Szkolenie: Umowy i kontrakty w języku angielskim

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/umowy-i-kontrakty-w-jezyku-angielskim-70884

Informacje o szkoleniu

 • Umowy i kontrakty w języku angielskim


  ID szkolenia: 70884
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Prawo
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  MsMermaid - Conference Center
  Wioślarska 8
  00-411 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9.00-16.30
 • Organizator szkolenia:

  Langas Group
  Krakowskie Przedmieście 79
  00-079 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szanowni Państwo

Ze względu na coraz częstsze zawieranie umów w języku obcym w obrocie gospodarczym zapraszamy Państwa na warsztat dotyczący tworzenia i interpretacji umów w języku angielskim.

Zapisz się na szkolenie a otrzymasz:


Praktyczne umiejętności w zakresie sporządzania/tłumaczenia i interpretacji umów handlowych i kontraktów w języku angielskim oraz umiejętności w zakresie prawidłowej konstrukcji poszczególnych elementów umów w języku angielskim (zgodne ze specyfiką języka prawniczego),
Wskazówki i porady pomocne w tworzeniu różnorodnych wzorów umów i kontraktów w języku angielskim, zawierające poprawną konstrukcję i uwzględniające specyfikę języka prawniczego,
Wytyczne dotyczące istotnych różnic pomiędzy językiem prawniczym, a tzw. językiem potocznym,
Wzory umów w wersji anglojęzycznej i w wersji polskiej,
Unikalną wiedzę w zakresie efektywnych rozwiązań stosowanych w umowach,
Instrukcję jak zmniejszyć liczbę popełnianych błędów w umowach sporządzanych w języku angielskim i obniżyć koszty firmy związane z koniecznością ponoszenia szkód z tytułu błędnej interpretacji informacji zawartych w umowach, wprowadzania korekt, poprawek i wyjaśnień.Pamiętaj, że inwestując swój czas i pieniądze w szkolenia organizowane przez Langas Group, możesz zawsze spodziewać się zwrotu z inwestycji! Stawiamy na Twoje maksymalne zadowolenie!

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane do:

Menedżerów
Specjalistów
Dyrektorów
Pracowników Biura Zarządu
Osób pracujących w biurach prawnych firm
Departamentach prawnych
Wydziałów organizacyjno-prawnych
Osób odpowiedzialnych za konstruowanie i tłumaczenie umów
Osób podpisujących umowy w imieniu firmy
Pełnomocników

Program szkolenia:

09.00 - 09.30 rejestracja uczestników oraz powitalna kawa i herbata
09.30 rozpoczęcie zajęć

BLOK I – WPROWADZENIE DO JĘZYKA PRAWNICZEGO

Cel: Poznanie zasad tłumaczenia i pisania umów, klauzul, stosowania słownictwa i wyrażeń, tworzenie konstrukcji umowy, rozumienie specjalistycznych wyrażeń, umiejętność wyszukiwania właściwych terminów i sformułowań

Metodyka: Część wykładowa - teoretyczna i warsztatowa – praktyka poprzez rozwiązywanie ćwiczeń i tłumaczenie wyrażeń i zapisów umownych

ZAGADNIENIA JĘZYKOWE NIEZBĘDNE PRZY TŁUMACZENIU LUB PISANIU UMÓW W JĘZYKU ANGIELSKIM

Cechy języka angielskiego prawniczego – omówienie podstawowych zasad gramatycznych i leksykalno-składniowych niezbędnych przy formułowaniu tekstów prawniczych, w tym w szczególności umów
Istotność kontekstu – wieloznaczność terminów i sformułowań w zależności od rodzaju tekstu, w jakim występują – gdzie należy sprawdzać/wyszukiwać znaczenie terminów specjalistycznych?
Język umów – jakie są różnice pomiędzy językiem potocznym a prawniczym?
Odwołania w tekście prawniczym – czyli w jaki sposób dokonywać odniesień do podstaw prawnych? – omówienie podstawowych rodzajów aktów prawodawczych
Podział dokumentu – artykuły, paragrafy, ustępy, itp. i ich odpowiedniki w dokumentach angielskojęzycznych
Wyrażenia wprowadzające w błąd – omówienie sformułowań, których dosłowne znaczenie często jest dalekie od rzeczywistego
Błędy w tłumaczeniach – czyli jakich częstych omyłek należy unikać
BLOK II – UMOWY W JĘZYKU ANGIELSKIM – ANALIZA TREŚCI UMOWY NA WZORACH

