Skuteczne zarządzanie projektem. Best practice na bazie najpopularniejszych metodyk

O szkoleniu

Celem szkolenia Skuteczne Zarządzanie Projektami jest przygotowanie Uczestników do pełnienia roli Kierownika Projektu oraz uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy i umiejętności dla osób, które pełniły już rolę Kierownika Projektu przez omówienie najnowszych narzędzi zarządzania projektami.
Po ukończeniu szkolenia uczestnik osiągnie określone efekty uczenia się, tj. będzie:

Skutecznie stosował techniki i narzędzia zarządzania projektami;
Potrafił inicjować projekt poprzez definiowanie założeń do projektu;
Tworzył realizowalny harmonogram i budżet projektu, którym będzie umiał zarządzać, czyli kontrolować postęp prac i wprowadzać zmiany do projektu;
Potrafił zarządzać ryzykiem podczas przygotowania projektu i jego realizacji;
Potrafił zamykać projekt w sposób zapewniający, że ważne i użyteczne informacje zostaną wykorzystane do przygotowania i realizacji kolejnych projektów.
Dodatkowo uczestnik rozwinie zdolność samokształcenia się i rozstrzygania dylematów zawodowych w zakresie zarządzania projektem.
Dlaczego warto wziąć udział?
 • Niezbędne kompendium interdyscyplinarnej, praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania projektami dla kadry dyrektorskiej i menedżerskiej zaangażowanej w realizację projektów.
 • Selektywny dobór narzędzi – autorska metodyka hybrydowa AgileM® – połączenie filozofii i metod zwinnych (Agile) z Metodą Łańcucha Krytycznego oraz narzędziami tradycyjnymi.
 • Prezentacja gotowych rozwiązań i narzędzi do bezpośredniego wykorzystania w firmie.
 • Angażująca, praktyczna formuła zdobywania wiedzy – zajęcia bazujące na symulacji projektu w zespołach projektowych.
 • Prowadzący z wybitnym praktycznym doświadczeniem.
Kto powinien wziąć udział?

Właściciele firm, członkowie zarządów, dyrektorzy zarządzający, dyrektorzy ds. strategii, kadra dyrektorska zaangażowana w realizację interdyscyplinarnych projektów strategicznych, kadra dyrektorska działów o charakterze projektowym: IT, inwestycji, marketingu, R&D, HR działów realizacji zleceń lub kontraktów oraz działów technicznych, w tym działów konstrukcyjnych, produkcji, logistyki.

Program szkolenia

Pierwszy dzień (9.00 - 17.00)

Inicjowanie projektu. Planowanie i realizacja projektu

 1. Wprowadzenie: cele seminarium, poznanie się Uczestników i test wprowadzający.
 2. Kto jest zaangażowany w projekt i relacje między tymi osobami? Struktura organizacyjna projektu.
 3. Jakie są fazy zarządcze projektu? Cykl Życia Projektu AgileM®.
 4. W jaki sposób tworzyć wymagania dla projektu? Ustalanie realnych wymagań dla projektu – metoda MoSCoW.
 5. Jak określać najważniejsze założenia projektu (cel projektu, KPI – mierniki, wstępny zakres, czas realizacji, budżet projektu, główne ryzyka)? – Karta Projektu. Case study
 6. Jak zaangażować i motywować członków zespołu projektowego? Spotkanie rozpoczynające – Kick-off meeting.
 7. Jak zaplanować efektywne ścieżki komunikowania się w projekcie? Plan Komunikacji.
 8. Iteracyjny proces planowania i realizacji działań w fazach projektu (zasada 10/80/10).
 9. Jak podzielić i pogrupować zadania do wykonania w ramach fazy projektu? Logiczne narzędzie definiowania zakresu projektu – WBS. Case study
 10. Podsumowanie dnia.

 

Drugi dzień (9.00 - 17.00)

