Szkolenia prawnicze, kursy dla prawników, konferencje z prawa!

 • Znajdź szkolenia prawne, kursy prawnicze online i konferencje prawne
 • Poznaj program zajęć, trenerów oraz ceny
 • Zgłoś się wypełniając nasz formularz rejestracji online
Rozwiń Pracujesz jako prawnik bądź zajmujesz się dziedziną, w której znajomość prawa ma podstawowe znaczenie? Zapoznaj się z naszą bazą ofert rozwojowych dla prawników obejmującą szkolenia prawnicze, kursy dla prawników realizowane online, także konferencje, webinary i kongresy z zakresu prawa. Na stronie sprawdzisz terminy wydarzeń, program zajęć merytorycznych, życiorysy zawodowe osób prowadzących zajęcia oraz ceny i warunki uczestnictwa. Po wybraniu szkolenia dla siebie rejestracja możliwa jest poprzez nasz bezpłatny formularz rejestracji internetowej. Zwiń

Kursy dla prawników: 119

 • już od 1 490 zł
1 490 zł
 • już od 620 zł
620 zł
 • już od 785 zł
785 zł
 • już od 1 790 zł
1 790 zł
 • już od 1 490 zł
1 490 zł
 • już od 911 zł
911 zł
 • już od 620 zł
620 zł
 • już od 669 zł
669 zł
 • już od 1 115 zł
1 115 zł
 • już od 1 099 zł
1 099 zł
 • już od 1 399 zł
1 399 zł
 • już od 1 899 zł
1 899 zł
 • już od 1 099 zł
1 099 zł
 • już od 1 099 zł
1 099 zł
Artykuł

Jak dbać o rozwój prawników, działów prawnych i wiedzy prawnej w organizacji?

Współczesna gospodarka ulega bardzo szybkim przemianom, a wraz z nimi zmienia się również otoczenie prawne wielu branż i przedsiębiorstw. Dlatego tak ważne jest, aby prawnicy zatrudnieni w działach prawnych organizacji, jak też prawnicy tworzący kancelarie prawne oraz indywidualne praktyki adwokackie czy radcowskie dbali o stały rozwój kompetencji. Możliwe jest to między innymi poprzez rozmaite wydarzenia prawnicze: szkolenia dla prawników, kursy prawne, konferencje, webinary oraz warsztaty. Szkolenia i warsztaty dotyczące zmian w prawie powinni roaważyć również menedżerowie innych działów merytorycznych w przedsiębiorstwach odpowiedzialni za prowadzenie działalności zgodnie z literą prawa. W naszym artykule sprawdzamy jak dbać o rozwój wiedzy prawnej.

Sprawna i skuteczna praca adwokata czy radcy prawnego w kancelarii prawniczej oraz każdego prawnika zatrudnionego w dziale prawnym organizacji wymaga nie tylko doskonałej wiedzy z zakresu przepisów i regulacji, ale także znajomości mechanizmów działania konkretnego podmiotu, branży czy rynku. Umożliwia to świadczenie wsparcia dopasowanego do potrzeb konkretnej organizacji oraz w zgodzie z najnowszymi osiągnieciami w danej dziedzinie. Dlatego tak ważne jest, aby prawnicy stale podnosili poziom wiedzy oraz praktycznych kompetencji w obszarze, w którym się specjalizują. Pomóc w tym mogą wydarzenia merytoryczne przygotowane z myślą o prawnikach.

Również firmy, które nie posiadają wewnętrznych działów prawnych, a wiedzę w zakresie regulacji prawnych w danym obszarze lokalizują głównie w działach marytorycznych, powinny rozważyć regularny udział w szkoleniach z dziedziny prawa, konferencjach, warsztatach i innych wydarzeniach, które omawiają zmiany w przepisach oraz ich praktyczne znaczenie dla konkretnych branż.

Popularne tematy szkoleń i kursów z prawa

Do najpopularniejszych tematów szkoleń i kursów z dziedziny prawa należą między innymi:

 • Prawo budowlane - szkolenia z tej dziedziny pozwalają realizować projekty inwestycyjne w zgodzie z literą prawa, zawierać bezpieczne kontrakty budowlane czy też eksploatować obiekty budowlane zgodnie z odpowiednimi przepisami.

 • Prawo energetyczne - w ich trakcie omawiane są zagadnienia takie jak służebność przesyłu czy podział nieruchomości w związku z prowadzonymi inwestycjami w linie energetyczne, a także zagadnienia związane z przygotowaniem projektów w OZE, rynkiem energii itp.

 • Prawo zamówień publicznych (PZP) - szkolenia z tej tematyki kierowane są zarówno do prawników i innych osób odpowiedzialnych za organizację przetargów, jak też wykonawców zamówień publicznych.

 • Prawo ochrony danych osobowych (m.in. RODO) - to szeroka dziedzina kursów i szkoleń kierowanych do IODO, ale także do menedżerów odpowiedzialnych za zapewnienie zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych.

 • Prawo przewozowe - szkolenia z tego obszaru kierowane są głównie do prawników i osób zajmujących się procedurami prawnymi w firmach transportowych, spedycyjnych itp.

