Szkolenie

Umowy i kontrakty w języku angielskim

O szkoleniu

Szanowni Państwo

Ze względu na coraz częstsze zawieranie umów w języku obcym w obrocie gospodarczym zapraszamy Państwa na warsztat dotyczący tworzenia i interpretacji umów w języku angielskim.

Zapisz się na szkolenie a otrzymasz:


Praktyczne umiejętności w zakresie sporządzania/tłumaczenia i interpretacji umów handlowych i kontraktów w języku angielskim oraz umiejętności w zakresie prawidłowej konstrukcji poszczególnych elementów umów w języku angielskim (zgodne ze specyfiką języka prawniczego),
Wskazówki i porady pomocne w tworzeniu różnorodnych wzorów umów i kontraktów w języku angielskim, zawierające poprawną konstrukcję i uwzględniające specyfikę języka prawniczego,
Wytyczne dotyczące istotnych różnic pomiędzy językiem prawniczym, a tzw. językiem potocznym,
Wzory umów w wersji anglojęzycznej i w wersji polskiej,
Unikalną wiedzę w zakresie efektywnych rozwiązań stosowanych w umowach,
Instrukcję jak zmniejszyć liczbę popełnianych błędów w umowach sporządzanych w języku angielskim i obniżyć koszty firmy związane z koniecznością ponoszenia szkód z tytułu błędnej interpretacji informacji zawartych w umowach, wprowadzania korekt, poprawek i wyjaśnień.Pamiętaj, że inwestując swój czas i pieniądze w szkolenia organizowane przez Langas Group, możesz zawsze spodziewać się zwrotu z inwestycji! Stawiamy na Twoje maksymalne zadowolenie!
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie skierowane do:

Menedżerów
Specjalistów
Dyrektorów
Pracowników Biura Zarządu
Osób pracujących w biurach prawnych firm
Departamentach prawnych
Wydziałów organizacyjno-prawnych
Osób odpowiedzialnych za konstruowanie i tłumaczenie umów
Osób podpisujących umowy w imieniu firmy
Pełnomocników

Program szkolenia

09.00 - 09.30 rejestracja uczestników oraz powitalna kawa i herbata
09.30 rozpoczęcie zajęć

BLOK I – WPROWADZENIE DO JĘZYKA PRAWNICZEGO

Cel: Poznanie zasad tłumaczenia i pisania umów, klauzul, stosowania słownictwa i wyrażeń, tworzenie konstrukcji umowy, rozumienie specjalistycznych wyrażeń, umiejętność wyszukiwania właściwych terminów i sformułowań

Metodyka: Część wykładowa - teoretyczna i warsztatowa – praktyka poprzez rozwiązywanie ćwiczeń i tłumaczenie wyrażeń i zapisów umownych

ZAGADNIENIA JĘZYKOWE NIEZBĘDNE PRZY TŁUMACZENIU LUB PISANIU UMÓW W JĘZYKU ANGIELSKIM

Cechy języka angielskiego prawniczego – omówienie podstawowych zasad gramatycznych i leksykalno-składniowych niezbędnych przy formułowaniu tekstów prawniczych, w tym w szczególności umów
Istotność kontekstu – wieloznaczność terminów i sformułowań w zależności od rodzaju tekstu, w jakim występują – gdzie należy sprawdzać/wyszukiwać znaczenie terminów specjalistycznych?
Język umów – jakie są różnice pomiędzy językiem potocznym a prawniczym?
Odwołania w tekście prawniczym – czyli w jaki sposób dokonywać odniesień do podstaw prawnych? – omówienie podstawowych rodzajów aktów prawodawczych
Podział dokumentu – artykuły, paragrafy, ustępy, itp. i ich odpowiedniki w dokumentach angielskojęzycznych
Wyrażenia wprowadzające w błąd – omówienie sformułowań, których dosłowne znaczenie często jest dalekie od rzeczywistego
Błędy w tłumaczeniach – czyli jakich częstych omyłek należy unikać
BLOK II – UMOWY W JĘZYKU ANGIELSKIM – ANALIZA TREŚCI UMOWY NA WZORACH

Cel: Nabycie umiejętności rozumienia i tłumaczenia umów – zapoznanie się
z technikami ułatwiającymi czytanie ze zrozumieniem

KONSTRUKCJA UMOWY W JĘZYKU ANGIELSKIM ORAZ ANALIZA PRZYKŁADOWYCH UMÓW I PRACA Z TEKSTEM – WYKŁAD POŁĄCZONY Z WARSZTATAMI PRAKTYCZNYMI

