Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zaopatrzenie-i-gospodarka-materialowa-przedsiebiorstwa-26152-id830

Informacje o szkoleniu

 • Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa


  ID szkolenia: 26152
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Zaopatrzenie, zakupy Produkcja
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Hotel Mercure Poznań Centrum****
  ul. Roosevelta 20
  Poznań
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni - 16 godz.
 • Organizator szkolenia:

  Progress Project Sp. z o.o.
  ul. Światowa 22
  02-229 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Progress Project Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON
Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12

Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.

Termin szkolenia
17-18 października 2019r., Poznań - Hotel Mercure Poznań Centrum****
12-13 grudnia 2019r., Zakopane - Hotel Grand Nosalowy Dwór ****


Opis i cele szkolenia
Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa decyduje o planowej realizacji produkcji lub sprzedaży, rzutując w efekcie na poziom obsługi klienta na docelowym rynku. Celem szkolenia jest omówienie i ćwiczenie metod wpływających na sprawny i efektywny przepływ materiałowy. Bazujące na przypadkach przedsiębiorstw obliczenia pomogą zapewnić koordynację działań gospodarki materiałowej, transportu i realizacji dostaw, planowania zapasów i magazynowania, z procesami produkcji, utrzymania ruchu, remontów i napraw. Znaczący udział kosztów zakupu i zaopatrzenia w sprzedawanych towarach lub produkowanych wyrobach, wywołuje potrzeby szczegółowej analizy dostawców i sposobów realizacji dostaw, poziomów zapasów i miejsc magazynowania. Wykonywane analizy rachunkowe pomogą w zrozumieniu wpływu zaopatrzenia na koszty procesów logistycznych i produkcyjnych. Szkolenie ma formę zajęć wykładowych z dużą interakcją z uczestnikami, prowadzone są również warsztaty i ćwiczenia umożliwiające zastosowanie w praktycznych przykładach treści i narzędzi przekazywanych w czasie szkolenia. Warsztatowa forma szkolenia pomaga uczestnikom dostosować poznane narzędzia do własnych potrzeb i stosować je w praktyce swoich organizacji.

Korzyści dla uczestników
• rozszerzenie wiedzy o organizacji procesów zakupu i zaopatrzenia materiałowego,
• poznanie wpływu procesów zaopatrzenia na procesy logistyczne i produkcyjne,
• poznanie metod i narzędzi planowania zapotrzebowania materiałowego,
• nabycie umiejętności analizy efektywności przepływów materiałowych w łańcuchu dostaw (wewnętrznym i zewnętrznych),
• umiejętność wykonywania analizy struktury i kosztów zapasów,
• uzyskanie wiedzy potrzebnej do optymalizacji zapasów - w tym zapasów bezpieczeństwa i zapasów sezonowych,
• poznanie narzędzi umożliwiających wykrywanie i analizę przypadków "dzikiego" popytu,
• poznanie cyklu zaopatrzenia przedsiębiorstwa,
• umiejętność budżetowania i wykonania analiza kosztów zaopatrzenia.

Szkolenie skierowane jest do:

• kierownicy ds. zaopatrzenia lub zakupów,
• specjaliści ds. zaopatrzenia i gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwach,
• specjaliści ds. sieci/łańcuchów zaopatrzenia i współpracy z dostawcami,
• branżyści i kupcy, analitycy rynków surowcowo-materiałowych,
• koordynatorzy zaopatrzenia i gospodarki materiałowej, specjaliści komórek indeksacji materiałowej,
• specjaliści ds. gospodarki materiałowej działów: utrzymania ruchu, serwisowych oraz remontów i napraw,
• kierownicy, planiści i specjaliści poszczególnych odcinków logistyki przedsiębiorstwa zajmujący się m. in.:
• planowaniem zapasów materiałowych,
• kontrolą wyników i kosztów zaopatrzenia i gospodarki materiałowej.

Program szkolenia:

1. Dział zaopatrzenia i gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwie:
• uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne zaopatrzenia przedsiębiorstwa,
• integracja i współdziałanie działu zaopatrzenia i gospodarki materiałowej z innymi działami w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa,
• planowanie materiałowe w procesie planowania sprzedaży i produkcji (S&P),
• punkt rozdziału a strategie zarządzania materiałem,
• indeks materiałowy - zastosowanie w zintegrowanych systemach informatycznych,
• struktura wyrobu, marszruta produkcyjna i cyklogram wyrobu,
• mechanizm MRP - przykład kalkulacji.

2. Planowanie i organizacja procesu zaopatrzenia i przepływu materiałów:
• analiza procesu zaopatrzenia,
• organizacja zaopatrzenia - strategie wyboru dostawców,
• procedura kwalifikacji, kryteria selekcji i metody oceny dostawców,
• kontrakt zaopatrzeniowy i warunki jego realizacji,
• składanie zamówień do dostawcy, wymiana informacji i dokumentów,
• planowanie transportu w procesie realizacji dostaw, kalkulacja kosztów transportu w zaopatrzeniu materiałowym.

3. Przepływy materiałów i zapasy:
• proces planowania przepływu materiałów w przedsiębiorstwie,
• planowanie i prognozowanie potrzeb materiałowych,
• planowanie zapasów, analiza i odtwarzanie stanów magazynowych,
• systemy planowania zamówień i dostaw,
• punkt rozdziału - elastyczność, czas reakcji a możliwości przedsiębiorstwa,
• współpraca z dostawcami - korzyści i zagrożenia w JiT i VMI,
• czynniki kształtowania zapasów - mechanizmy w PULL i PUSH,
• analiza poziomów (wielkości) zapasów,
• czynniki wpływające na wielkość zapasów poszczególnych pozycji asortymentowych,
• wielkość zapasów bieżących, metody optymalizacji,
• poziom zapasów bezpieczeństwa, wpływ poziomu obsługi klienta na wielkość utrzymywanych zapasów,
• ABC i XYZ - zastosowanie na przykładzie kalkulacji,
• koszty zapasów, podział i analiza.

4. Kalkulacja kosztów zaopatrzenia i analiza wpływu na wynik finansowy przedsiębiorstwa:
• analiza wyników działań gospodarki materiałowej i procesu zaopatrzenia – terminowość, kompletność, jakość, koszty, czas,
• organizacja i niezawodność dostaw - system mierników kompleksowej oceny zaopatrzenia,
• ewidencja kosztów zaopatrzenia w zakładowym planie kont przedsiębiorstwa,
• kalkulacja kosztów materiałowych i zaopatrzenia,
• budżetowanie gospodarki materiałowej,
• budżetowanie działu zaopatrzenia - przykład kalkulacji,
• analiza wartości w procesie zaopatrzenia.

5. Narzędzia organizacji gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwie:
• system informatyczny gospodarki materiałowej,
• zastosowanie narzędzi automatycznej identyfikacji w procesie zaopatrzenia – systemy identyfikacji, elektroniczna wymiana danych, etykiety logistyczne, traceability,
• elektroniczna wymiana danych - potencjał i zasady organizacji.

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1440 PLN + VAT

Cena zawiera:

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Wydarzenie: Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa