Szkolenie

Umowy i kontrakty w obrocie gospodarczym

O szkoleniu

Codziennie składamy dziesiątki podpisów, zawieramy umowy pisemne i ustne, zaciągamy zobowiązania. Niejednokrotnie okazuje się, że poprzez przeoczenie narażamy się na poważne konsekwencje. Zabezpieczajmy, zatem nasze interesy i chrońmy firmy przez trudnymi sytuacjami.

Podczas Seminarium, opartego na ćwiczeniach warsztatowych przygotujemy Państwa do właściwego analizowania umów oraz pokażemy jak przygotowywać dokumenty. Zajęcia wzbogacone będą o liczne case study, czerpane z praktyki naszych wykładowców.

Spotkanie poprowadzą doświadczeni eksperci – praktycy specjalizujący się w prawie handlowym i cywilnym.
Kto powinien wziąć udział?
Wszystkich zainteresowanych wyżej wymienioną tematyką

Program szkolenia

PROGRAM PIERWSZEGO DNIA SEMINARIUM

1. PODMIOTY STOSUNKÓW CYWILNOPRAWNYCH

osoby fizyczne; osoby prawne; ułomne osoby prawne; przedsiębiorcy; konsumenci

2. SPOSOBY REPREZENTACJI

przedstawicielstwo; pełnomocnictwo; prokura; zawarcie umowy z osobą nieuprawnioną
reprezentacja spółek

ĆWICZENIE I
Przygotowanie przez uczestników określonych rodzajów pełnomocnictw oraz krótkie omówienie ich treści. Na podstawie przygotowanych wcześniej pełnomocnictw, otrzymanych odpisów z KRS oraz fragmentów z umów spółek uczestnicy będą mieć za zadania ocenić czy druga strona jest uprawniona do zawarcia umowy.

3. BADANIE WIARYGODNOŚCI KONTRAHENTA

Krajowy Rejestr Sądowy; Ewidencja Działalności Gospodarczej; Biura Informacji Gospodarczej

4. SPOSOBY ZAWIERANIA UMÓW

oferta; przetarg; aukcja; negocjacje

ĆWICZENIE II
Uczestnicy zostaną podzieleni na mniejsze, kilkuosobowe grupy, których pierwszym zadaniem będzie przeprowadzenie krótkiej „burzy mózgów” i spisanie wszystkich sposobów umożliwiających uzyskanie wiarygodnych informacji o kontrahencie, omówienie ich na forum całej grupy
i podzielenie się dotychczasowymi doświadczeniami w tym zakresie. Następnie grupy będą mieć za zadanie przygotowanie dla pozostałych uczestników szkolenia, krótkich symulacji poszczególnych sposobów zawierania umów, ze szczególnym uwzględnieniem charakterystycznych dla tych sposobów elementów. Po prezentacji każda z symulacji zostanie omówiona.

ZASADY ZAWIERANIA UMÓW

zasada swobody umów; umowy między przedsiębiorcami; umowy zawierane z konsumentem
forma zawarcia umowy; umowy zawierane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
wady oświadczenia woli

PODSTAWOWE ELEMENTY UMÓW

podział umowy; podział „porządkowy” umowy
oznaczenie stron umowy oraz przedmiotu umowy
czas trwania umowy; prawa i obowiązki stron

DODATKOWE POSTANOWIENIA UMOWNE

zadatek; zaliczka; odsetki; kara umowna; odstępne

PROGRAM DRUGIEGO DNIA SEMINARIUM

1. PRAWNE FORMY ZABEZPIECZEŃ ZOBOWIĄZAŃ

hipoteka
zastaw zwykły i rejestrowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie
zabezpieczenia związane z rachunkiem bankowym; weksel i poręczenia wekslowe
poręczenie cywilne; gwarancja bankowa; przelew wierzytelności na zabezpieczenia
poddanie się egzekucji w akcie notarialnym
dobór zabezpieczeń w zależności od rodzaju działalności gospodarczej

ĆWICZENIE I
Uczestnicy będą mięć za zadanie wprowadzić do otrzymanych projektów umów ich zdaniem najwłaściwsze i zarazem poprawne zapisy mające na celu zabezpieczenie ich interesów, jednocześnie uzasadniając pozostałym uczestnikom swój wybór. Następnie uczestnicy otrzymają kolejną umowę, którą będą analizować pod kątem odpowiedzialności związanej z jej zawarciem.


2. ZMIANA I ZAKOŃCZENIE STOSUNKU UMOWNEGO

wypowiedzenie umowy; odstąpienie od umowy

3. WYKONANIE UMOWY

sposoby zaliczenia zapłaty; świadczenie częściowe
miejsce wykonania zobowiązania; termin wykonania zobowiązania
pokwitowanie i zwrot dokumentu

4. SKUTKI NIEWYKONIANIA UMOWY

odpowiedzialność kontraktowa
modyfikacja odpowiedzialności kontraktowej; kary
skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych

ĆWICZENIE II
Uczestnicy zostaną podzieleni na mniejsze kilkuosobowe grupy i otrzymają krótki stan faktyczny. Ich zadaniem będzie opracowanie na podstawie informacji uzyskanych podczas pierwszego
i drugiego dnia szkolenia, prawidłowego pod względem formalnym i prawnym wzoru umowy, który następnie zostanie omówiony na forum całej grupy.

5. DOCHODZENIE ROSZCZEŃ

wniosek o zawezwanie do próby ugodowej
poddanie się egzekucji w akcie notarialnym
postępowanie zabezpieczające; postępowanie nakazowe, upominawcze i uproszczone
postępowanie egzekucyjne; przedawnienie roszczeń; rejestr dłużników

6. ZAWIERANIE UMÓW HANDLOWYCH W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM

sposoby uzyskania informacji o kontrahencie
prawo właściwe dla kontraktu; język właściwy dla kontraktu
rozstrzyganie sporów wynikających z kontraktu

Czas trwania

2 dni(16 godzin)

Prelegenci

Cytat
Eksperci Eurofinance

Gdzie i kiedy

Warszawa 23 - 24 sierpnia 2012
Oxford Tower

00-613 Warszawa

Chałubińskiego 8

woj. mazowieckie

Weź udział

Cena 1
z
1680 PLN
Cena zawiera:
  • Cena zawiera: Zajęcia dydaktyczne,komplet materiałów szkoleniowych i pomocniczych,obiady oraz poczęstunki podczas szkolenia,zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,konsultacje poszkoleniowe.
Weź udział

Organizator

Eurofinance Training Sp. z o.o.
00-029 Warszawa
Nowy Świat 27
woj. mazowieckie
Grupa Eurofinance została stworzona w odpowiedzi na zapotrzebowanie polskiego rynku finansowego, a następnie rozszerzyła swoją doradczą działalność na rynek usług, handlu oraz główne sektory produkcji przemysłowej. Oferujemy kompleksową obsługę w zak...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zapłata za szkolenia

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

Eurofinance Training Sp. z o.o.
00-029 Warszawa Nowy Świat 27
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!