Procedury kontroli wyrywkowej metodą alternatywną - plany wg AQL i LQ

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na 2-dniowe szkolenie, którego celem jest:
• prezentacja zasad funkcjonowania i doboru statystycznych planów odbiorczych w przypadku oceny alternatywnej – plany do odbioru partii za partią na podstawie granicy akceptowanej jakości AQL, plany do odbioru partii izolowanych na podstawie jakości granicznej LQ, organizacja i wybór planów do kontroli skokowej,
• nabycie umiejętności doboru i interpretacji funkcjonowania statystycznego (ryzyko producenta/odbiorcy) planów według norm ISO: PN-ISO 2859-1:2003 „Schematy kontroli indeksowane na podstawie granicy akceptowanej jakości (AQL) stosowane do kontroli partii za partią”, PN-ISO 2859-2:1996 „Plany badania na podstawie jakości granicznej (LQ) stosowane podczas kontroli partii izolowanych”, PN-ISO 2859-3 „Procedury kontroli skokowej”,
• ogólne zapoznanie się z innymi, od wymienionych wyżej, statystycznymi planami odbiorczymi według oceny alternatywnej oraz ze statystycznymi planami odbiorczymi w odniesieniu do parametrów mierzalnych.
Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnik nauczy się:

 • Identyfikować zapotrzebowanie na stosowanie statystycznych planów odbiorczych w przypadku oceny alternatywnej.
 • Praktycznego posługiwania się normami ISO dotyczącymi statystycznych planów odbiorczych w przypadku oceny alternatywnej (PN-ISO 2859-1:2003, PN-ISO 2859-2:1996, PN-ISO 2859-3).
 • Właściwego doboru planu według oceny alternatywnej (odbiór partii za partią, odbiór partii izolowanych, kontrola skokowa).
 • Interpretacji statystycznej funkcjonowania planu (ryzyko producenta, ryzyko odbiorcy, itd.).

Uczestnik dowie się:

 • Jakie są zasady wyboru i kryteria stosowania statystycznych planów odbiorczych.
 • Jakie normy ISO regulują praktyczne stosowanie statystycznych planów odbiorczych według oceny alternatywnej – aktualny stan zagadnienia.
 • Jak rozumieć, stosować i statystycznie interpretować statystyczne plany odbiorcze zawarte w normach PN-ISO 2859-1:2003, PN-ISO 2859-2:1996, PN-ISO 2859-3.
 • Kiedy zastosować inne plany odbiorcze (plany z zerową liczbą kwalifikującą, plany dla właściwości mierzalnych).
 • Jakie są wzajemne relacje kontrola odbiorcza/kontrola bieżąca (SPC), w jaki sposób praktycznie wykorzystać informacje płynące z SPC w racjonalnym i optymalnym doborze planu.

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:

 • Znajomość statystycznych planów odbiorczych według oceny alternatywnej.
 • Umiejętność optymalnego doboru planu według oceny alternatywnej, rozumienie zasad statystycznego funkcjonowania planu.
 • Ogólna znajomość innych, w porównaniu do planów według oceny alternatywnej, możliwości statystycznej kontroli odbiorczej.
Kto powinien wziąć udział?

ADRESACI

 • specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości,
 • inżynierowie produktu,
 • osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działów zapewnienia jakości,
 • pracownicy działów współpracujących z klientem (sprzedaży, obsługi klienta, itp.).

Program szkolenia

1. Terminologia, pojęcia podstawowe – poziom jakości, miara jakości, kontrola odbiorcza, próbka, populacja itd. Charakterystyka norm:
(1) PN-ISO 3534-2:2003 „Statystyczne sterowanie jakością. Terminologia i symbole”,
(2) Raport Techniczny PKN – ISO/TR 10017:2005 „Poradnik stosowania metod statystycznych w zakresie norm ISO 9001”, PN-ISO 2859-0:2002 „Wprowadzenie do systemu ISO 2859 kontroli wyrywkowej metodą alternatywną”.
2. Miary jakości w przypadku oceny alternatywnej – frakcja jednostek niezgodnych, liczba niezgodności na 100 jednostek. Rozróżnienie wada/niezgodność.
3. Zasady konstruowania próbki.
4. Rodzaje planów według oceny alternatywnej do odbioru partii za partią – plany jednostopniowe, dwustopniowe, wielostopniowe (pięciostopniowe).
5. Statystyczny plan odbiorczy jako statystyczny test do weryfikacji hipotezy o zgodności partii z wymaganiami – błędy wnioskowania statystycznego:

 • ryzyko producenta (odrzucenie partii zgodnej z wymaganiami),
 • ryzyko klienta (przyjęcie partii niezgodnej z wymaganiami).

6. Charakterystyka statystyczna planów według oceny alternatywnej, szczegółowa interpretacja wszystkich statystycznych parametrów planu - funkcja operacyjno-charakterystyczna OC, granica akceptowanej jakości AQL, jakość graniczna CRQ (LQ), średnia jakość po kontroli AOQ, średnia graniczna jakość po kontroli AOQL, średnia liczba przebadanych sztuk ATI, średnia liczność próbki ASN, rodzaje kontroli (normalna, obostrzona, ulgowa), kryteria przejścia.
7. Dobór planu wg PN-ISO 2859: 2003 „Schematy kontroli indeksowane na podstawie granicy akceptowanej jakości” – praktyczne posługiwanie się Normą; wybór planu, kryteria wyboru rodzaju plany (jednostopniowy, dwustopniowy, wielostopniowy), rodzaje kontroli (normalna, ulgowa, obostrzona, specjalna) i kryteria przejścia, ocena ryzyka producenta oraz klienta, porównanie planów dla poszczególnych rodzajów kontroli itd.
8. Dobór planu wg PN-ISO 2859-2:1996 „Plany badania na podstawie jakości granicznej (LQ) stosowane podczas kontroli partii izolowanych” – praktyczne posługiwanie się Normą; wybór planu, ocena ryzyka producenta oraz klienta, zasady optymalnego wyboru.
9. Dobór planu wg PN-ISO 2859-3 „Procedury kontroli skokowej” – praktyczne posługiwanie się Normą, zasady wyboru rodzaju kontroli skokowej, zasady prowadzenia kontroli skokowej (rozpoczęcie/kontynuacja/przerwanie), porównanie kontrola skokowa/kontrola partii za partią w trybie ulgowym.
10. Inne statystyczne pany odbiorcze – plany sekwencyje, plany z zerową liczbą kwalifikującą, wstęp do planów odbiorczych dla właściwości mierzalnych.
11. Przegląd norm ISO dotyczących statystycznej kontroli odbiorczej (statystyczne plany odbiorcze) – stan aktualny. Możliwości konstruowania i analizy planów wg zadanych parametrów kontroli (liczność partii, AQL, LQ) – Excel, Minitab.
12. Podsumowanie, dyskusja.

Czas trwania

2 dni po 6 godzin

TERMIN SZKOLENIA:
30-31.10.2017

Prelegenci

trener TQMsoft

Gdzie i kiedy

Kraków 30 czerwiec-1 lipiec 2022
TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22A

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Online 30 czerwiec-1 lipiec 2022

Gdzie i kiedy

Kraków 14-15 marzec 2022
TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22a

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Online 14-15 marzec 2022

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne
za osobę
1 550
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Szkolenie online
za osobę
1 350
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

TQMsoft
31-231 Kraków
Bociana 22a
woj. małopolskie
Od 1996 roku wspieramy naszych Klientów w doskonaleniu jakości i produktywności. Usprawniamy procesy Klientów dostarczając i wdrażając najwyższej klasy produkty i usługi. Pomagamy doskonalić kompetencje techniczne i osobiste pracowników różnych sz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

TQMsoft
31-231 Kraków Bociana 22a
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!