Szkolenie

Skuteczny specjalista działu handlowego.

O szkoleniu

Dlaczego ten temat zasługuje na szczególną uwagę:

W ramach programów szkoleń z negocjacji najczęściej uczestnicy odgrywają scenki negocjacyjne na przykładach mało związanych z rzeczywistymi negocjacjami handlowymi. Ten program służy jednak pogłębieniu wiedzy handlowca – jak zachować się w sytuacjach trudnych, jaką taktykę zastosować, jak odczytać zamierzenia kupującego i ostatecznie osiągnąć swój cel handlowy.
Kulminacją programu jest inscenizacja negocjacji, najpierw korespondencyjnych, pomiędzy grupami tworzącymi hierarchicznie zorganizowane firmy i zebranymi w różnych pomieszczeniach, a na końcu – negocjacji przy wspólnym stole rokowań, z wykorzystaniem konkretnych kalkulacji, dokumentów i oczywiście… taktyk negocjacyjnych. Nad przebiegiem negocjacji czuwa trener z bogatym doświadczeniem negocjacyjnym, zdobytym na wielu światowych rynkach. Korzyści, jakie można odnieść z tak praktycznej wiedzy i wymiany doświadczeń także pomiędzy uczestnikami są argumentami, za traktowaniem naszego szkolenia jako niezbędnej inwestycji.

Jakie przykładowe umiejętności szkolenie zapewni uczestnikom:

• zapoznanie z uwarunkowaniami prawno-zwyczajowymi i zasadami organizacji procesu zawierania umów oraz uzyskanie porad na temat rozwiązywania problemów w pracy handlowca,
• przećwiczenie najczęściej stosowanych taktyk negocjacyjnych oraz niekonwencjonalnych sposobów negocjowania umów handlowych przez sprzedającego,
• wykształcenie umiejętności analizy ryzyka i formułowania propozycji w różnych sytuacjach,
• uzyskanie praktycznych porad dotyczących obrony handlowca przed próbami manipulacji w negocjacjach.
Kto powinien wziąć udział?
Kadry menedżerskiej i handlowców, pracowników działów: handlowego, sprzedaży, eksportu oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za negocjowanie i zawieranie umów z partnerami handlowymi. Zapraszamy także kupujących!

Program szkolenia

1. ORGANIZACJA PROCESU SPRZEDAŻY.
 Logistyka sprzedaży i procedury wpływające na postępowanie handlowca.
 Źródła informacji o klientach w różnych branżach i weryfikacja nabywcy.
 System uwarunkowań prawnych umów sprzedaży.
 Koncepcje promocji oferty handlowej przez handlowca.
 Analizy wspierające pracę handlowca i źródła informacji.

2. ZAWIERANIE UMÓW PRZEZ HANDLOWCÓW.
 Przygotowanie skutecznej oferty handlowej.
 Proces ofertowy i prawne aspekty oferty.
 Niebezpieczeństwa związane z ofertami.
 Problemy związane z rozliczeniami umów sprzedaży i zabezpieczenia odroczonej płatności.
 Wykorzystanie nowych postanowień ustawy o terminach płatności.
 Zabezpieczenia i podstawowe klauzule umów sprzedaży.
 Posługiwanie się Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i włączanie ich do umów.

3. NEGOCJACJE Z KLIENTAMI.
 Wprowadzenie do negocjacji.
 Etapy negocjacji.
 Wykorzystanie rekwizytów negocjacyjnych.
 Negocjowanie ceny i innych warunków umowy.
 Zastosowanie i werbalizacja kilkudziesięciu taktyk negocjacyjnych.
 Wskazanie metod obrony przed taktykami klienta.
 Brudne chwyty i manipulacje stosowane przez klientów.
 Rozpoznawanie obszaru negocjacji i ustępstw partnera.
 Kreowanie wizerunku i budowanie własnej siły.
 Mowa ciała w negocjacjach.
 Taktyki retoryczne w negocjacjach.
 Testowanie limitów klienta.
 Przełamywanie impasu, nie okazując słabości i nie zrywając negocjacji.

IV. INSCENIZACJA NEGOCJACJI HANDLOWYCH (CASE).
 Ćwiczenia negocjacyjne przygotowywane w zespołach.
 Etap wymiany korespondencji w celu określenia pozycji wyjściowych.
 Negocjacje umowy przy stole negocjacyjnym.
 Uczestnicy otrzymują komplet materiałów do wykorzystania w praktyce.
 DODATKOWO! Konsultacje po szkoleniu przez Internet.
 NOWOŚC! Zachęcamy uczestników do przesyłania pytań na minimum 10 dni przed szkoleniem.

Czas trwania

10.30-16.30 - 1 dnia. 9.00-15.00 - 2 dnia

Prelegenci

Cytat
Dr hab. Wojciech Budzyński.
Jest uznanym specjalistą w zakresie zawierania, negocjowania i rozliczania umów handlowych (w tym zakupowych) z partnerem krajowym i zagranicznym. Pracował jako prezes przedsiębiorstwa handlu zagranicznego, szef dwóch jego oddziałów za granicą, doradca Ministra Gospodarki, ostatnio jako szef zespołu ekspertów Banku Światowego. Pracuje też w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Szkoleniami handlowymi zajmuje się od 30 lat. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w tym w zakresie negocjacji z partnerami zagranicznymi, analizy umów pod względem pułapek i niekorzystnych sformułowań, dochodzenia roszczeń i reklamacji. Od 1983 roku przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców, autor wielu wydawnictw poświęconych tematyce handlowej, m.in.: „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Analiza uwarunkowań, ryzyk, pułapek i zabezpieczeń”, „Handel zagraniczny dla menedżerów”, „Zawieranie i realizowanie kontraktów z partnerem zagranicznym”, „Prawo międzynarodowe. Transakcje międzynarodowe” - Podręcznik na Studia Master of Business Administration, „Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu. Incoterms 1990. Combiterms 1990. Amerykańskie Definicje Handlowe RAFTD”, „Leksykon handlu zagranicznego. Rozliczenia finansowe”, „Słownik dokumentów handlu zagranicznego. Opis i wzory dokumentów”, „Eksport – import według Incoterms 1990”- (program komputerowy na dyskietce), „Realizacja kontraktu importowego i eksportowego według Incoterms 1990”, „Zawieranie i realizacja kontraktów z partnerem zagranicznym”, współautor: „Incoterms 1990 w transakcjach handlu zagranicznego. Przewodnik.”, „Słownik dokumentów handlu zagranicznego”, „Wykładnia terminów handlowych Incoterms 1990.”

Gdzie i kiedy

Wrocław 22 - 23 czerwca 2015
Hotel Europejski ***

Wrocław

Piłsudskiego 88

woj. dolnośląskie

Zapisz się

Cena 1
Promocyjna dla osób zgłoszonych do dnia 12.06.2015
1290 PLN
Cena zawiera:
  • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy kawowe.
Zapisz się
Cena 2
Po okresie promocji
1490 PLN
Cena zawiera:
  • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy kawowe.
Zapisz się

Organizator

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa
ul. Jana Sebastiana Bacha 2
woj. mazowieckie
ATL „Achievement Through Learning” Sp. z o. o. jest polską firmą szkoleniowo-doradczą, która od 2000 roku prowadzi w całym kraju profesjonalne warsztaty, treningi i seminaria wspierające wysiłki przedsiębiorstw w osiąganiu wysokiej pozycj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa ul. Jana Sebastiana Bacha 2
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!