Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/smed-szybkie-przezbrojenie-maszyn-73913-id1217

Informacje o szkoleniu

SGP Training&Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cele szkolenia:

Wdrożenie uczestników w wykorzystanie techniki SMED do skrócenia czasu przezbrojenia maszyn przy zmianie asortymentu – a tym samym: zwiększenie elastyczności produkcji, zmniejszenie Minimalnej Ekonomicznej Partii produkcyjnej, zmniejszenie technicznego kosztu wytworzenia jednostki produktu

Wdrożenie uczestników do stosowania nowoczesnych metod analizy i rozwiązywania problemów oraz posługiwania się Kaizen jako metodą ciągłego doskonalenia procesów w organizacji.

Szkolenie skierowane jest do:

 • personel wszystkich szczebli zarządzania produkcją,
 • personel działu utrzymania ruchu,
 • osoby średniego i wyższego szczebla zarządzania,
 • personel z działów jakości,
 • operatorzy maszyn i urządzeń.

Program szkolenia:

1. Istota SMED - podział czynności towarzyszących przezbrajaniu na zewnętrzne i wewnętrzne.
2. Fakty i mity dotyczące przezbrajania maszyn.
3. Przeprowadzenie analizy SMED w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

 • wybór obszaru pilotażowego
 • rejestracja przezbrojenia
 • powołanie zespołu ds. SMED

4. Analiza SMED:

 • wyszczególnienie wszystkich czynności wykonywanych przy przezbrajaniu wraz z czasem realizacji
 • wyszczególnienie wszystkich narzędzi wykorzystywanych przy przezbrajaniu
 • rozstrzygnięcie, które spośród wyspecyfikowanych czynności są zewnętrzne, a które wewnętrzne
 • sklasyfikowanie wszystkich czynności do jednej z 7 kategorii: transport, przygotowanie, wymiana, czyszczenie, regulacja, czekanie, problem 
 • propozycje dotyczące: zmian usprawniających przezbrojenie, planu działania mającego zredukować czas trwania przezbrojenia, schematu nowego przezbrojenia z wyszczególnieniem poszczególnych czynności wraz z czasem ich trwania i wykorzystywanymi narzędziami

Dzień 2
1. Metody redukowania czasu trwania czynności wykonywanych w trakcie przezbrojeń:

 • metody o charakterze organizacyjnym i procesowym
 • metody o charakterze technicznym

2. Etapy w redukcji czasu przezbrojeń:

 • krok 1 – separacja czynności wewnętrznych od zewnętrznych
 • krok 2 – przekształcenie przygotowania wewnętrznego na zewnętrzne
 • krok 3 – usprawnienie czynności przygotowawczych

3. Wdrożenie programu SMED:

 • tworzenie standardów, instrukcji, list kontrolnych i innych
 • szkolenie pracowników
 • przydział zadań i obowiązków w związku z realizacją programu

4. Podtrzymanie i doskonalenie programu SMED:

 • rejestracja czasu przezbrojeń po wdrożeniu programu
 • analiza uzyskiwanych rezultatów
 • stosowanie metody Kaizen i cyklu Plan-Do-Check-Act do wprowadzania udoskonaleń

Informacje o prelegentach:

Trener SGP

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1290 zł + 23% VAT za osobę
 • 1190 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu powyżej 2 osób

Cena zawiera:

proces szkolenia, sala szkoleniowa, materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem, wszelkie koszty związane z trenerem, imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, przerwy kawowe, obiad, poszkoleniowe konsultacje z trenerem.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: SMED szybkie przezbrojenie maszyn