Tworzenie prawa miejscowego

O szkoleniu

Poznaj zasady techniki prawodawczej mających zastosowanie przy redagowaniu aktów prawa miejscowego w jednostkach samorządu terytorialnego, wymogi proceduralne obowiązujące podczas uchwalania przepisów miejscowych i najnowsze orzecznictwo organów nadzoru i sądów administracyjnych dotyczące tworzenia aktów prawa miejscowego. Więcej: https://www.polbi.pl/szkolenia/akty-tworzenie-prawa-miejscowego

  • Szczegółowo poznasz zasad tworzenia prawa miejscowego
  • Będziesz wiedział, jak przygotowywać projekty uchwał organów JST
  • Poznasz aspekty prawne ogłaszania aktów prawa miejscowego
  • Omówimy technikę prawodawczą i całą procedurę uchwałodawczą

 

Dlaczego warto wziąć udział?

Zajęcia poświęcone tematyce tworzenia prawa miejscowego przez JST mają na celu umówienie zasad przygotowywania projektów uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego oraz ich dalszego procedowania z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa organów nadzoru i sądów administracyjnych odnoszących się do legislacji samorządowej.

Kto powinien wziąć udział?

Udział w warsztatach dotyczących aktów prawa miejscowego rekomendujemy pracownikom urzędów gmin (miast), starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, biur związków międzygminnych (powiatowo-gminnych) i radnym.

Program szkolenia

1. System źródeł prawa w ujęciu konstytucyjnym

2. Akty prawa miejscowego – uwagi ogólne

3. Zasady techniki prawodawczej tworzenia aktów prawa miejscowego

4. Procedura uchwałodawcza w jednostkach samorządu terytorialnego

Czas trwania

Szkolenie przeprowadzone zostanie w formie seminarium. Prowadzący szkolenie w sposób praktyczny ilustruje problemy zawiązane skargami, wnioskami i petycjami w praktyce funkcjonowania organów jednostek samorządu terytorialnego konkretnymi przykładami z życia. Zajęcia odbywają się przeważnie w godz. 10:00-14:00.

Prelegenci

Maciej Kiełbus - ekspert prawny ogólnopolskich i regionalnych organizacji samorządowych. Prelegent na licznych konferencjach i seminariach dotyczących prawa samorządowego i odpadowego. Wykładowca na studiach podyplomowych prowadzonych m.in. przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu, Szkolę Główną Gospodarstwa Wiejskiego. Redaktor naczelny czasopisma internetowego Prawo Dla Samorządu oraz stały współpracownik Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

To wydarzenie dostępne jest na zamówienie. Termin i miejsce przeprowadzenia zajęć uzgodnisz z organizatorem po złożeniu zamówienia. Organizator przeprowadza zajęcia: stacjonarnie i/lub online

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę
598
zwolnione z vat
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Polbi Sp. z o.o.
00-697 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 65/79
woj. mazowieckie
Jesteśmy firmą szkoleniową. Działamy od 1994 r. Prowadzimy kursy i szkolenia. Zespół Polbi tworzą ludzie z pasją, nasze motto brzmi „Uczymy tego, na czym się znamy”, a naszą misją jest dzielenie się wiedzą. Specjalizujemy się w księgowośc...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

POLBI - REGULAMIN WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH I KURSACH ORAZ WARUNKI REZYGNACJI

 

1. Przepisy wprowadzające

Regulamin określa zasady uczestnictwa w szkoleniach i kursach prowadzonych przez Polbi Sp. z o.o. zwaną dalej Organizatorem oraz warunki rezygnacji z udziału w nich przez zgłoszonego uczestnika zwanego dalej Zamawiającym.

 

2. Zgłoszenie udziału w szkoleniu lub kursie

Poprawnie wypełnione zgłoszenie udziału w kursie lub szkoleniu, które wpłynęło do Polbi, jest prawnie wiążącą umową pomiędzy Organizatorem a Zamawiającym.

 

3. Informacje organizacyjne

Przed rozpoczęciem kursu lub szkolenia Organizator przekaże Zamawiającemu informacje zawierające szczegóły organizacyjne, udostępni niezbędne materiały szkoleniowe, a w przypadku zajęć prowadzonych w formie zdalnej dostęp do internetowej platformy szkoleniowej.

 

4. Wypowiedzenie umowy, odwołanie zajęć

Umowa może zostać wypowiedziana zarówno przez Organizatora, jak i przez Zamawiającego. Wypowiedzenie umowy lub zmiana jej warunków, wymaga wyłącznie formy pisemnej. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania kursu lub szkolenia (rozwiązanie umowy) lub zmiany terminu szkolenia lub kursu (zmiana umowy). Zmiana umowy pozostaje wiążąca dla stron wyłącznie po jej zaakceptowaniu przez Zamawiającego.

 

5. Rezygnacja z udziału w szkoleniu lub kursie

Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu lub kursie. Jednakże w przypadku:

  • gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami,
  • gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu,
  • gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia/kursu – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

 

6. Płatności za szkolenia

Przedsiębiorcy i firmy dokonują wpłaty na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Termin płatności – 14 dni.

Osoby prywatne dokonują wpłat najpóźniej na dzień przed szkoleniem.

Jednostki budżetowe i samorządowe dokonują wpłaty na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Termin płatności – 21 dni.

 

7. Płatności za kursy

W przypadku uczestnictwa w kursie długim (np. kurs księgowości, kurs kadrowo-płacowy) wpłaty należy dokonać przed rozpoczęciem kursu.

 

8. Faktury, zwolnienie z VAT

Uczestnicy szkoleń otrzymują faktury w dniu szkolenia. Osoby biorące udział w kursach otrzymują fakturę po dokonaniu wpłaty należności za kurs. Szkolenia i kursy organizowane przez Polbi Sp. z .o.o są zwolnione z podatku od towarów i usług – VAT.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Polbi Sp. z o.o.
00-697 Warszawa Aleje Jerozolimskie 65/79
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!