Szkolenie

SIWZ – warsztat z prawnikiem Trudne przypadki

O szkoleniu

cena: 495 zł netto + 23% VAT
cena promocyjna dla odbiorców newslettera:
445.50 zł netto + 23% VAT obowiązuje do 9 listopada 2015
Kto powinien wziąć udział?
Cel szkolenia

Poznanie zasad tworzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego (SIWZ)
Uzyskanie wiedzy, które elementy SIWZ są kluczowe i jak uniknąć błędów w ich konstruowaniu
Poznanie najczęściej występujących nieprawidłowości w treści SIWZ
Omówienie orzecznictwa KIO dotyczącego tworzenia SIWZ
Możliwość zweryfikowania umiejętności w trakcie warsztatowej części szkolenia

Odbiorcy szkolenia
Personel zamawiającego zaangażowany w przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (w szczególności, pracownicy wydziałów zamówień publicznych, inwestycji i rozwoju, osoby zaangażowane w przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia lub istotnych postanowień umowy, członkowie komisji przetargowych)

Program szkolenia

Program


Część wykładowa

Rola SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Elementy SIWZ – co jest obligatoryjne, a co warto zamieścić w specyfikacji
SIWZ w trybach pozaprzetargowych – korzystaj z pomocy wykonawcy we właściwy sposób
Zmiany SIWZ – procedura i wpływ na postępowanie
Kluczowe elementy SIWZ, w szczególności:

Opis przedmiotu zamówienia
Warunki udziału w postępowaniu
Kryteria oceny ofert
Istotne postanowienia umowy

SIWZ jako informacja dla wykonawcy i narzędzie zamawiającego, czyli:

Jakich dokumentów żądać od wykonawców
Jak określać zdolność do wykonania zamówienia w przypadku konsorcjantówPodmioty udostępniające zasoby w SIWZ – realne udostępnienie potencjału a handel referencjami
Kiedy warto ograniczyć podwykonawstwo
Co musi zawierać SIWZ na roboty budowlane

Przesłanki zmian umów – jak stosować w SIWZ normę płynącą z art. 144 PZP?
Jak radzić sobie z trudnościami w opisie przedmiotu zamówienia?
SIWZ a treść umowy ws. zamówienia publicznego
Najczęściej popełniane błędy w tworzeniu SIWZ


Część warsztatowa

Część praktyczna szkolenia skoncentruje się na praktycznym wykorzystaniu wiedzy z części teoretycznej poprzez:

Analizę wybranych specyfikacji pod kątem błędów i dobrych praktyk
Case study – ocena kilku stanów faktycznych będących przedmiotem orzecznictwa KIO
Redakcję wybranych fragmentów SIWZ przez uczestników szkolenia w oparciu o przedstawiony stan faktyczny

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

Cytat
DAMIAN MICHALAK
Radca prawny, ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Trener z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego, prawa zamówień publicznych i prawnych aspektów realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Posiada także doświadczenie w doradztwie związanym z aplikowaniem o środki z funduszy europejskich.

Gdzie i kiedy

Warszawa 23 listopad 2015
GOLDEN FLOOR

Warszawa

AL. JEROZOLIMSKIE 123 A

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
-
b.d.
Cena zawiera:
  • Najnowszą książkę "Prawo zamówień publicznych" Materiały szkoleniowe Lunch i poczęstunki w przerwach Dostęp do EDUstrefy Certyfikat z hologramem Punkty w Programie Premiowym APEXnet
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

UWAGA!
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!