 • Prawo wodne - dziedzina ta obejmuje zagadnienia takie jak sporządzanie operatów wodnoprawnych, jak też zasady prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej.

 • Kodeks pracy i prawo pracy - jest to jedna z najczęściej nowelizowanych dziedzin prawa, której znajomość jest obowiązkowa w każdej organizacji zatrudniającej prawoników.

 • Postępowanie administracyjne (Kpa) - pakiet szkoleń dotyczących postępowania administracyjnego skierowanych zarówno do przedstawicieli administracji publicznej, jak też pracowników przedsiębiorstw.

 • Prawo ochrony środowiska - obejmuje szereg kursów dotyczących zagadnień takich jak gospodarka odpadami, transgraniczne przemieszczanie odpadów, opłaty za korzystanie ze środowiska itp.

 • Postępowanie sądowe i komornicze w windykacji należności - omawiające sądowe i pozasądowe zasady dochodzenia wierzytelności.

Inne tematy, które warto rozważyć pracując w dziale prawnym to między innymi: szkolenia compliance (z zapewnienia zgodności z przepisami prawa), szkolenia AML (z przeciwdziałania praniu pieniędzy), szkolenia podatkowe dotyczące zmian w prawie podatkowym, szkolenia z mediacji oraz negocjacji pozwalające rozwinąć umiejętności z zakresu polubownego rozwiązywania sporów.

Szkolenia prawo - dla kogo?

Kwalifikacje zespołów prawnych warto rozwijać poprzez cykliczne śledzenie zmian w prawie i odpowiednie szkolenia dla prawników. Wiedzę z zakresu prawa warto jednak rozwijać również u kadry menedżerskiej oraz specjalistów merytorycznych w wielu obszarach działania podmiotu. Przykładowe osoby, które powinny rozważyć kursy z dziedziny prawa oraz szkolenia to:

 • adwokat, radca prawny,
 • prawnik zatrudniony w kancelarii prawnej,
 • prawnik zatrudniony w wewnętrznym dziale prawnym przedsiębiorstwa, organizacji lub instytucji publicznej,
 • menedżerowie i specjaliści merytoryczni z innych działów odpowiedzialni za zapewnienie działalności zgodnie z literą prawa - na przykład pracownicy działu HR w odniesieniu do prawa pracy, specjaliści ds. zamówień publicznych w odniesieniu do PZP itd.
Po co firmie wewnętrzny prawnik lub dział prawny?

Posiadanie w firmie prawnika lub działu prawnego nie jest obowiązkowym elementem struktury organizacyjnej firmy. Wiele przedsiębiorstw decyduje się na korzystanie z zewnętrznych ekspertów w dziedzinie prawa w postaci kancelarii prawnych czy niezależnych adwokatów i radców prawnych. Doraźna lub stała współpraca z kancelarią nie zawsze zdaje jednak egzamin. Dlatego przedsiębiorcy, którzy mogą sobie na to pozwolić, powinni rozważyć utworzenie działu prawnego i zatrudnienie w organizacji prawnika. Dzięki włączeniu jednostki prawnej do struktury organizacyjnej firmy korzystanie z ekspertyzy i umiejętności specjalistów różnych dziedzin prawa jest znacznie łatwiejsze, podobnie jak ich współpraca z pozostałymi działami. Tym sposobem dział prawny może mieć realny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa i jego efektywność, a w konsekwencji również zyski.

Dokładny zakres obowiązków działu prawnego zależy od wielu czynników, wśród których kluczowym są potrzeby firmy związane z rodzajem i trybem prowadzonej działalności. Zadania realizowane przez dział prawny najczęściej obejmują jednak:

 • przygotowywanie umów handlowych, najmu, kadrowych itp.,
 • przygotowywanie tekstów regulaminów, zarządzeń i innych wewnętrznych aktów prawnych (we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi),
 • udział w negocjacjach kontraktowych i dbanie o ich stronę prawną i właściwie zabezpieczenie od strony formalnej,
 • analizę zmian w przepisach dotyczących działalności firmy np. zmian w podatkach, warunkach zatrudnienia,
 • sporządzanie opinii prawnych w sprawach dotyczących bieżącej działalności organizacji,
 • przygotowywanie pozwów sądowych oraz prowadzenie spraw przed sądami oraz innymi instytucjami,
 • nadzorowanie i obsługę procedur odszkodowawczych lub windykacyjnych w imieniu firmy,
 • obsługę biurowo-administracyjną rady nadzorczej i zarządu (np. przygotowywanie protokołów z posiedzeń zarządu, uchwał, tworzenie regulaminów działania biura zarządu itp.).
Szkolenia prawne online czy stacjonarne?

