Szkolenie

Skuteczny specjalista działu zakupów - jak dobrać najlepsze taktyki negocjacyjne i najkorzystniej zawrzeć umowę?

O szkoleniu

Dlaczego ten temat zasługuje na szczególną uwagę:

W ramach programów szkoleń z negocjacji najczęściej uczestnicy odgrywają scenki negocjacyjne na przykładach mało związanych z rzeczywistymi negocjacjami handlowymi. Ten program służy jednak pogłębieniu wiedzy kupca – jak zachować się w sytuacjach trudnych, jaką taktykę zastosować, jak odczytać zamierzenia dostawcy i ostatecznie osiągnąć swój cel handlowy.
Kulminacją programu jest inscenizacja negocjacji, najpierw korespondencyjnych, pomiędzy grupami tworzącymi hierarchicznie zorganizowane firmy i zebranymi w różnych pomieszczeniach, a na końcu – negocjacji przy wspólnym stole rokowań, z wykorzystaniem konkretnych kalkulacji, dokumentów i oczywiście… taktyk negocjacyjnych.
Nad przebiegiem negocjacji czuwa trener z bogatym doświadczeniem negocjacyjnym. Korzyści, jakie można odnieść z tej praktycznej wiedzy i wymiany doświadczeń także pomiędzy uczestnikami są argumentami, za traktowaniem tego szkolenia jako niezbędnej inwestycji.

Jakie przykładowe umiejętności szkolenie zapewni uczestnikom:
- zapoznanie z uwarunkowaniami prawno-zwyczajowymi i zasadami organizacji procesu zakupu oraz uzyskanie porad na temat rozwiązywania problemów w pracy kupca,
- przećwiczenie najczęściej stosowanych taktyk negocjacyjnych oraz niekonwencjonalnych sposobów negocjowania umów handlowych przez kupującego
- wykształcenie umiejętności analizy ryzyka i formułowania propozycji w różnych sytuacjach
- uzyskanie praktycznych porad dotyczących obrony kupującego przed próbami manipulacji w negocjacjach
Kto powinien wziąć udział?
Kadry menedżerskiej i handlowców, pracowników działów: zakupów, zaopatrzenia, importu, oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za negocjowanie i zawieranie umów z partnerami krajowymi i zagranicznymi. Zapraszamy także dostawców!

Program szkolenia

Jakie przykładowe umiejętności szkolenie zapewni uczestnikom:

- zapoznanie z uwarunkowaniami prawno-zwyczajowymi i zasadami organizacji procesu zakupu oraz uzyskanie porad na temat rozwiązywania problemów w pracy kupca,

- przećwiczenie najczęściej stosowanych taktyk negocjacyjnych oraz niekonwencjonalnych sposobów negocjowania umów handlowych przez kupującego

- wykształcenie umiejętności analizy ryzyka i formułowania propozycji w różnych sytuacjach

- uzyskanie praktycznych porad dotyczących obrony kupującego przed próbami manipulacji w negocjacjach


Dlaczego warto umiejętności te zdobyć u naszego trenera:

Jesteśmy prekursorem tych szkoleń na rynku, śledząc zmiany w tym zakresie od wielu lat, realizowaliśmy ten temat w różnych grupach odbiorców (sprzedający, kupujący, duże koncerny, małe i średnie przedsiębiorstwa), a więc mamy możliwość porównania problemów. Utrzymujemy kontakty z menedżerami i handlowcami, znając doskonale ich problemy. Nasz trener ma w tym zakresie 30-letnie doświadczenie praktyczne, zdobyte też za granicą, przy negocjowaniu dużych umów. Oferujemy możliwość kontaktu z trenerem, także po szkoleniu. Celem jest oferowanie klientom solidnych szkoleń w korzystnej dla uczestnika cenie. Najlepszą rekomendacją dla naszych szkoleń są tysiące zadowolonych klientów.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. ORGANIZACJA PROCESU ZAKUPU.
 Rola i zadania kupca w przedsiębiorstwie.
 Logistyka zakupów i procedury wpływające na postępowanie kupców.
 Źródła informacji o dostawcach i weryfikacja dostawcy.
 Ocena dostawcy i wykorzystanie jej wyników.
 System uwarunkowań prawnych umów zakupu.
 Proces zapytania ofertowego i wyboru oferty.
 Niebezpieczeństwa związane z ofertami.
 Analizy wspierające pracę kupca i źródła informacji.
 Problemy związane z rozliczeniami umów zakupu.
 Nowe postanowienia ustawy o terminach płatności.
 Zabezpieczenia umów zakupu.

