Baza szkoleń i kursów: psychologia w biznesie!

 • Zapoznaj się z listą szkoleń psychologicznych organizowanych w całej Polsce
 • Sprawdź program, informacje o prelegentach i warunkach uczestnictwa
 • Zgłoś swój udział wypełniając formularz rejestracji online
szkolenia psychologia w biznesie
Przewiń stronę

Szkolenia psychologia w biznesie: 37

 • Online, 2 listopada 2021
 • już od 998 PLN
już od 998 PLN
 • Online, 21 - 22 września 2021
 • już od 1450 PLN
już od 1450 PLN
już od 1473 PLN
Artykuł

Psychologia w biznesie: szkolenia, kursy i warsztaty psychologia.

Zastosowanie psychologii i wiedzy z zakresu psychologii w biznesie cieszy się coraz większym powodzeniem. Firmy dostrzegają zastosowanie wiedzy psychologicznej dla znalezienia rozwiązania problemów biznesowych, tworzenia efektywniejszego i zdrowszego środowiska pracy oraz lepszego zrozumienia potrzeb klientów. Sprawdź jakie warsztaty, kursy i szkolenia psychologiczne mogą pomóc rozwiać twój biznes?

Szkolenia i kursy z zakresu psychologii w biznesie mogą pomóc w rozwijaniu przedsiębiorstwa w wielu obszarach i na różnych poziomach. Szkolenia tego typu pozwalają lepiej zrozumieć procesy przetwarzania informacji przez człowieka, zapoznać się z działaniem emocji i motywacji oraz wyjaśnić mechanizmy społecznego funkcjonowania człowieka, w tym w miejscu pracy. Pozwala to tworzyć bardziej efektywne środowisko pracy poprzez udoskonalenie komunikacji wewnętrznej i komunikacji interpersonalnej pomiędzy pracownikami, budowanie atmosfery zaufania i transparentności, lepsze motywowanie i angażowanie pracowników na rzecz osiągania wspólnych celów czy też rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów i zapobiegania nadmiernemu poziomowi stresu w firmie.

Popularne obszary szkoleń z psychologii biznesu czy też szkoleń i kursów psychologicznych dla firm to między innymi:

 • Zgadnienia związne z zapewnieniem efektywnej komunikacji w firmie - zarówno komunikacji wewnętrznej, jak i standardów komunikacji interpersonalnej. Pozwalają one zapoznać zespół z przebiegiem komunikacji, zasadami budowania efektywnych komunikatów, sposobami budowania porozumienia i atmosfery współpracy poprzez wysokie standardy komunikacji interpersonalnej.
 • Zarządzanie stresem i radzenie sobie ze stresem - szkolenia tego typu mają na celu zarówno zrozumienie skąd bierze się stres, nie tylko na poziomie jednostki, ale również całej organizacji oraz wyposażenie pracowników i kadry menedżerskiej w niezbędną wiedzę z zakresu zapobiegania nadmiernemu stresowi oraz radzenia sobie ze stresem.
 • Motywowanie i angażowanie - tematyka szkoleń i kursów tego typu pozwala zrozumieć pojęcie motywacji, źródła motywacji i demotywacji oraz poznać narzędzia, które sprzyjają motywowaniu i angażowaniu pracowników.
 • Train the Trainer - szkolenia skierowane do trenerów wewnętrznych i trenerów biznesu, których celem jest podniesienie wiedzy i umiejętności z zakresu szkolenia ludzi i przekazywania wiedzy.
 • Mobbing i przeciwdziałanie mobbingowi - kursy i szkolenia pozwalające zapoznać się ze sjawiskiem mobbingu, zrozumieć jego niszczącą siłę dla budowania potencjału i efektywności orgnizacji, jak też nauczyć się zauważać i przeciwdziałać zachowaniom dyskryminacyjnym w miejscu pracy.

Oczywiście są to tylko przykłady szkoleń, w których wykorzystywana jest wiedza z zakresu psychologii na potrzeby biznesu. Wiedza psychologiczna jest bowiem wykorzystywana w trakcie negocjacji, budowania i zarządzania zespołami, konstruowania przekazów reklamowych czy też budowania autorytetu lidera.

Gdzie szukać szkoleń z psychologii dla biznesu?

Szkolenia psychologia dla biznesu itp. znajdziemy we wszystkich większych miastach w Polsce. Prym w tym wzgędzie wiodą Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk, Łódź, Katowice, Rzeszów, Bydgoszcz, Lublin, Szczecin, Poznań i Białystok. Oferta szkoleń i kursów psychologicznych w innych miastach jest skromniejsza, dlatego warto rozważyć również szkolenia z psychologii online. Realizowane są one na platformach do spotkań zdalnych w formule na żywo, co pozwala na wysoki poziom interakcji z prowadzącym i innymi członkami grupy szkoleniowej.

Listę szkoleń psychologicznych znajdziemy na górze strony, warto jednak zapoznać się ze szkoleniami i kursami dotykającymi wiedzy psychologicznej na poniższych stronach:

Popularne tematy szkoleń psychologicznych, warsztatów i kursów "psychologia w biznesie"
 • Zarządzanie stresem i kontrola emocji w miejscu pracy
 • Komunikacja interpersonalna i sposoby skutecznej komunikacji
 • Praca z grupą – szkolenie z zakresu umiejętności trenerskich
 • Train the Trainer: trening umiejętności dla trenerów wewnętrznych i trenerów biznesu
 • Kurs asertywności
 • Kurs kreatywności w myśleniu i działaniu
 • Inteligencja emocjonalna
 • Kurs w zakresie działań antymobbingowych
 • Odporność psychiczna – jak dbać o siebie w trudnej sytuacji
 • Psychologia negocjacji i wywierania wpływu
 • Psychologia sprzedaży i klienta
 • Kreatywne pomysły w promocji i psychologia reklamy
 • Psychologia transportu oraz kultura bezpieczeństwa w sektorze transportu drogowego
 • Trening siły i odporności psychicznej menedżera
 • Praca zdalna i zarządzanie zespołem zdalnym: aspekty psychologiczne
 • Odporność psychiczna i siła wewnętrzna MTQ48 trening wytrwałości
Psychologia w biznesie: szkolenia, kursy i warsztaty psychologia.