Ostatnie lata przyniosły znaczące zmiany na rynku kursów i szkoleń o tematyce prawnej i prawniczych - coraz więcej z nich organizowanych jest online, przez sieć Internet na platformach do prowadzenia wideo konferencji oraz poprzez platformy e-learning. Szkolenia prawne online znacznie poprawiają dostęp do sprawdzonej wiedzy, bez potrzeby odbywania podróży służbowych. Pozwala to wziąć udział w szkoleniu z prawa bez względu na miejsce zamieszkania czy wykonywania pracy. Co więcej, szkolenia prawne realizowane zdalnie cechują się większą przystępnością cenową dzięki wyeliminowaniu kosztów związanych z wynajmem sali konferencyjnej czy zapewnieniem wyżywienia uczestnikom. Dlatego szkolenia dla prawników online są często tańsze niż ich stacjonarne odpowiedniki. Kursy stacjonarne znajdziemy głównie w dużych miastach, takich jak Warszawa, Wrocław, Poznań, Kraków, Gdańsk, Katowice, Łódź, Szczecin, Bydgoszcz czy Lublin.

Jak zapisać się na szkolenie prawne lub kurs dla prawników?

Bazę ofert zawierającą rozmaite wydarzenia prawne znaleźć można na górze strony. W jednym miejscu staraliśmy się zgromadzić jak najwięcej szkoleń z prawa, kursów prawnych oraz wszelkiego typu warsztatów i konferencji dla prawników organizowanych przez kilkaset profesjonalnych firm szkoleniowych z całej Polski. Pozwala to łatwo znaleźć wydarzenie na dany temat, porównać jego program z innymi ofertami, zapoznać się z cenami i warunkami uczestnictwa oraz zarejstrować się na wybrane przez siebie szkolenie. Rejestracja jest bardzo prosta: wystarczy wypełnić formularz internetowy, a trafi on do opiekuna danego wydarzenia, który potwierdzi mailem rejestrację i przekaże informacje organizacyjne. Płatność dokonywana jest przelewem na kilka dni przed terminem kursu, warsztatu czy szkolenia.

Jak dbać o rozwój prawników, działów prawnych i wiedzy prawnej w organizacji?
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Wydarzenia z prawa i dla prawników

Dowiedz się jak działa nasza baza szkoleń, kursów i konferencji o tematyce prawnej oraz w jaki sposób zgłosić swój udział w wybranym wydarzeniu?
Dowiedz się czym jest baza szkoleń, kursów i konferencji biznesowych Eventis.pl

W naszej bazie staraliśmy się zgromadzić wszelkiego typu wydarzenia o tematyce prawnej i dla prawników. Są to przede wszystkim szkolenia prawnicze oraz kursy dla prawników, ale również konferencje, webinary, warsztaty i seminaria. W bazie można znaleźć zarówno wydarzenia realizowane stacjonarne, jak i zdalne.

Zgłoszenie na wybrane przez nas szkolenie lub inne wydarzenie prawne jest bardzo proste. Wystarczy wypełnić bezpłatny formularz rejestracji internetowej, a trafi on do opiekuna danego kursu lub szkolenia. Potwierdzi on mailowo Państwa rejestrację i przekaże wszelkie informacje organizacyjne, w tym numer konta, na które należy uregulować opłatę z tytułu uczestnictwa w zajęciach.

Aktualnie jedyną dostępną formą płatności jest przelew na konto organizatora. Płatność wymagana jest na kilka dni przed terminem wydarzenia, a w przypadku instytucji publicznych może być dokonana po odbyciu zajęć. Stawka VAT w przypadku finansowania udziału ze środków publicznych wynosi 0%.
Bądź na bieżąco

Ostatnie artykuły, poradniki oraz newsy

Budowa własnego obiektu eventowego: kryteria, które warto rozważyć
26 lutego 2024
Budowa własnego obiektu eventowego: kryteria, które warto rozważyć

Obiekty eventowe, nawet tymczasowe, muszą spełniać normy techniczne i być konstruowane w zgodzie z przepisami prawa budowlanego. Warto dowiedzieć się jak efektywnie i w zgodzie z przepisami budować obiekty eventowe.

Czytaj więcej
Reklamacje w sklepie internetowym: jak zorganizować proces reklamacyjny?
10 stycznia 2024
Reklamacje w sklepie internetowym: jak zorganizować proces reklamacyjny?

Sprzedaż przez internet, w tym poprzez własny sklep internetowy, wiąże się z koniecznością rozpatrywania reklamacji i obsługi zwrotów. Warto poznać prawa i obowiązki przedsiębiorców w tym obszarze.

Czytaj więcej
Prawo ochrony środowiska i ustawy powiązane
2 sierpnia 2021
Prawo ochrony środowiska i ustawy powiązane

Liczne przepisy regulujące obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska sprawiają, że warto sięgnąć po sprawdzoną wiedzę w tym obszarze.

Czytaj więcej
Co to jest compliance, czyli compliance po polsku!
5 maja 2022
Co to jest compliance, czyli compliance po polsku!

Sprawdź co oznacza słowo compliance, jakie są zadania compliance oraz kto zobowiązany jest wdrożyć system compliance w celu zapewnienia, że przedsiębiorstwo, instytucja lub organizacja prowadzą działalność zgodnie z prawem.

Czytaj więcej
Szkolenia prawne, szkolenia prawnicze

Zapisz się i otrzymuj powiadomienia, gdy pojawią się nowe szkolenia dla prawników, kursy lub konferencje prawne!