Planowanie i realizacja projektu. Zamknięcie projektu

 1. Powtórzenie i utrwalenie zagadnień omawianych pierwszego dnia seminarium.
 2. Jakich zasobów potrzebujemy, aby zakończyć projekt sukcesem? Metoda RACID.
  Case study
 3. Jak szacować czas trwania zadań, ich koszty oraz pracochłonność? Planning Poker. Case study
 4. Jak ustalać konieczne zależności między zadaniami projektowymi? Schemat sieciowy projektu – Metoda Ścieżki Krytycznej. Case study
 5. Budowanie buforów czasowych w projekcie oraz zarządzanie buforami – Metoda Łańcucha Krytycznego.
 6. Jak wizualizować plan działania? Wykres Gantta.
 7. Jak wykorzystać alternatywne sposoby analizy realizacji postępu prac w projekcie? – Tablica KANBAN.
 8. Jakie są kluczowe elementy szacowania budżetu i kosztów projektu?
 9. Jak analizować ryzyko związane z projektem i przygotować plan przeciwdziałania zagrożeniom? Rejestr Ryzyk. Case study
 10. Jak kontrolować prace projektowe? Narzędzia kontroli projektu (budowanie podejścia „Nasz Projekt”, komunikacja w projekcie, software do zarządzania projektami).
 11. Jak zakończyć projekt i przeanalizować poziom jego sukcesu? Podsumowanie projektu i wyciągnięcie wniosków.
 12. 12 zasad zarządzania projektem.
 13. Podsumowanie zajęć.

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Mariusz Kardaś

Trener i konsultant we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska ds. zarządzania projektami z ponad 20 letnim doświadczeniem. Autor programów szkoleniowo-doradczych dla wielu firm polskich i międzynarodowych. Twórca autorskiego podejścia do zarządzania projektami – połączenie filozofii i metod zwinnych (Agile) z Metodą Łańcucha Krytycznego (CCPM) oraz narzędziami tradycyjnymi. Usprawnia oraz wdraża Systemy Zarządzania Projektami w firmach.

Prowadzi praktyczne warsztaty zarządzania projektami oraz buduje i zarządza programami wzrostu kompetencji kierowników projektów. Realizując szkolenia zamknięte pracuje z zespołami pracowników na realnych firmowych projektach.

Współpracował z ponad 120-ma przedsiębiorstwami w Polsce. Prowadził warsztaty doradcze oraz seminaria z zakresu zarządzania projektami dla firm reprezentujących wiele branż (paliwowa, energetyczna, telekomunikacyjna, farmaceutyczna, spożywcza, produkcyjna, logistyczna, budowlana, stoczniowa, bankowa, ubezpieczeniowa), m.in.: Atlas, Cadbury, Can-Pack Food And Industrial Packaging, EBS INK-JET Systems Poland, Energa, Erbud, Glaxo SmithKline, Grupa Roche, Intel Technology Poland, Invest Bank, Kross, Lotos Oil, Mercedes-Benz Bank, Mondi Świecie, Nordea Bank, Paged SA, PEC Katowice, Pfleiderer, PKN Orlen, Polfa Warszawa, Polkomtel, Polska Telefonia Cyfrowa – Era, Remontowa Shipbuilding, Scandinavian Tobacco, Skanska, Smart Automation, Węglokoks oraz wielu innych. Ma także doświadczenie prowadzenia warsztatów szkoleniowych w Szwajcarii (centrala Grupy Roche, Bazylea), Rosji, Rumunii, Niemczech.

Z jego doświadczeń skorzystało ponad 500 managerów uczestniczących w szkoleniach otwartych prowadzonych przez FIG Polska.

Wcześniej pracował w branżach badań rynkowych i FMCG (Unilever) oraz zarządzał polskim oddziałem duńskiej spółki HJ Hansen Genvindingsindustri A/S, działającej w branży recyclingu. Od 2003 roku jest Kierownikiem Merytorycznym i wykładowcą na Podyplomowych Studiach Zarządzania Projektami, realizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego. Wykładowca na studiach menedżerskich Executive MBA (w Gdańsku, w Warszawie dla Business Centre Club, na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach).

Zakończył podyplomowe studia menedżerskie w Kopenhadze w ramach stypendium biznesowego Duńskiej Agencji Rozwoju Przemysłu i Handlu. Posiada tytuł MBA (dyplom University of Strathclyde, Glasgow). Członek PMI (Project Management Institute) oraz SIM (Stowarzyszenie Interim Menedżerów).

We Francuskim Instytucie Gospodarki Polska prowadzi seminaria otwarte i zamknięte „Skuteczne Zarządzanie Projektem” oraz „Agile w zarządzaniu strategicznymi projektami. Jak skutecznie wdrożyć strategię firmy?”.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Radisson Blu Sobieski

Warszawa

Plac Artura Zawiszy 1

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
3 750
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Cena promocyjna
za zapis do 11.05
3 187
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o.
02-032 Warszawa
ul. Filtrowa 75/5
woj. mazowieckie
Francuski Instytut Gospodarki Polska jest firmą ekspercką, której misją jest: „Wspierać najwyższą kadrę zarządzającą w osiąganiu przełomowych wyników poprzez edukację, doradztwo oraz nadzór nad realizacją projektów biznesowych w oparciu o &b...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o.
02-032 Warszawa ul. Filtrowa 75/5
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!