Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/asertywnosc-jako-metoda-na-zwiekszenie-efektywnosci-wlasnej-oraz-skutecznosci-w-relacjach-z-klientami-71516-id453

Informacje o szkoleniu

 • Asertywność jako metoda na zwiększenie efektywności własnej oraz skuteczności w relacjach z klientami


  ID szkolenia: 71516
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Umiejętności osobiste
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  brak danych

  Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 – 16:00
 • Organizator szkolenia:

  Effect Group Sp. z o.o.
  Erazma Ciołka 16
  01-443 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Effect Group Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, którego celem jest przekazanie wiedzy teoretycznej na temat asertywności oraz – przede wszystkim – ćwiczenie zachowań asertywnych w różnych sytuacjach zawodowych i życiowych. Po szkoleniu uczestnicy będą umieli odróżnić zachowania asertywne od uległych i agresywnych, a zatem właściwie na nie reagować. Będą umieli wzmacniać poczucie własnej wartości i zachowywać się asertywnie: odmawiać bez poczucia winy, reagować na krytykę, wyrażać swoje zdanie, rozmawiać z agresywnym klientem.

Cele szkolenia:
- Uświadomienie uczestnikom wiedzy na temat zachowań interpersonalnych
- Pokazanie uczestnikom korzyści z zachowań asertywnych
- Przekazanie narzędzi do samodzielnego znajdowania zasobnych stanów emocjonalnych
- Pokazanie technik wyrażania uczuć, życzeń i opinii
- Kształtowanie u uczestników zachowań asertywnych
- Wypracowanie praktycznych umiejętności reagowania na agresję, krytykę
- Motywacja do pracy zawodowej
- Zdobycie umiejętności skutecznego osiągania celów
- Znajomość i obrona własnych praw
- Nauczenie pracowników różnic pomiędzy uległością, asertywnością i agresją

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do:
- pracowników i zespołów, których praca wiąże się ze stresem, presją czasu, dużą odpowiedzialnością
- pracowników działów kontaktujących się pracowników klientami
- pracowników posiadających problemy z asertywności, nieasertywnych
- pracowników nadmiernie uległych lub agresywnych
- przełożonych, zarządzających zespołem
- pracowników różnych działów współpracujących ze sobą
- osób dbających o zdrowie fizyczne i psychiczne
- osób nastawionych na rozwój własnych kompetencji i umiejętności

Program szkolenia:

Asertywność – czym jest, a czym nie jest?

1. Idea i zasady zachowania asertywnego
- Osobowość a asertywność – cechy człowieka asertywnego
- Odróżnienie asertywności od zachowań agresywnych, depresyjnych lub uległych
- Inteligencja emocjonalna i inteligencja społeczna a asertywność
- Czy każdy może być asertywny?

2. Mapa asertywności, moje prawa i ich obrona
- Mapa asertywności – kwestionariusz diagnozujący obszary, w jakich obszarach uczestnik przyjmuje postawę asertywną, a w jakich nie
- Lista moich praw – co oznaczają one w rzeczywistości
- Obrona moich praw w sytuacjach społecznych i osobistych

3. Asertywność a myślenie o sobie
- Praca nad poczuciem własnej wartości uczestników – analiza mocnych stron
- Czym jest monolog wewnętrzny i jak nad nim pracować, by myśleć asertywnie
- Ćwiczenia z komunikacji werbalnej i niewerbalnej w mówieniu o sobie – asertywna autoprezentacja
- Budowanie pozytywnego wizerunku siebie w oparciu o własne zasoby

4. Model postawy asertywnej
- Świadomość siebie a zwierciadło społeczne
- Co utrudnia mi bycie asertywnym?
- Pojęcie granic osobistych – wyznaczanie własnych granic, respektowanie granic innych ludzi

5. Techniki komunikacyjne w asertywności
- Asertywność a komunikacja
- Złote zasady asertywnej komunikacji
- Opis faktów zewnętrznych i wewnętrznych kontra ocenianie
- Umiejętność słuchania
- Mimika, gestykulacja, język ciała
- Ćwiczenia ważniejszych sytuacji wymagających komunikacji asertywnej

6. Asertywna pochwała
- Wyrażanie własnych opinii i przekonań
- Asertywne wyrażanie próśb i oczekiwań
- Asertywna odmowa
- Asertywna krytyka
- Reagowanie na krytykę i atak
- Wyrażanie gniewu i złości
- Obrona własnych granic
- Asertywne łagodzenie sytuacji konfliktowych

7. Użyteczne techniki do stosowania w trudnych sytuacjach
- zdarta płyta
- słoń
- jujitsu
- asertywna kanapka
- asertywne odraczanie
- asertywne pytanie na pytanie

8. Asertywność w organizacji
- Organizacyjne warunki dla asertywności
- Asertywne relacje ze współpracownikami
- Dlaczego asertywność jest potrzebna w zarządzaniu?
- Przywileje i obowiązki asertywnych menedżerów i pracowników
- Asertywne relacje z klientami miłymi i trudnymi

9. Podsumowanie szkolenia.

Informacje o prelegentach:

trener Effect Group

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1390 zł + 23% VAT za 1 os.

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać szczegóły organizacyjne.


Wydarzenie: Asertywność jako metoda na zwiększenie efektywności własnej oraz skuteczności w relacjach z klientami