SKUTECZNE ZAWIERANIE I ZABEZPIECZENIE UMÓW W OBROCIE GOSPODARCZYM

O szkoleniu

.
Kto powinien wziąć udział?
.

Program szkolenia

1. Sposoby zawierania umów w obrocie gospodarczym
· oferta i jej przyjęcie
· rokowania
· przetarg
· list intencyjny
· umowa przedwstępna
· odpowiedzialność za niezachowanie lojalności w negocjacjach
2. Zawieranie umów
· osoby uprawnione do zawierania umów- właściwa reprezentacja stron umowy
· wymóg uzyskania zgody osoby trzeciej na zawarcie umowy
· zawieranie umów przez pełnomocników i prokurentów
· konsekwencje zawarcia umowy przez osoby nieuprawnione
· wadliwość oświadczenia woli
· ogólne warunki i wzory umów.
3. Formy umów
· forma konkludentna,
· forma ustna,
· forma pisemna,
· forma pisemna z podpisem notarialnie poświadczonym
· forma aktu notarialnego
· umowy zawierane drogą elektroniczną
4. Podstawowe pojęcia z zakresu prawa umów
· zaliczka
· zadatek
· odsetki
· kary umowne
· potrącenie
· cesja
5. Formy zabezpieczania zobowiązań umownych
· weksel –poręczenie wekslowe
· poręcznie cywilne
· oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji
· cesja praw z polisy ubezpieczeniowej
· hipoteka
· przewłaszczenie na zabezpieczenie
· zastaw
· zastaw rejestrowy.
· gwarancja bankowa - ubezpieczeniowa
· factoring.
6. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
· rękojmia i gwarancja.
· rozwiązanie i odstąpienie od umowy
· możliwość dochodzenia odszkodowania
· odpowiedzialność poszczególnych rodzajów podmiotów za zaciągnięte zobowiązania
· posiłkowa odpowiedzialność członków zarządu i wspólników
7. Przedawnienie roszczeń umownych
· terminy przedawnienia
· jak uniknąć przedawnienia
8. Dochodzenie roszczeń umownych
· dokumentacja niezbędna do dochodzenia roszczeń
· etapy dochodzenia roszczeń
· upadłość dłużnika
· ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika - skarga paulińska.

Czas trwania

3 dni/18h

Prelegenci

.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

hotel 4*

00-000 Jastarnia

.

woj. pomorskie

hotel o wysokim standardzie

Jastarnia

centrum

woj. pomorskie

hotel o wysokim standardzie

Jastarnia

centrum

woj. pomorskie

Rejestracja

Cena 1
pln netto
2 000
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe pełne wyżywienie, serwis kawowy zakwaterowanie w pok.2 osobowym (możliwość rezerwacji pokoju 1 osobowego za dopłatą, ilość miejsc ograniczona), przyjazd w dzień poprzedzający szkolenie na kolację wieczór integracyjny imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia
Zapisz się

Organizator

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin
Legionowa 2/42
woj. lubelskie
Misją EDU-SKILLS SZKOLENIA I DORADZTWO jest świadczenie usług szkoleniowych i doradczych na najwyższym poziomie oraz przekazywanie aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem. Doświadczenie ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

przesłanie karty zgłoszenia

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin Legionowa 2/42
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!