Cel: Nabycie umiejętności rozumienia i tłumaczenia umów – zapoznanie się
z technikami ułatwiającymi czytanie ze zrozumieniem

KONSTRUKCJA UMOWY W JĘZYKU ANGIELSKIM ORAZ ANALIZA PRZYKŁADOWYCH UMÓW I PRACA Z TEKSTEM – WYKŁAD POŁĄCZONY Z WARSZTATAMI PRAKTYCZNYMI

Najważniejsze klauzule umów – omówienie znaczenia poszczególnych klauzul, ich formułowanie i tłumaczenie - w którym akapicie dokonywać konkretnych zapisów – ze szczególnym naciskiem na terminologię i frazeologię
Nazwa, oznaczenie stron, postanowienia wstępne – umowy nazwane i nienazwane, rodzaje podmiotów prawnych i ich podstawowe cechy, rola preambuły i definicji umownych
Świadczenia, prawa i obowiązki – rodzaje świadczeń, formułowanie zobowiązań i uprawnień
Zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy – podstawowe formy zabezpieczeń w prawie polskim i anglosaskim – w jaki sposób są ustanawiane, egzekwowane i zwalniane?
Odpowiedzialność stron – kiedy strony ponoszą odpowiedzialność mowną oraz w jaki sposób można ją ograniczyć lub wyłączyć ?
Środki prawne przysługujące stronom – pojęcie naruszenia, szkody i odszkodowania oraz innych praw umożliwiających stronie poszkodowanej dochodzenie roszczeń, zrzeczenie się praw i roszczeń
Formy płatności – przedpłata, zaliczka, zadatek, płatność ratalna, kompensata, itp.
Klauzula o zachowaniu poufności – definicja informacji poufnych, omówienie treści klauzuli oraz wyłączenia poufności
Język i prawo umowy, właściwość sądu, arbitraż – omówienie treści klauzul
Formy rozwiązania umowy – rodzaje wypowiedzenia i odstąpienie oraz wiele innych klauzul omówionych na przykładach angielskojęzycznych
Tłumaczenie klauzul umownych z języka angielskiego na język polski
PRZYKŁADOWE UMOWY OMAWIANE PODCZAS WARSZTATÓW

Umowa sprzedaży nieruchomości
Umowa pożyczki
Umowa zabezpieczenia
Umowa o zachowaniu poufności
Pełnomocnictwo: ogólne i rodzajowe w anglojęzycznej umowie
BLOK III – WARSZTATY PRAKTYCZNE

Cel: utrwalenie poznanych zasad w ćwiczeniach praktycznych

WARSZTATY PRAKTYCZNE - SPORZĄDZANIE DOKUMENTU

Uczestnicy sporządzają wybrane dokumenty na podstawie wytycznych prowadzącego oraz wzorów umów

16.30 zakończenie szkolenia

Informacje o prelegentach:

Małgorzata Cyganik Tłumacz przysięgły języka angielskiego
Badacz języka prawniczego z zakresu komparatystyki prawnej pomiędzy systemem prawa w Polsce a systemem prawa anglosaskiego
Od ponad 15 lat współpracuje z wieloma kancelariami prawniczymi oraz firmami międzynarodowymi w zakresie tłumaczeń specjalistycznych, w szczególności z zakresu tekstów prawniczych i finansowych
Doradca i ekspert spółek kapitałowych w zakresie tworzenia dokumentacji prawnej w języku angielskim

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 970 - 23% VAT

Cena zawiera:

CENA ZAWIERA: uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby materiały szkoleniowe, certyfikat obiad, poczęstunek podczas przerw

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

zgłoszenie do 19.03.2019 - 970 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 20.03.2019 - 1270 PLN + 23% VAT

Wydarzenie: Umowy i kontrakty w języku angielskim