Walidacja metod analitycznych

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na dwudniowe szkolenie w trybie stacjonarnym.
Szkolenie skierowane jest do laboratoriów badawczych, rozwojowych o profilu fizyko-chemicznym zgodnie z normą 17025 (lab. środowiskowe, mikrobiologiczne, przemysł spożywczy, kosmetyczny, itp.) wszędzie tam gdzie badania opierają się na metodach chemicznych instrumentalnych i nieinstrumentalnych.

Cele szkolenia:
Walidacja metod analitycznych zgodnie z normą ISO/IEC 17025:2005 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących."
Identyfikacja i specyfikowanie wymagań dla metod analitycznych.
Charakterystyka i ocena metod analitycznych – parametry walidacji: specyficzność, selektywność, stabilność, zakres, dokładność, odzysk, precyzja, wykrywalność, oznaczalność, czułość i in.
Wytyczne przewodnika Eurachem (1998) „A Laboratory Guide to Method Validation and Topics”.
Dokonywanie oceny przydatności metod dla określonych zadań.
Wprowadzenie teoretyczne, przykłady, ćwiczenia.
Dlaczego warto wziąć udział?

Pozyskanie wiedzy i umiejętności pozwalających na samodzielne przeprowadzenie walidacji metod badawczych.

Kto powinien wziąć udział?
 • Pełnomocnicy ds. jakości.
 • Personel laboratoriów badawczych.
 • Konsultanci/auditorzy w zakresie ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

Program szkolenia

Definicje i pojęcia podstawowe związane z walidacją i jakością w laboratorium.

Walidacja w normie ISO/IEC 17025:2017 (polskie wydanie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02)

Problematyka walidacji i korzyści z niej wynikające.

Etapy postępowania walidacyjnego:

 • planowanie: identyfikacja charakterystycznych parametrów metody badawczej;
 • realizacja: ustalenie charakterystycznych parametrów metody badawczej różnymi metodami;
 • ocena: porównanie parametrów metody badawczej z wymaganiami, raport z walidacji;
 • korekcja: postępowanie w przypadku niespełnienia wymagań, rewalidacja.

Zasady odrzucania wyników obarczonych błędem grubym (przykłady testów: Dixona, Grafa, Grubbsa, t-Studenta).

Parametry metod badawczych i ich ocena z wykorzystaniem metod statystycznych:

 • specyficzność, selektywność,
 • stabilność,
 • liniowość, krzywa kalibracyjna,
 • zakres pomiarowy,
 • dokładność i odzysk,
 • precyzja:  powtarzalność, precyzja pośrednia,  odtwarzalność metody,
 • granice wykrywalności i oznaczalności, czułość metody,
 • odporność na czynniki zewnętrzne i wewnętrzne,
 • niepewność pomiarowa.
 • Dokumenty walidacyjne (protokół, raport),  rewalidacja metody, specyfikacja wymagań

Ćwiczenia:

Przykłady walidacji metod badawczych z wykorzystaniem wspomagania komputerowego.

Ćwiczenia mają na celu pokazanie w sposób techniczny poszczególnych operacji koniecznych przy walidacji metod analitycznych. Uzyskane na podstawie obliczeń wyniki posłużą do interpretacji i umiejętności wyciągania odpowiednich wniosków.

Czas trwania

2 dni po 7 godzin

Prelegenci

trener TQMsoft

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22

woj. małopolskie

Online 21-22 listopad 2022
TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22A

woj. małopolskie

Online 8-9 grudzień 2022
Online 13-14 czerwiec 2022
TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22A

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 550
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

TQMsoft
31-231 Kraków
Bociana 22a
woj. małopolskie
Od 1996 roku wspieramy naszych Klientów w doskonaleniu jakości i produktywności. Usprawniamy procesy Klientów dostarczając i wdrażając najwyższej klasy produkty i usługi. Pomagamy doskonalić kompetencje techniczne i osobiste pracowników różnych sz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

TQMsoft
31-231 Kraków Bociana 22a
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!