GOSPODARKA MATERIAŁOWA - ZARZĄDZANIE I REDUKCJA ZAPASÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE

O szkoleniu

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy i nabycie umiejętności m.in. w zakresie :
- oceny i analizy zapasów w przedsiębiorstwie
- określania optymalnych ilości zapasów dostosowywanych do potrzeb produkcyjnych i rynkowych, określania zapasów maksymalnych oraz zapasów bezpieczeństwa
- wykorzystania różnych technik zarządzania zapasami
- opracowania systemu kontroli zapasów
- oceny kosztów zamrożonych kapitałów

W ramach szkolenia przewiduje się zaprezentowanie praktycznych metod wykorzystywanych przy sterowaniu i zarządzaniu zapasami.
Kto powinien wziąć udział?
kadry kierowniczej i pracowników zajmujących się analizą, planowaniem i kontrolą funkcjonowania elementów łańcucha logistycznego, gospodarowaniem zapasami środków materiałowych, zaopatrzeniem i dystrybucją.

Program szkolenia

1. ROLA I ZNACZENIE LOGISTYKI W EFEKTYWNYM FUNKCJONOWANIU PROCESÓW GOSPODARCZYCH PRZEDSIĘBIORSTW
potrzeby i możliwości wdrożenia logistyki w przedsiębiorstwach różnych branż,
znaczenie i efekty rozwiązań logistycznych w gospodarce nastawionej na wszechstronną obsługę klienta,
elementy systemu logistycznego,
czynniki wymuszające konieczność wdrożenia rozwiązań logistycznych.

2. MIEJSCE I ORGANIZACJA GOSPODARKI MATERIAŁOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE W ODNIESIENIU DO ZAŁOŻEŃ LOGISTYKI
czynniki wewnętrzne i zewnętrzne wpływające na funkcjonowanie gospodarki materiałowej,
zadania szczegółowe gospodarki materiałowej.

3. PROBLEMY DECYZYJNE W SFERZE ZARZĄDZANIA ZAPASAMI
wybór strategii zarządzania zapasami,
czynniki wewnętrzne i zewnętrzne kształtujące zapasy,
przyczyny gromadzenia zapasów,
cykl realizacji dostaw,
podział zapasów według różnych punktów odniesienia,
rodzaje problemów decyzyjnych (wytworzyć czy kupić, ile kupić, gdzie kupić, kiedy kupić),
modele sterowania zapasami.

4. PLANOWANIE POTRZEB MATERIAŁOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE
rodzaje potrzeb,
uwarunkowania planowania potrzeb materiałowych,
metody wykorzystywane w planowaniu potrzeb materiałowych.

5. WPŁYW POPYTU NA WIELKOŚĆ I STRUKTURĘ ZAPASÓW
rodzaje popytu i ich wpływ na strukturę i poziomy zapasów,
cykl życia produktu,
standardy obsługi klienta jako baza do analizy zapasów w przedsiębiorstwie,
poziomy obsługi klienta.

6. ANALIZA I OCENA POZIOMU POSZCZEGÓLNYCH GRUP ZAPASÓW
kształtowanie się wielkość zapasów w przyjętym okresie czasu,
zapasy bieżące,
zapasy bezpieczeństwa,
ustalenie czasu złożenia zamówienia (kiedy złożyć zamówienie na kolejną dostawę lub kolejną partię wyrobu gotowego),
wpływ poziomów obsługi klienta na wielkość utrzymywanych zapasów,
problematyka nieterminowych dostaw i jej wpływ na wielkość zapasów,
poziom zapasów maksymalnych.

7. PROGNOZOWANIE WIELKOŚCI ZAPASÓW SUROWCÓW I WYROBÓW GOTOWYCH
cele i zadania prognozowania,
metody wykorzystywane w prognozowaniu wielkości zapasów,
prognozowanie krótkoterminowe,
prognozowanie średnioterminowe,
prognozowanie długoterminowe,
prognozowanie sezonowe.

8. ANALIZA I OCENA KOSZTÓW ZAPASÓW ORAZ ICH WPŁYW NA RENTOWNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA
koszty gromadzenia zapasów,
koszty utrzymania zapasów,
koszty braku zapasów,
utracone przychody.

9. WIELKOŚCI I STRUKTURA ZAMAWIANYCH PARTII DOSTAW
czynniki wpływające na wielkość dostaw,
metody wykorzystywane przy analizie i ustaleniu wielkości dostaw,
kalkulacja ekonomicznych wielkości partii dostaw.

10. MOŻLIWOŚCI USPRAWNIEŃ W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI MATERIAŁOWEJ
wdrożenie wariantów rozwiązań w zarządzaniu gospodarką materiałową przedsiębiorstwa,
analiza i ocena usprawnień.

Czas trwania

3 dni (20 godz.)

Promocja cenowa! (*)
• 5 % rabat przy zgłoszeniu 1 osoby (1853,00 zł netto + VAT)
• 7 % rabat przy zgłoszeniu 2 osób (1814,00 zł netto + VAT)
* Promocja obowiązuje przy zgłoszeniu do 25.01.2013 r.

Prelegenci

Doktor nauk ekonomicznych (rozprawa doktorska na temat optymalizacji procesów logistycznych), znany specjalista z zakresu restrukturyzacji i logistyki przedsiębiorstw, który doświadczenie praktyczne zdobywał w przedsiębiorstwach produkcyjnych i logistycznych w Polsce jak również w Anglii, Francji, Niemczech i Belgii. Ceniony konsultant i doradca wielu przedsiębiorstw dla których opracowywał i wdrażał projekty z zakresu Logistyki. Autor prac naukowo-badawczych, kilkunastu artykułów w literaturze fachowej, prelegent na wielu międzynarodowych i krajowych konferencjach logistycznych. Charyzmatyczny trener, który od 15 lat prowadzi szkolenia dla menadżerów i pracowników wszystkich komórek łańcucha logistycznego wielu przedsiębiorstw polskich oraz międzynarodowych różnej wielkości. Stały współpracownik Masters CSB otrzymujący bardzo wysokie oceny od uczestników naszych szkoleń.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Wersal ***

34-500 Zakopane

Tetmajera

woj. małopolskie

Hotel Wersal ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14a

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
zł netto + 23% VAT
1 950
Cena zawiera:
  • zakwaterowanie w pokojach 2-os. do pok. 1-os. dopłata 300 zł + VAT (ograniczona ilość) pełne wyżywienie materiały szkoleniowe certyfikat ukończenia szkolenia imprezę integracyjną w karczmie góralskiej
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!