2. INEGOCJACJE Z DOSTAWCAMI.

 Wprowadzenie do negocjacji.
 Etapy negocjacji.
 Wykorzystanie rekwizytów negocjacyjnych.
 Negocjowanie ceny i innych warunków umowy.
 Zastosowanie i werbalizacja kilkudziesięciu taktyk negocjacyjnych.
 Wskazanie metod obrony przed taktykami dostawcy.
 Brudne chwyty i manipulacje stosowane przez dostawcę.
 Rozpoznawanie obszaru negocjacji i ustępstw partnera.
 Kreowanie wizerunku i budowanie własnej siły.
 Mowa ciała w negocjacjach.
 Testowanie limitów dostawcy.
 Przełamywanie impasu, nie okazując słabości i nie zrywając negocjacji.

3. KOMUNIKACJA W PROCESIE ZAKUPU.

 Kluczowe aspekty komunikacji.
 Współpraca z trudnym partnerem w negocjacjach.
 Asertywność negocjatora.
 Taktyki retoryczne w negocjacjach.
 Płaszczyzna partnerstwa, realizacja swoich celów zakupowych.

4. INSCENIZACJA NEGOCJACJI ZAKUPOWYCH (CASE).
 Ćwiczenia negocjacyjne przygotowywane w zespołach.
 Etap wymiany korespondencji w celu określenia pozycji wyjściowych.
 Negocjacje umowy przy stole negocjacyjnym.
 DODATKOWO! Konsultacje po szkoleniu przez Internet.
 NOWOŚĆ! Zachęcamy uczestników do przesyłania pytań związanych z tematyką szkolenia najpóźniej 10 dni przed jego terminem.

Szkolenia zamknięte dla grup już od 5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny: 228533523, tel. kom.: 607 573 053

ZAKWATEROWANIE: osobom zainteresowanym pomagamy w rezerwacji noclegu na preferencyjnych warunkach w hotelach, w których odbywa się szkolenie lub w innych hotelach / apartamentach będących w ich pobliżu. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt.

Czas trwania

10.00-16.00 I dnia, 9.00-15.00 II dnia.

Prelegenci

Cytat
PROWADZĄCY: Dr hab. Wojciech Budzyński.
Jest uznanym specjalistą w zakresie zawierania, negocjowania i rozliczania umów handlowych (w tym zakupowych) z partnerem krajowym i zagranicznym. Pracował jako prezes przedsiębiorstwa handlu zagranicznego, szef dwóch jego oddziałów za granicą, doradca Ministra Gospodarki, ostatnio jako szef zespołu ekspertów Banku Światowego. Pracuje też w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Szkoleniami handlowymi zajmuje się od 30 lat. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w tym w zakresie negocjacji z partnerami zagranicznymi, analizy umów pod względem pułapek i niekorzystnych sformułowań, dochodzenia roszczeń i reklamacji. Od 1983 roku przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców, autor wielu wydawnictw poświęconych tematyce handlowej, m.in.: „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Analiza uwarunkowań, ryzyk, pułapek i zabezpieczeń”, „Handel zagraniczny dla menedżerów”, „Zawieranie i realizowanie kontraktów z partnerem zagranicznym”, „Prawo międzynarodowe. Transakcje międzynarodowe” - Podręcznik na Studia Master of Business Administration, „Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu. Incoterms 1990. Combiterms 1990. Amerykańskie Definicje Handlowe RAFTD”, „Leksykon handlu zagranicznego. Rozliczenia finansowe”, „Słownik dokumentów handlu zagranicznego. Opis i wzory dokumentów”, „Eksport – import według Incoterms 1990”- (program komputerowy na dyskietce), „Realizacja kontraktu importowego i eksportowego według Incoterms 1990”, „Zawieranie i realizacja kontraktów z partnerem zagranicznym”, współautor: „Incoterms 1990 w transakcjach handlu zagranicznego. Przewodnik.”, „Słownik dokumentów handlu zagranicznego”, „Wykładnia terminów handlowych Incoterms 1990.”

Gdzie i kiedy

Warszawa 6 - 7 kwietnia 2016
Hotel Ibis Stare Miasto

00-209 Warszawa

ul. Muranowska 2

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
Promocyjna dla osób zgłoszonych do dnia 29.03.2016
1390 PLN
Cena zawiera:
  • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiady, przerwy kawowe.
Zapisz się
Cena 2
po okresie promocji
1590 PLN
Cena zawiera:
  • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiady, przerwy kawowe.
Zapisz się

Organizator

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa
ul. Jana Sebastiana Bacha 2
woj. mazowieckie
ATL „Achievement Through Learning” Sp. z o. o. jest polską firmą szkoleniowo-doradczą, która od 2000 roku prowadzi w całym kraju profesjonalne warsztaty, treningi i seminaria wspierające wysiłki przedsiębiorstw w osiąganiu wysokiej pozycj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Cena promocyjna szkolenia otwartego wynosi: 1390 zł. + 23% VAT i obejmuje: wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiady, przerwy kawowe.
Cena po okresie promocji wynosi: 1590 zł. + 23% VAT.

- Rabaty przy zgłoszeniu: 2 osób - 10%, 3 osób - 15%, 4 osób - 20%.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa ul. Jana Sebastiana Bacha 2
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!