Szkolenie

Wskaźnik wykorzystania maszyn OEE i skrócenie czasu przezbrojeń SMED

O szkoleniu

Przedstawienie i przećwiczenie metody SMED umożliwiającej skrócenie czasu przezbrajania maszyn i linii produkcyjnych nawet o 90%. Zastosowanie specjalnych technik i narzędzi umożliwiających szybkie przystosowywanie maszyn do nowych warunków pracy, a przez to zapewnienie wyższego poziomu obsługi i zadowolenia klientów. Przeprowadzona w trakcie szkolenia analiza przykładu usprawnienia przezbrajania wybranej maszyny pozwoli zrozumieć ideę metody SMED. Warsztaty realizowane będą na rzeczywistym urządzeniu.
Przedstawienie zasad działania wskaźnika OEE, pokazanie w jaki sposób należy prawidłowo mierzyć efektywność maszyn (OEE = Overall Equipment Efficiency) oraz jakie są zasady funkcjonowania wskaźnika OEE w praktyce. Prezentacja głównych strat w TPM i ich wpływ na efektywność wykorzystania wyposażenia technologicznego.
Dlaczego warto wziąć udział?

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA

Korzyści dla Uczestnika

 • redukcja długich serii produkcyjnych,
 • redukcja stanów magazynowych,
 • zwiększenie elastyczności produkcji,
 • skrócenie czasu wykonania wyrobów (poprzez redukcję czasu oczekiwania na obróbkę),
 • zmniejszenie kosztów robocizny przy przezbrajaniu,
 • podniesienie produktywności wąskich gardeł linii produkcyjnych.

METODYKA

 • Szkolenie to prowadzone będzie na rzeczywistym symulatorze SMED z wykorzystaniem zapisu video z przezbrojenia.
 • W zakresie wskaźnika OEE praktyczna symulacja wykorzystania wskaźnika OEE w planowaniu produkcji, doskonalenia przepływu strumienia wartościw firmach produkcyjnych.
 • Przykłady optymalizacji procesów produkcyjnych w oparciu o wskaźniki TPM. Ćwiczenia w zakresie liczenia współczynnika wykorzystania symulowanej linii/maszyny (OEE).
Kto powinien wziąć udział?

ADRESACI

 • Średni i wyższy szczebel zarządzania, Kierownicy zmian,
 • Osoby odpowiedzialne za produkcję, inżynierowie produkcji,
 • Inżynierowie procesu, osoby odpowiedzialne za ciągłe doskonalenie,
 • Kadra inżynieryjna odpowiedzialna za obsługę techniczną maszyn i urządzeń produkcyjnych,
 • Kierownicy działów technicznych i produkcyjnych,
 • Osoby realizujące przestawienia maszyn / linii produkcyjnych, aby przystosować linię do produkcji nowego asortymentu.

Program szkolenia

Dzień pierwszy OEE.

1. Produktywność maszyn i urządzeń – wskaźnik OEE

 • Definicja wskaźników TPM
 • Czynniki wpływające na ich wartość
 • Wersje OEE
 • Procedury liczenia wskaźnika OEE dla wybranych maszyn
 • Zbierania danych do obliczeń OEE dla wybranych maszyn

2. Sposoby mierzenia OEE.

 • Przepływ Informacji
 • Gromadzenie danych OEE -  co mierzyć
 • Proste sposoby gromadzenia danych
 • Przetwarzanie danych OEE
 • Obliczanie OEE
 • Mutacje wskaźnika OEE
 • Raportowanie wyników OEE

3. Doskonalenie OEE.

 • Metoda „5 razy dlaczego"
 • 5S - Wizualizacja i stosowanie wskaźników TPM jako podstawowe narzędzie na poziomie produkcji - systemu monitorowania efektywności maszyn w firmie
 • Skoncentrowana eliminacja strat związanych ze sprzętem i procesami
 • Szybkie przezbrojenie  - SMED
 • Analiza P-M

 

Dzień drugi SMED

1. Geneza metody SMED - Wspomnienie o pierwszych zastosowaniach metody SMED wdrożonych przez jej twórcę–Shigeo Shingo.

2. Etapy przezbrajania maszyn - przestawienie czteroetapowego modelu przezbrajania maszyn i urządzeń.

 • Analiza filmu – nagranie filmu - identyfikacja czynności – wypełnienie arkusza SMED udostępnionego uczestnikom szkolenia
 • Weryfikacja istniejącego standardu przezbrojenia
 • Separacja  czynności wewnętrznych i zewnętrznych przezbrojenia praca uczestników na arkuszu SMED i filmu wideo
 • Oddzielenie i Konwersja czynności zewnętrznych na wewnętrzne. Praca uczestników na arkuszu SMED i udostępnionego filmu video
 • Stworzenie arkusza kontrolnego dla przezbrojenia
 • Wypracowanie zarysu karty standaryzacji przezbrojenia
 • Końcowa racjonalizacja operacji przezbrojenia – doskonalenie czynności wewnętrznych

3. Plan doskonalenia metody przezbrojenia.

4. Opracowanie listy działań doskonalących koniecznych do wdrożenia nowego standardu przezbrojenia.

5. Stworzenie arkusza kontrolnego dla przezbrojenia

6. Karty standaryzacji przezbrojenia

7. Przedstawienie wybranych metod i technik pomocniczych ułatwiających pomyślne wdrożenie metody SMED i nadzorowanie przezbrojeń:

 • lista kontrolna,
 • analiza spaghetti, mapa 5S
 • macierz przezbrojeń
 • tablica SMED

8. Podsumowanie, dyskusja.

Czas trwania

2 dni po 7 godzin

Prelegenci

Cytat

trener TQMsoft

Gdzie i kiedy

Kraków 8 - 9 grudnia 2021
TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22A

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 29 - 30 września 2021
TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22A

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 14 - 15 czerwca 2021
TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22

woj. małopolskie

Zapisz się

Cena standardowa
za osobę
1550 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

TQMsoft
31-231 Kraków
Bociana 22a
woj. małopolskie
Od 1996 roku wspieramy naszych Klientów w doskonaleniu jakości i produktywności. Usprawniamy procesy Klientów dostarczając i wdrażając najwyższej klasy produkty i usługi. Pomagamy doskonalić kompetencje techniczne i osobiste pracowników różnych sz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

TQMsoft
31-231 Kraków Bociana 22a
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!