Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/smed-redukcja-czasu-przezbrojen-maszyn-13542-id127

Informacje o szkoleniu

 • SMED – redukcja czasu przezbrojeń maszyn


  ID szkolenia: 13542
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Produkcja
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  TQMsoft
  Bociana 22a
  31-231 Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni po 7 godzin

  TERMINY:
  21-22.06.2017
  13-14.11.2017
  18-19.12.2017
 • Organizator szkolenia:

  TQMsoft
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Przeznaczenie:
Metoda SMED umożliwia skrócenie czasu przezbrajania maszyn i linii produkcyjnych nawet o 90%. Poprzez zastosowanie specjalnych technik i narzędzi możliwe jest szybkie przystosowywanie maszyn do nowych warunków pracy, a przez to zapewnienie wyższego poziomu obsługi i zadowolenia klientów. Przeprowadzona w trakcie szkolenia analiza przykładu usprawnienia przezbrajania wybranej maszyny pozwoli zrozumieć ideę metody SMED. Warsztaty realizowane będą na maszynie w firmie produkcyjnej.

Szkolenie skierowane jest do:

• Średni i wyższy szczebel zarządzania, Kierownicy zmian
• Osoby odpowiedzialne za produkcję, inżynierowie produkcji
• Inżynierowie procesu, osoby odpowiedzialne za ciągłe doskonalenie
• Kadra inżynieryjna odpowiedzialna za obsługę techniczną maszyn i urządzeń produkcyjnych,
• Kierownicy działów technicznych i produkcyjnych,
• Osoby realizujące przestawienia maszyn / linii produkcyjnych, aby przystosować linię do produkcji nowego asortymentu.

Program szkolenia:

Dzień 1

Szkolenie i warsztatPrzedstawienie korzyści wynikających dla przedsiębiorstwa z krótkich czasów przezbrojeń; korzyści takie jak np.: redukcja długich serii produkcyjnych, redukcja stanów magazynowych, zwiększenie elastyczności produkcji, skrócenie czasu wykonania wyrobów (poprzez redukcję czasu oczekiwania na obróbkę), zmniejszenie kosztów robocizny przy przezbrajaniu, podniesienie produktywności wąskich gardeł linii produkcyjnych.
Geneza metody SMED - Wspomnienie o pierwszych zastosowaniach metody SMED wdrożonych przez jej twórcę–Shigeo Shingo.
Etapy przezbrajania maszyn - przestawienie czteroetapowego modelu przezbrajania maszyn i urządzeń.
Etapy przy skracaniu czasów przezbrojeń - omówienie etapów metody SMED:
- studium przygotowawcze,
- separacja operacji wewnętrznych i zewnętrznych,
- przekształcenie operacji wewnętrznych w zewnętrzne,
- końcowa racjonalizacja operacji przezbrojenia.
Prezentacja wybranych metod i technik pomocniczych.
Przedstawienie wybranych metod i technik pomocniczych ułatwiających pomyślne wdrożenie metody SMED; zagadnienia: lista kontrolna, próba funkcjonowania, wcześniejsze podgrzewane, stosowanie szybkiego mocowania, eliminacja regulacji, równoległe wykonywanie czynności, usprawnianie transportu i magazynowania.
Analiza przezbrojenia (film) - wynik warsztatu SMED z dnia pierwszego, analiza przypadku, omówienia działań doskonalących


Dzień 2Warsztat SMED na maszynie klientaAnaliza przezbrojenie ( Video) - wynik warsztatów z pierwszego dnia. Propozycja działań do kolejnej iteracji przezbrojenia

- studium przygotowawcze,

- analiza stanu obecnego po warsztacie doskonalącym (wykorzystanie TimerPro - analiza czasu sekwencji przezbrojenia, podział czynności VA/NVA)
- separacja operacji wewnętrznych i zewnętrznych,
- przekształcenie operacji wewnętrznych w zewnętrzne,

- sekwencja przezbrojenia

- opracowanie planu doskonalenia metody przezbrojenia

Informacje o prelegentach:

trener TQMsoft, specjalista

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1590 netto/ 1 os.

Cena zawiera:

Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenie uczestnictwa w postaci Karty zgłoszenia - W przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo kontakt : 12 397 18 81.


Płatność za szkolenie następuje na podstawie faktury otrzymanej po szkoleniu w terminie 14 dni.

Wydarzenie: SMED – redukcja czasu przezbrojeń maszyn