Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/walidacja-metod-analitycznych-11585-id127

Informacje o szkoleniu

 • Walidacja metod analitycznych


  ID szkolenia: 11585
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Jakość Produkcja
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  TQMsoft
  Bociana 22
  31-231 Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni x 7 godzin

  TERMINY:
  11-12.09.2017
  11-12.12.2017
 • Organizator szkolenia:

  TQMsoft
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Walidacja metod analitycznych zgodnie z normą ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” oraz przewodnikiem Eurachem (1998) A Laboratory Guide to Method Validation and Related Topics. Identy¬fikacja i specyfikowanie wymagań dla metod. Określanie cech charakterystycznych metod (parametrów walidacji), sposoby ich wyznaczania. Dokonywanie oceny przydatności metod dla określonych zadań.

Szkolenie skierowane jest do:

- Pełnomocnicy ds. jakości.
- Personel laboratoriów badawczych.
- Konsultanci/auditorzy w zakresie ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kom-petencji laboratoriów badawczych i wzorcujących

Program szkolenia:

Program:
Wykład
Definicje i pojęcia podstawowe.

Walidacja w normie ISO/IEC 17025:2005.

Problematyka walidacji i korzyści z niej wynikające.

Etapy postępowania walidacyjnego:

· planowanie: identyfikacja charakterystycznych parametrów metody badawczej;

· realizacja: ustalenie charakterystycznych parametrów metody badawczej różnymi metodami;

· ocena: porównanie parametrów metody badawczej z wymaganiami, raport z walidacji;

· korekcja: postępowanie w przypadku niespełnienia wymagań, rewalidacja.

Zasady odrzucania wyników obarczonych błędem grubym (test Dixona i test Grubbsa).

Test F-Snedecora i test t-Studenta jako narzędzia przydatne podczas walidacji.

Parametry metod badawczych i ich ocena z wykorzystaniem metod statystycznych:

· specyficzność, selektywność,

· stabilność,

· zakres pomiarowy, krzywa kalibracyjna,,

· dokładność i odzysk,

· precyzja — pośrednia, powtarzalności i odtwarzalności,

· granice wykrywalności i oznaczalności,

· czułość,

· odporność na czynniki zewnętrzne i wewnętrzne,

· niepewność.

Ćwiczenia:

Przykłady walidacji metod badawczych z wykorzystaniem wspomagania komputerowego.
Każdy z uczestników szkolenia, przy pomocy programu Excel będzie miał możliwość wyznaczenia parametrów wchodzących w skład procesu walidacji. Ćwiczenia będą polegały na wprowadzeniu danych do programu, a następnie za pomocą odpowiednich formuł i poleceń, obliczeniu poszczególnych parametrów.

Ćwiczenia te mają na celu pokazanie w sposób techniczny poszczególnych operacji koniecznych przy walidacji metod analitycznych. Uzyskane na podstawie obliczeń wyniki posłużą do interpretacji i umiejętności wyciągania odpowiednich wniosków.

Informacje o prelegentach:

trener TQMsoft, specjalista – praktyk w dziedzinie wdrażania metod i narzędzi wspomagających zarządzanie jakością

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1250 PLN netto/os.

Cena zawiera:

Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenie uczestnictwa w postaci Karty zgłoszenia- W przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo kontakt : 12 397 18 81.
Płatność za szkolenie następuje na podstawie faktury otrzymanej po szkoleniu w terminie 14 dni.

Wydarzenie: Walidacja metod analitycznych