Szkolenie: "LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I ZAKUPY W PRZEDSIĘBIORSTWIE" w Zakopanem

O szkoleniu

Celem szkolenia jest:
- Określenie zakupów w logistyce przedsiębiorstwa, kalkulacja logistycznego kosztu całkowitego
- Poznanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie organizacji działu zakupów
- Poznanie kryteriów konsolidacji i dekonsolidacjii zakupów
- Poznanie nowoczesnych metod redukcji kosztów zakupów
Identyfikacja bezpośrednich i pośrednich czynników wpływających na decyzję o zakupie
- Przedstawienie zasad konstrukcji łańcuchów dostaw
- Zwrócenie uwagi na koszty powstające w łańcuchu dostaw
- Zapoznanie się z technikami oceny i kwalifikacji dostawców
- Sposobów radzenia sobie z monopolem po stronie dostawcy
- Przedstawienie zachodnioeuropejskich rozwiązań w zakresie zaopatrzenia
- Poznanie metod kalkulacji cen przez dostawców
- Przedstawienie metod kalkulacji kosztów logistyki oraz identyfikacja konfliktów kosztowych w przedsiębiorstwie
- Przedstawienie narzędzi wspomagających zarządzanie zakupami
- Poznanie sposobu optymalizacji składowania
- Przedstawienie metod wspomagających zarządzanie transportem i wybór przewoźnik
- Zajęcia ilustrowane będą przykładami z praktyki gospodarczej firm polskich i zagranicznych.
Kto powinien wziąć udział?
Do udziału w szkoleniu zapraszamy kadrę kierowniczą i pracowników działów zakupów, zaopatrzenia oraz innych komórek logistycznych koordynujących przepływ i utrzymanie zapasów w przedsiębiorstwie.

Program szkolenia

1. Rola zakupów w nowoczesnym przedsiębiorstwie i logistyce
- Logistyka a zakupy
- Kalkulacja logistycznego kosztu całkowitego jako kryterium decyzyjne w zakupach
- Miejsce zakupów w strukturze organizacyjnej firmy
- Wpływ pozostałych sfer funkcjonowania przedsiębiorstwa na zakupy
- Organizacja działu zakupów
- Kryteria konsolidacji i dekonsolidacji zakupów
- Koszty zakupu
- Zasady sterowania łańcuchem dostaw

2. Polityka współpracy z dostawcą
- Zasady konstrukcji długofalowej polityki zakupów
- Umowa dostawy, umowy ramowe

3. Organizacja procesu zakupu
- Źródła informacji na potrzeby zakupu
- System informacji na potrzeby zakupu, wykorzystanie Internetu w zakupie
- E-procurment
- Fazy procesu zakupu
- Dokumenty wpierające proces zakupów
- Prognozowanie zapotrzebowania
- Audyt i ocena dostawców
- Konstrukcja umowy z dostawcą
- Kontrola realizacji umów dostawy

4. Zasady negocjacji cen z dostawcą
- Ceny oparte o klasyczne rodzaje kalkulacji - koszty +
alternatywne sposoby kalkulacji cen: Total Cost of Ownership, Metoda naśladownictwa, Metoda zwrotu,
- Negocjacje obniżek cen
- Negocjacje podwyżek cen

5. Organizacja dostaw materiałów
- Rola zapasów materiałowych w przedsiębiorstwie
- Konflikty logistyczne
- Klasyfikacja funkcjonalna zapasów
- Klasyfikacja i redukcja zapasów metodą ABC
- Organizacja magazynów
- Analiza wielowymiarowa materiałów
- Wycena zapasów i koszty utrzymania zapasów
- Metody kontroli zapasów
- Określenie optymalnej partii zamówienia - EOQ

6. Minimalizacja ryzyka związanego z zakupem
- Źródła ryzyka związanego z zakupami
- Ryzyko związane z dostawcą
- Metody uniezależnienia się od dostawcy, dostawcy alternatywni
- Zasady postępowania z dużymi dostawcami lub monopolistami

7. Transport na potrzeby zakupów
- Kryteria wyboru środka transportu; wybór transportu swój - obcy
- Kryteria wyboru i oceny dotychczasowego przewoźnika
- Szacowanie kosztu transportu
- Konsolidacja w transporcie

Temat i program szkolenia chroniony prawem autorskim.

Czas trwania

Pobyt: od 19.02.2014 r. (kolacja) do 22.02.2014 r.(obiad)

Prelegenci

Doktor zarządzania - ekspert w dziedzinie nowoczesnych metod zarządzania produkcją, organizacji i sterowania procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie. Pracownik Katedry Logistyki Akademii Ekonomicznej oraz kierownik studiów i jednocześnie wykładowca na studiach podyplomowych Zarządzania Projektem Europejskim. Od 2000r. Ekspert w Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Podlaskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Autor wielu artykułów, 5 książek i współautor poradników z zakresu optymalizacji procesów logistycznych, produkcji, redukcji kosztów logistycznych oraz zarządzania projektami. Odbywał staże w brytyjskich przedsiębiorstwach w ramach programu TEMPUS. Doświadczony wykładowca , od kilkunastu lat prowadzi wysoko oceniane szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw i przedstawicieli jednostek samorządowych oraz zajmuje się doradztwem. Projektuje i wdraża projekty z zakresu m. in. optymalizacji procesów logistycznych, produkcyjnych, administracyjnych, zwiększania produktywności i wydajności pracowników i maszyn.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
5 % rabat przy zgłoszeniu 1 osoby (1796,00 zł netto + VAT) / 7 % rabat przy zgłoszeniu 2 osób (1758,00 zł netto + VAT) - Promocja obowiązuje przy zgłoszeniu do 20.01.2014 r.
1 890
Cena zawiera:
  • zakwaterowanie, pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe, certyfikat, imprezę integracyjną w karczmie góralskiej, bezpłatne korzystanie z hotelowego basenu, sauny oraz jacuzzy
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.

Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji

Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!