmianą


  ID szkolenia: 26756
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Zarządzanie
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Hotel Golden Tulip
  Towarowa 2
  00-811 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni, w godzinach 9.00 - 17.00
 • Organizator szkolenia:

  Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cele:

* Poznanie etapów przechodzenia pracowników oraz całej organizacji przez zmianę.
* Zapoznanie się z zasadami, metodami i narzędziami wspomagającymi zarządzanie zmianą, w tym: komunikowanie zmian, radzenie sobie z oporem wobec zmian, motywowanie do zmian, wykształcenie postawy otwarcia na zmiany.
* Nabycie umiejętności pomagania sobie i pracownikom w procesie przechodzenia przez zmianę.
* Poznanie najczęściej popełnianych błędów podczas wdrażania zmian oraz sposobów na ich uniknięcie.
* Nabycie umiejętności utrzymywania pozytywnych efektów zmiany.

Szkolenie skierowane jest do:

Członkowie zarządów, dyrektorzy i menedżerowie stający przed potrzebą wdrażania nowych rozwiązań, pracujący w firmach dynamicznie przeobrażających się lub przechodzących restrukturyzację. Project menedżerowie odpowiedzialni za wdrożenie strategii. Kierownicy i liderzy zespołów projektowych. Uczestnicy procesów zmian.

Program szkolenia:

Pierwszy dzień (9.00 - 17.00)

1. Wstęp – cele seminarium.
2. 4 Etapy przechodzenia przez zmiany.
1. Przez jakie etapy przechodzimy w zmianie?
2. Jakie są potrzeby związane ze zmianą, na każdym z jej etapów?
3. Dostosowanie działań kierowniczych do potrzeb pracowników. W jaki sposób kierownik powinien dostosować swoje działanie do specyficznych potrzeb pojawiających się u pracowników w zmianie?
Ćwiczenia
3. Jak ludzie reagują na zmiany? Profile reagowania na zmiany.
1. Historia pewnej zmiany.
Case study
2. Sposób, w jaki sposób ludzie reagują na zmiany.
Test
3. Mocne i słabe strony osób o określonych profilach reakcji na zmianę.
Dyskusja
4. Jak angażować do zmian osoby o określonych profilach?
Ćwiczenie
Warsztat
4. Zasady Dobrej Komunikacji w zmianie – warsztat komunikacji w zmianie.
1. Przypomnienie podstawowych zasad skutecznej komunikacji.
Ćwiczenia
2. Wypracowanie zasad skutecznej komunikacji w zmianie.
Case study
Dyskusja
3. Jak dobrze komunikować się pisemnie?
Ćwiczenie grupowe
4. Jak przygotować wystąpienie publiczne?
Ćwiczenie indywidualne

Drugi dzień (9.00 - 17.00)

1. 3 etapowy proces K. Lewina. Etapy wdrażana zmian w organizacji.
1. Historia pewnej zmiany. Co motywuje ludzi do zmian? Jak rozmrozić organizację do zmiany?
Praca z tekstem
Dyskusja moderowana
2. Jak zmotywować ludzi do zmiany – rozmrażanie organizacji
Praca w grupach
3. Skuteczne wdrażanie zmian – zmiana.
Ćwiczenie
4. Jak zachować to, co najlepsze po zmianie? – zamrażanie zmiany.
Ćwiczenie
2. Przegląd skutecznych narzędzi do wdrażania zmian, m.in. quick wins, budowanie mostów, zarządzanie kryzysem, itp. – warsztat praktycznych technik wspomagających wdrażanie zmian w organizacji.
Case study
Dyskusja
Praca w parach
3. Najczęstsze błędy popełniane podczas wdrażania zmian – jak ich unikać?
Dyskusja
1. Syndrom „Przystanku autobusowego”.
2. V Kolumna.
3. Niespójność.
4. Zła komunikacja.
Ćwiczenia
4. Podsumowanie szkolenia. Z czym wychodzę? Mój plan rozwoju. Co chcę rozwijać? Inspirująca forma wsparcia uczestników w rozwijaniu wybranych umiejętności. Ewaluacja szkolenia. Zakończenie.

Informacje o prelegentach:

Manager z wieloletnim doświadczeniem. Konsultant i trener biznesu, specjalista z zakresu komunikacji, zarządzania zmianą oraz zarządzania przedsiębiorstwem. Ma ponad 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu sprzedażą. Od 2005 roku jest trenerem i menedżerem projektów szkoleniowych.

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Nauk Społecznych – pedagog, oraz Politechniki Warszawskiej – Studia podyplomowe-Doskonalenie w energetyce, a także Podyplomowego Studium Trenerów Grupowych – Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie – trener grupowy. Absolwentka Sales Management Academy Mercurii International.Prowadziła szkolenia m.in dla: Vattenfall, RWE STOEN, TIMKEN POLSKA, Volkswagen, Lorenz Bahlsen, NSK Bearings Polska SA., PricewaterhouseCoopers, Kuehne and Nagle, Polpharma SA, Kasolvenzia Polska, KSV BIG SA, Duni European Finance Function, One2One SA, Unilever, Polifarb, Volkswagen.

We Francuskim Instytucie Gospodarki prowadzi seminarium pn. "Zarządzanie zmianą".

Wydarzenia towarzyszące:

Metodyka budowy i wdrożenia Systemu Zarządzania przez Cele (MBO/ZPC)
Skuteczne zarządzanie projektem

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 2 690 zł + 23% VAT / os. przy zgłoszeniu jednej osoby
 • 2 490 zł + 23% VAT / os. przy zgłoszeniu min. 2-óch osób z firmy

Cena zawiera:

Uczestnictwo w zajęciach, tematyczne skrypty autorskie FIG Polska, wydruk oraz CD z nagraniem prezentacji multimedialnych, komplet materiałów z ćwiczeń praktycznych wraz z rozwiązaniami, case studies, analizy przypadków polskich i zagranicznych przedsiębiorstw, konsultacje z trenerem w trakcie zajęć lub przerw, certyfikat ukończenia zajęć, posiłki w trakcie zajęć w restauracji hotelowej oraz przerwy kawowe.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Liczba uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Przesłanie niniejszego zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków zgłoszenia. Płatności za uczestnictwo w seminarium należy dokonać na 21 dni przed jego rozpoczęciem na konto FIG Polska Sp. z o.o., ALIOR BANK S.A., Oddział w Warszawie (02-094), ul. Grójecka 59/63, nr rachunku: 33 2490 0005 0000 4520 5905 7293. Po otrzymaniu płatności prześlemy Państwu fakturę. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
W przypadku nie wpłynięcia opłaty w wyznaczonym terminie, FIG Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zwrócenia się o przesłanie faksem potwierdzenia przelewu.

Uprzejmie informujemy, że przy odwołaniu zgłoszenia później niż na 21 dni przed datą rozpoczęcia seminarium opłata za uczestnictwo nie podlega zwrotowi. Możliwe jest natomiast zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Uczestnik ma prawo do przeniesienia swego zgłoszenia na następny termin o ile istnieje taka możliwość, ale nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem seminarium. Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w seminarium spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Odwołanie zgłoszenia i zmiana jego terminu wymaga formy pisemnej.

Zastrzegamy sobie możliwość odwołania zajęć, zmiany trenera lub zmiany miejsca zajęć przed ich planowanym rozpoczęciem z przyczyn niezależnych od organizatora.

Wydarzenie: Zarządzanie zmianą