Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa

O szkoleniu

Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa decyduje o planowej realizacji produkcji lub sprzedaży, rzutując w efekcie na poziom obsługi klienta na docelowym rynku. Celem szkolenia jest omówienie i ćwiczenie metod wpływających na sprawny i efektywny przepływ materiałowy. Bazujące na przypadkach przedsiębiorstw obliczenia pomogą zapewnić koordynację działań gospodarki materiałowej, transportu i realizacji dostaw, planowania zapasów i magazynowania, z procesami produkcji, utrzymania ruchu, remontów i napraw. Znaczący udział kosztów zakupu i zaopatrzenia w sprzedawanych towarach lub produkowanych wyrobach, wywołuje potrzeby szczegółowej analizy dostawców i sposobów realizacji dostaw, poziomów zapasów i miejsc magazynowania. Wykonywane analizy rachunkowe pomogą w zrozumieniu wpływu zaopatrzenia na koszty procesów logistycznych i produkcyjnych. Szkolenie ma formę zajęć wykładowych z dużą interakcją z uczestnikami, prowadzone są również warsztaty i ćwiczenia umożliwiające zastosowanie w praktycznych przykładach treści i narzędzi przekazywanych w czasie szkolenia. Warsztatowa forma szkolenia pomaga uczestnikom dostosować poznane narzędzia do własnych potrzeb i stosować je w praktyce swoich organizacji.
Kto powinien wziąć udział?

• kierownicy ds. zaopatrzenia lub zakupów,
• specjaliści ds. zaopatrzenia i gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwach,
• specjaliści ds. sieci/łańcuchów zaopatrzenia i współpracy z dostawcami,
• branżyści i kupcy, analitycy rynków surowcowo-materiałowych,
• koordynatorzy zaopatrzenia i gospodarki materiałowej, specjaliści komórek indeksacji materiałowej,
• specjaliści ds. gospodarki materiałowej działów: utrzymania ruchu, serwisowych oraz remontów i napraw,
• kierownicy, planiści i specjaliści poszczególnych odcinków logistyki przedsiębiorstwa zajmujący się m. in.:
• planowaniem zapasów materiałowych,
• kontrolą wyników i kosztów zaopatrzenia i gospodarki materiałowej.

Program szkolenia

 1. Dział zaopatrzenia i gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwie:
  • uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne zaopatrzenia przedsiębiorstwa,
  • integracja i współdziałanie działu zaopatrzenia i gospodarki materiałowej z innymi działami w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa,
  • planowanie materiałowe w procesie planowania sprzedaży i produkcji (S&P),
  • punkt rozdziału a strategie zarządzania materiałem,
  • indeks materiałowy - zastosowanie w zintegrowanych systemach informatycznych,
  • struktura wyrobu, marszruta produkcyjna i cyklogram wyrobu,
  • mechanizm MRP - przykład kalkulacji.
 2. Planowanie i organizacja procesu zaopatrzenia i przepływu materiałów:
  • analiza procesu zaopatrzenia,
  • organizacja zaopatrzenia - strategie wyboru dostawców,
  • procedura kwalifikacji, kryteria selekcji i metody oceny dostawców,
  • kontrakt zaopatrzeniowy i warunki jego realizacji,
  • składanie zamówień do dostawcy, wymiana informacji i dokumentów,
  • planowanie transportu w procesie realizacji dostaw, kalkulacja kosztów transportu w zaopatrzeniu materiałowym.
 3. Przepływy materiałów i zapasy:
  • proces planowania przepływu materiałów w przedsiębiorstwie,
  • planowanie i prognozowanie potrzeb materiałowych,
  • planowanie zapasów, analiza i odtwarzanie stanów magazynowych,
  • systemy planowania zamówień i dostaw,
  • punkt rozdziału - elastyczność, czas reakcji a możliwości przedsiębiorstwa,
  • współpraca z dostawcami - korzyści i zagrożenia w JiT i VMI,
  • czynniki kształtowania zapasów - mechanizmy w PULL i PUSH,
  • analiza poziomów (wielkości) zapasów,
  • czynniki wpływające na wielkość zapasów poszczególnych pozycji asortymentowych,
  • wielkość zapasów bieżących, metody optymalizacji,
  • poziom zapasów bezpieczeństwa, wpływ poziomu obsługi klienta na wielkość utrzymywanych zapasów,
  • ABC i XYZ - zastosowanie na przykładzie kalkulacji,
  • koszty zapasów, podział i analiza.
 4. Kalkulacja kosztów zaopatrzenia i analiza wpływu na wynik finansowy przedsiębiorstwa:
  • analiza wyników działań gospodarki materiałowej i procesu zaopatrzenia – terminowość, kompletność, jakość, koszty, czas,
  • organizacja i niezawodność dostaw - system mierników kompleksowej oceny zaopatrzenia,
  • ewidencja kosztów zaopatrzenia w zakładowym planie kont przedsiębiorstwa,
  • kalkulacja kosztów materiałowych i zaopatrzenia,
  • budżetowanie gospodarki materiałowej,
  • budżetowanie działu zaopatrzenia - przykład kalkulacji,
  • analiza wartości w procesie zaopatrzenia.
 5. Narzędzia organizacji gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwie:
  • system informatyczny gospodarki materiałowej,
  • zastosowanie narzędzi automatycznej identyfikacji w procesie zaopatrzenia – systemy identyfikacji, elektroniczna wymiana danych, etykiety logistyczne, traceability,
  • elektroniczna wymiana danych - potencjał i zasady organizacji.

Czas trwania

2 dni - 16 godz.
10:00 - 17:00 - 1 dzień
9:00 - 16:00 - 2 dzień

Prelegenci

Trener Progress Project Sp. z o.o.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Aquarion Zakopane****

34-500 Zakopane

Jagiellońska 29

woj. małopolskie

Hotel Mercure Airport Okęcie***

02-210 Warszawa

Aleja Krakowska 266

woj. mazowieckie

Hotel Mercure Wrocław Centrum****

50-159 Wrocław

Pl. Dominikański 1

woj. dolnośląskie

Hotel Mercure Gdańsk Posejdon***

80-341 Gdańsk

Kapliczna 30

woj. pomorskie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu. Zalecamy również doposażenie się w słuchawki z mikrofonem.
Hotel Mercure Wrocław Centrum****

50-159 Wrocław

Pl. Dominikański 1

woj. dolnośląskie

Hotel Mercure Airport Okęcie***

02-210 Warszawa

Aleja Krakowska 266

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu. Zalecamy również doposażenie się w słuchawki z mikrofonem.

Rejestracja

Cena
Przy zgłoszeniu do 11 grudnia 2020r. Po tym terminie koszt wynosi 1640 zł.
1 440
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Progress Project Sp. z o.o.
02-229 Warszawa
ul. Światowa 22
woj. mazowieckie
Firmę szkoleniowo - doradczą Progress Project tworzy zespół profesjonalnych i zaangażowanych doradców i ekspertów, których łączy wspólna pasja. Szeroka oferta naszych szkoleń i projektów doradczych obejmuje obszar logistyki, transportu, magazynowania...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Progress Project Sp. z o.o.
02-229 Warszawa ul. Światowa 22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!