Najważniejsze klauzule umów – omówienie znaczenia poszczególnych klauzul, ich formułowanie i tłumaczenie - w którym akapicie dokonywać konkretnych zapisów – ze szczególnym naciskiem na terminologię i frazeologię
Nazwa, oznaczenie stron, postanowienia wstępne – umowy nazwane i nienazwane, rodzaje podmiotów prawnych i ich podstawowe cechy, rola preambuły i definicji umownych
Świadczenia, prawa i obowiązki – rodzaje świadczeń, formułowanie zobowiązań i uprawnień
Zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy – podstawowe formy zabezpieczeń w prawie polskim i anglosaskim – w jaki sposób są ustanawiane, egzekwowane i zwalniane?
Odpowiedzialność stron – kiedy strony ponoszą odpowiedzialność mowną oraz w jaki sposób można ją ograniczyć lub wyłączyć ?
Środki prawne przysługujące stronom – pojęcie naruszenia, szkody i odszkodowania oraz innych praw umożliwiających stronie poszkodowanej dochodzenie roszczeń, zrzeczenie się praw i roszczeń
Formy płatności – przedpłata, zaliczka, zadatek, płatność ratalna, kompensata, itp.
Klauzula o zachowaniu poufności – definicja informacji poufnych, omówienie treści klauzuli oraz wyłączenia poufności
Język i prawo umowy, właściwość sądu, arbitraż – omówienie treści klauzul
Formy rozwiązania umowy – rodzaje wypowiedzenia i odstąpienie oraz wiele innych klauzul omówionych na przykładach angielskojęzycznych
Tłumaczenie klauzul umownych z języka angielskiego na język polski
PRZYKŁADOWE UMOWY OMAWIANE PODCZAS WARSZTATÓW

Umowa sprzedaży nieruchomości
Umowa pożyczki
Umowa zabezpieczenia
Umowa o zachowaniu poufności
Pełnomocnictwo: ogólne i rodzajowe w anglojęzycznej umowie
BLOK III – WARSZTATY PRAKTYCZNE

Cel: utrwalenie poznanych zasad w ćwiczeniach praktycznych

WARSZTATY PRAKTYCZNE - SPORZĄDZANIE DOKUMENTU

Uczestnicy sporządzają wybrane dokumenty na podstawie wytycznych prowadzącego oraz wzorów umów

16.30 zakończenie szkolenia

Czas trwania

9.00-16.30

Prelegenci

Cytat
Małgorzata Cyganik Tłumacz przysięgły języka angielskiego
Badacz języka prawniczego z zakresu komparatystyki prawnej pomiędzy systemem prawa w Polsce a systemem prawa anglosaskiego
Od ponad 15 lat współpracuje z wieloma kancelariami prawniczymi oraz firmami międzynarodowymi w zakresie tłumaczeń specjalistycznych, w szczególności z zakresu tekstów prawniczych i finansowych
Doradca i ekspert spółek kapitałowych w zakresie tworzenia dokumentacji prawnej w języku angielskim

Gdzie i kiedy

Warszawa 9 kwietnia 2019
MsMermaid - Conference Center

00-411 Warszawa

Wioślarska 8

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 25 kwietnia 2018
Centrum Konferencyjne at The Tides - Ms. Mermaid

Warszawa

ul. Wioślarska 8

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 25 listopada 2016
-

Warszawa

-

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
23% VAT
970 PLN
Cena zawiera:
  • CENA ZAWIERA: uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby materiały szkoleniowe, certyfikat obiad, poczęstunek podczas przerw
Zapisz się

Organizator

Langas Regtech sp. z o.o.
00-545 Warszawa
ul. Marszałkowska 58 lok. 15
woj. mazowieckie
W czasach dynamicznych zmian, postaw na firmę, która wie, co to znaczy SKUTECZNOŚĆ! Co nas wyróżnia? 1. Eksperci - nasi eksperci przechodzą najtrudniejszy etap selekcji doboru kadry trenerskiej szkoleń. Wśród nich jesteśmy uważani za najbardzie...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

zgłoszenie do 19.03.2019 - 970 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 20.03.2019 - 1270 PLN + 23% VAT

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Langas Regtech sp. z o.o.
00-545 Warszawa ul. Marszałkowska 58 lok. 15
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!