Umowy ICT w okresie pandemii COVID-19

O szkoleniu

Sektor ICT wskazywany jest jako jeden z tych, który najmniej ucierpiał w trakcie pandemii COVID-19. Nie oznacza to jednak, że sytuacja ta nie miała wpływu na realizację umów ICT. Wiążą się z tym trzy podstawowe grupy problemów prawnych.

Po pierwsze, wpływ pandemii COVID-19 na realizację umów ICT. Chodzi tu przede wszystkim o możliwość modyfikacji zobowiązań Wykonawcy i Zamawiającego, np. w zakresie sposobów i terminów wykonania umowy, czy dokonywanych odbiorów prac wdrożeniowych. Analizy wymaga w szczególności spełnienie przesłanek klauzuli rebus sic stantibus (art.4571 k.c.). Dodatkowo, w zależności od kwalifikacji danej umowy ICT, Wykonawcom i Zamawiającym przysługują również możliwości wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, względnie żądania jej zmiany. Istotny jest również podział na umowy na rynku prywatnym i publicznym, w tym drugim przypadku specustawa o COVID-19 wprowadziła bowiem szczególne uregulowania prawne. Istotną grupą problemów prawnych związanych ze sposobem wykonaniem umów są także szczególne sposoby realizacji obowiązków umownych w warunkach COVID-19 (np. kwarantanna, praca zdalna etc.).

Po drugie, z pandemią COVID-19 wiąże się szereg pytań dotyczących odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy ICT przez Wykonawcę i/lub jego podwykonawców. Chodzi tu w szczególności o podstawy i zakres odpowiedzialności Wykonawcy. Analizy wymaga w szczególności przesłanka adekwatnego związku przyczynowego, ograniczająca możliwości domagania się odszkodowania z przyczyn związanych z COVID-19. Dla Wykonawców istotne jest z kolei ustalenie, jakie znaczenie prawne ma ewentualna kwalifikacja pandemii COVID-19 jako siły wyższej. W niektórych przypadkach zastosowanie znajdują również przepisy o przyczynieniu się poszkodowanego do powstania szkody względnie miarkowania kar umownych.

Po trzecie, z uwagi na przewidywanie trwanie stanu pandemii COVID-19 przez co najmniej rok, istotne jest prawidłowe kształtowanie treści nowo zawieranych umów, tak aby przewidywały one również tą sytuację.

Uczestnicy szkolenia uzyskają odpowiedź między innymi na następujące pytania:

- czy i jak można modyfikować umowy ICT w związku z COVID-19?

- jaka jest istota i kiedy można się powołać na klauzulę rebus sic stantibus?

- jakie działania należy podjąć, aby skutecznie wyegzekwować klauzulę rebus sic stantibus?

- czy i jakie szczególne uprawnienia w zakresie modyfikacji umów przewiduje specustawa o COVID-19 (Tarcza 2.0 i 3.0)?

- jak realizować obowiązki umowne w przypadkach szczególnych sytuacji związanych z COVID-19 (m.in. kwarantanna, praca zdalna)?

- czy i jakie okoliczność wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność Wykonawcy w związku z COVID-19?

- czy Wykonawca może powołać się na okoliczności związane z COVID-19, a dotyczące podwykonawcy?

- jak rozumieć konstrukcję i znaczenie prawne siły wyższej?

- jakie postanowienia powinny znaleźć się w nowo zawieranych umowach, tak aby limitować ryzyka prawne dotyczące COVID-19?

- jak skutecznie używać narzędzi elektronicznych, aby dokonywać czynności faktycznych i prawnych związanych z COVID-19?
Kto powinien wziąć udział?

wszystkich osób zainteresowanych tematem umów ICT.

Program szkolenia

 1. Wykonanie umów ICT w trakcie pandemii COVID-19:
  • znaczenie prawne kwalifikacji umów ICT z punktu widzenia modyfikacji ich treści,
  • czy i kiedy klauzula rebus sic stantibus znajduję zastosowanie do umów ICT,
  • jakie działania należy podjąć, aby wyegzekwować klauzulę rebus sic stantibus,
  • przykłady żądań pozwu w sprawach dotyczących klauzuli rebus sic stantibus,
  • szczególne możliwości modyfikacji sposobu wykonania umowy przewidziane w specustawie o COVID-19 (Tarcza 2.0 i 3.0),
  • umowy ICT jako umowy o dzieło i umowy o świadczenie usług i możliwości ich zmiany z powołaniem na okoliczności dotyczące COVID-19,
  • szczególne sposoby realizacji obowiązków umownych w warunkach COVID-19 (np. kwarantanna, praca zdalna etc.).
 2. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w trakcie pandemii COVID-19:
  • rodzaje sankcji przysługujących Wykonawcom w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umów ICT – praktyka umów wdrożeniowych i utrzymaniowych,
  • jakie okoliczność wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność Wykonawcy w związku z COVID-19,
  • jak rozumieć adekwatny związek przyczynowy jako przesłankę ograniczającą odpowiedzialność Wykonawcy,
  • odpowiedzialność Wykonawcy w okolicznościach możliwości powołania się na sytuację COVID-19 przez podwykonawców,
  • siła wyższa w znaczeniu informatycznym i prawnym,
  • przyczynienie się poszkodowanego jako ogranicznik wysokości szkody należnej Zamawiającemu,
  • miarkowanie kar umownych – przesłanki w orzecznictwie sądów powszechnych.
 3. Klauzule w umowach zawieranych w trakcie pandemii COVID-19:
  • check-list klauzul w umowach zawieranych w trakcie pandemii COVID-19,
  • dopuszczalność stosowania narzędzi elektronicznego porozumiewania się oraz podpisów elektronicznych w ramach istniejących i zawartych umów sprzed czasów pandemii,
  • forma elektroniczna umów i inne elementy „digitalizacji” obrotu prawnego a postanowienia zawieranych umów – na co warto zwrócić uwagę,
  • jakie postanowienia stosować w umowach ICT, aby były bardziej elastyczne.

Czas trwania

09:30 – 14:00

Prelegenci

Xawery Konarski

Ekspert prawny z ponad 20-letnim doświadczeniem w nowych technologiach. Starszy partner i współzałożyciel kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy.
Zasiada w Radzie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), jest członkiem zarządu PIIT. Jest doradcą prawnym Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Jako ekspert brał udział w pracach legislacyjnych nad szeregiem ustaw z zakresu prawa nowych technologii. Jest arbitrem Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT.
W kancelarii nadzoruje prace zespołów praktyk Technologie Media Telekomunikacja (TMT).
Wielokrotnie rekomendowany w polskich i zagranicznych rankingach prawników specjalizujących się w TMT (m.in. Chambers Europe, Legal 500, ranking „Rzeczpospolitej”). Autor kilkudziesięciu pozycji naukowych z zakresu prawa nowych technologii i ochrony danych osobowych, w tym Komentarza do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Agnieszka Wachowska

W kancelarii uczestniczy w pracach praktyki TMT, kierując zespołem IT-Telco. Specjalizuje się w problematyce prawnej nowych technologii i prawa autorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem branży IT, w tym również od strony podmiotów publicznych i zagadnień związanych z prawem zamówień publicznych w IT.
Odpowiedzialna także za wsparcie prawne działalności operatorów telekomunikacyjnych oraz doradztwo z zakresu prawa telekomunikacyjnego. Brała udział w ponad stu projektach związanych z przygotowywaniem i negocjowaniem umów dotyczących IT, w tym wdrożeniowych, serwisowych, hostingowych, licencyjnych, a także w rozwiązywaniu złożonych sporów IT.
Uczestniczyła w przeprowadzaniu wielu dużych i kompleksowych audytów umów dotyczących IT, w tym badających zakres uprawnień do oprogramowania. Uznana prelegentka na konferencjach, seminariach i szkoleniach.
Rekomendowana i nominowana w polskich i zagranicznych rankingach prawników (m.in. Legal 500 – jako Next Generation Lawyers, nominowana do Rising Stars w konkursie Gazety Prawnej). Autorka licznych publikacji branżowych oraz naukowych z zakresu prawa autorskiego, prawa autorskiego i prawnej ochrony programów komputerowych, a także zamówień publicznych w IT.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

- komputer lub urządzenie mobilne ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
- przeglądarka internetowa (preferowany Firefox),
- używasz przeglądarki EDGE, wspierana jest tylko najnowsza oparta na silniku Chromium,
- głośnik, mikrofon i/lub słuchawki,
- NIE łącz się przez VPN i/lub sieć firmową - mogą ograniczać dostęp,
- Internet Explorer (IE) oraz Yandex NIE są wspierane,
- na otrzymany link do pokoju webinarowego może zalogować się tylko jedna osoba/urządzenie,

Rejestracja

Cena 1
zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniach nadesłanych do dnia 7 sierpnia
750
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe i certyfikat w formie PDF.
 • Rozwiń
Zapisz się
Cena 2
zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniach nadesłanych od dnia 8 sierpnia
850
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe i certyfikat w formie PDF.
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
02-757 Warszawa
Pory 78
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać szczegóły organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
02-757 Warszawa Pory 78
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!