Szkolenie: Skuteczny specjalista działu handlowego.

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/skuteczny-specjalista-dzialu-handlowego-62081-id17740

Informacje o szkoleniu

 • Skuteczny specjalista działu handlowego.


  ID szkolenia: 62081
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Prawo Handel, FMCG
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Hotel Europejski ***
  Piłsudskiego 88
  Wrocław
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10.30-16.30 - 1 dnia. 9.00-15.00 - 2 dnia
 • Organizator szkolenia:

  ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Dlaczego ten temat zasługuje na szczególną uwagę:

W ramach programów szkoleń z negocjacji najczęściej uczestnicy odgrywają scenki negocjacyjne na przykładach mało związanych z rzeczywistymi negocjacjami handlowymi. Ten program służy jednak pogłębieniu wiedzy handlowca – jak zachować się w sytuacjach trudnych, jaką taktykę zastosować, jak odczytać zamierzenia kupującego i ostatecznie osiągnąć swój cel handlowy.
Kulminacją programu jest inscenizacja negocjacji, najpierw korespondencyjnych, pomiędzy grupami tworzącymi hierarchicznie zorganizowane firmy i zebranymi w różnych pomieszczeniach, a na końcu – negocjacji przy wspólnym stole rokowań, z wykorzystaniem konkretnych kalkulacji, dokumentów i oczywiście… taktyk negocjacyjnych. Nad przebiegiem negocjacji czuwa trener z bogatym doświadczeniem negocjacyjnym, zdobytym na wielu światowych rynkach. Korzyści, jakie można odnieść z tak praktycznej wiedzy i wymiany doświadczeń także pomiędzy uczestnikami są argumentami, za traktowaniem naszego szkolenia jako niezbędnej inwestycji.

Jakie przykładowe umiejętności szkolenie zapewni uczestnikom:

• zapoznanie z uwarunkowaniami prawno-zwyczajowymi i zasadami organizacji procesu zawierania umów oraz uzyskanie porad na temat rozwiązywania problemów w pracy handlowca,
• przećwiczenie najczęściej stosowanych taktyk negocjacyjnych oraz niekonwencjonalnych sposobów negocjowania umów handlowych przez sprzedającego,
• wykształcenie umiejętności analizy ryzyka i formułowania propozycji w różnych sytuacjach,
• uzyskanie praktycznych porad dotyczących obrony handlowca przed próbami manipulacji w negocjacjach.

Szkolenie skierowane jest do:

Kadry menedżerskiej i handlowców, pracowników działów: handlowego, sprzedaży, eksportu oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za negocjowanie i zawieranie umów z partnerami handlowymi. Zapraszamy także kupujących!

Program szkolenia:

1. ORGANIZACJA PROCESU SPRZEDAŻY.
 Logistyka sprzedaży i procedury wpływające na postępowanie handlowca.
 Źródła informacji o klientach w różnych branżach i weryfikacja nabywcy.
 System uwarunkowań prawnych umów sprzedaży.
 Koncepcje promocji oferty handlowej przez handlowca.
 Analizy wspierające pracę handlowca i źródła informacji.

2. ZAWIERANIE UMÓW PRZEZ HANDLOWCÓW.
 Przygotowanie skutecznej oferty handlowej.
 Proces ofertowy i prawne aspekty oferty.
 Niebezpieczeństwa związane z ofertami.
 Problemy związane z rozliczeniami umów sprzedaży i zabezpieczenia odroczonej płatności.
 Wykorzystanie nowych postanowień ustawy o terminach płatności.
 Zabezpieczenia i podstawowe klauzule umów sprzedaży.
 Posługiwanie się Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i włączanie ich do umów.

3. NEGOCJACJE Z KLIENTAMI.
 Wprowadzenie do negocjacji.
 Etapy negocjacji.
 Wykorzystanie rekwizytów negocjacyjnych.
 Negocjowanie ceny i innych warunków umowy.
 Zastosowanie i werbalizacja kilkudziesięciu taktyk negocjacyjnych.
 Wskazanie metod obrony przed taktykami klienta.
 Brudne chwyty i manipulacje stosowane przez klientów.
 Rozpoznawanie obszaru negocjacji i ustępstw partnera.
 Kreowanie wizerunku i budowanie własnej siły.
 Mowa ciała w negocjacjach.
 Taktyki retoryczne w negocjacjach.
 Testowanie limitów klienta.
 Przełamywanie impasu, nie okazując słabości i nie zrywając negocjacji.

IV. INSCENIZACJA NEGOCJACJI HANDLOWYCH (CASE).
 Ćwiczenia negocjacyjne przygotowywane w zespołach.
 Etap wymiany korespondencji w celu określenia pozycji wyjściowych.
 Negocjacje umowy przy stole negocjacyjnym.
 Uczestnicy otrzymują komplet materiałów do wykorzystania w praktyce.
 DODATKOWO! Konsultacje po szkoleniu przez Internet.
 NOWOŚC! Zachęcamy uczestników do przesyłania pytań na minimum 10 dni przed szkoleniem.

Informacje o prelegentach:

Dr hab. Wojciech Budzyński.
Jest uznanym specjalistą w zakresie zawierania, negocjowania i rozliczania umów handlowych (w tym zakupowych) z partnerem krajowym i zagranicznym. Pracował jako prezes przedsiębiorstwa handlu zagranicznego, szef dwóch jego oddziałów za granicą, doradca Ministra Gospodarki, ostatnio jako szef zespołu ekspertów Banku Światowego. Pracuje też w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Szkoleniami handlowymi zajmuje się od 30 lat. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w tym w zakresie negocjacji z partnerami zagranicznymi, analizy umów pod względem pułapek i niekorzystnych sformułowań, dochodzenia roszczeń i reklamacji. Od 1983 roku przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców, autor wielu wydawnictw poświęconych tematyce handlowej, m.in.: „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Analiza uwarunkowań, ryzyk, pułapek i zabezpieczeń”, „Handel zagraniczny dla menedżerów”, „Zawieranie i realizowanie kontraktów z partnerem zagranicznym”, „Prawo międzynarodowe. Transakcje międzynarodowe” - Podręcznik na Studia Master of Business Administration, „Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu. Incoterms 1990. Combiterms 1990. Amerykańskie Definicje Handlowe RAFTD”, „Leksykon handlu zagranicznego. Rozliczenia finansowe”, „Słownik dokumentów handlu zagranicznego. Opis i wzory dokumentów”, „Eksport – import według Incoterms 1990”- (program komputerowy na dyskietce), „Realizacja kontraktu importowego i eksportowego według Incoterms 1990”, „Zawieranie i realizacja kontraktów z partnerem zagranicznym”, współautor: „Incoterms 1990 w transakcjach handlu zagranicznego. Przewodnik.”, „Słownik dokumentów handlu zagranicznego”, „Wykładnia terminów handlowych Incoterms 1990.”

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1290 - Promocyjna dla osób zgłoszonych do dnia 12.06.2015
 • 1490 - Po okresie promocji

Cena zawiera:

wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy kawowe.

Dostępne zniżki:

 • 10 - 2 osoby
 • 15 - 3 osoby
 • 20 - 4 osoby

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

.

Wydarzenie: Skuteczny specjalista działu handlowego.