Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/metody-tworczego-rozwiazywania-problemow-i-ich-praktyczne-zastosowanie-55340-id127

Informacje o szkoleniu

 • Metody twórczego rozwiązywania problemów i ich praktyczne zastosowanie


  ID szkolenia: 55340
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Jakość
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  TQMsoft
  ul. Bociana 22a
  31-231 Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni po 7 godzin
  TERMIN:
  19-20.09.2017
  19-20.12.2017
 • Organizator szkolenia:

  TQMsoft
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Wprowadzenie do tematyki twórczego rozwiązywania problemów, przedstawiające jego zasady, formy i podstawowe metody. Szkolenie pokazuje narzędzia indywidualnego oraz zespołowego podejścia do poszukiwania skutecznych, efektywnych i niebanalnych rozwiązań problemów przedsiębiorstw/instytucji niezależnie od ich rodzaju działalności, wielkości czy stopnia skomplikowania realizowanych procesów.

Zastosowanie:
W dzisiejszym świecie podstawowe działania każdego przedsiębiorstwa sprowadzają się do procesu ciągłego rozwiązywania pojawiających się problemów. Niestety, poprzez zastosowanie w takim procesie tradycyjnych metod (narady, dyskusje, adaptacja cudzych lub własnych rozwiązań) przedsiębiorstwa najczęściej nie rozwiązują swoich problemów a je na jakiś czas maskują. Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników wiedzy oraz pozyskanie podstawowych umiejętności w dziedzinie twórczego rozwiązywania problemów.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie adresowane jest do pracowników wszystkich stanowisk i szczebli organizacji, przedsiębiorstw/instytucji (w tym urzędów) zainteresowanych twórczym poszukiwaniem skutecznych i efektywnych rozwiązań swoich problemów.

Program szkolenia:

Program szczegółowy:

Dzień I

1. Istota problemu w przedsiębiorstwie
2. Podejścia do rozwiązywania problemów
· Indywidualne
· Zespołowe
3. Twórcza a nietwórcze rozwiązywanie problemów
4. Zasady twórczego rozwiązywania problemów
5. Etapy twórczego rozwiązywania problemów
6. Bariery twórczego rozwiązywania problemów
7. Podstawowe metody i techniki heurystyczne
· Mind Mapping
· Burza mózgów i jej odmiany (trigger metod, metoda sukcesywnego łączenia pomysłów, metoda najbardziej szalonych pomysłów, Philips 623, Meta Plan),
· Metoda kruszenia (kruszenie obiektu, kruszenie idei)
· Analiza morfologiczna
· Sześć myślowych kapeluszy
· Karuzela pomysłów
· Jak jest? Jak być powinno?
8. Ćwiczenia z praktycznego zastosowania metod twórczego rozwiązywania problemów
Dzień II.

1. Zespołowe formy rozwiązywania problemów (small grup activities, koła jakości)
2. Zorganizowane formy twórczego rozwiązywania problemów
3. QC- Story (rozwiązywanie problemów oparte na działaniu, kół jakości)
· Etapy postępowania
· Metody heurystyczne wykorzystywane w tym podejściu (+ metody dodatkowe: diagram pokrewieństwa, diagram Ishikawy)
4. PDCA – Problem Solving (metoda praktycznej realizacji zasady KAIZEN oparta na cyklu Deminga
· Etapy postępowania
· Metody heurystyczne wykorzystywane w ramach tego podejścia (+ metody dodatkowe: 5W&2H, analiza
5 x dlaczego?)
5. Warsztaty z zastosowania poznanych metody heurystycznych do twórczego rozwiązywania problemów.
UWAGI: W przypadku szkoleń zamkniętych (dedykowanych) istnieje możliwość wzbogacenia programu szkolenia o jeszcze inne metody i techniki heurystyczne a także inne podejścia do zagadnienia rozwiązywania problemów (np. A3 reports, G8D itp.)

Informacje o prelegentach:

trenerzy TQMsoft

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1250,00 PLN netto/os.

Cena zawiera:

Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

karta zgłoszenia- W przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo kontakt : 12 397 18 81.

Wydarzenie: Metody twórczego rozwiązywania problemów i ich praktyczne zastosowanie