Umowy zakupowe i sprzedażowe, w tym problematyka rękojmi i gwarancji

O szkoleniu

Coraz wyższe wymagania, jakie stawia rynek, sprawiają, że podczas zawierania umów i prowadzenia negocjacji nieodzownym staje się znajomości podstawowych pojęć z zakresu prawa gospodarczego. Brak stosownej wiedzy w tym zakresie może podważyć zaufanie do nas, nadszarpnąć wizerunek reprezentowanej firmy, a przede wszystkim utrudnić dochodzenie roszczeń przed sądem w przyszłości. I właśnie z myślą o osobach odpowiedzialnych za zawieranie umów zakupu w firmie przygotowany został blok wykładowy poświęcony tej tematyce.
Dlaczego warto wziąć udział?

Po zakończeniu szkolenia w/w osoby będą potrafiły:

 • zawierać umowy sprzedażowe i zakupowe
 • przestrzegać zasad reprezentacji kontrahentów przy podpisywaniu w/w umów,
 • analizować treść umów zaproponowanych przez klienta,
 • rozpatrywać i zgłaszać reklamacje,
 • będą wiedzieć, jak weryfikować wiarygodność kontrahenta, jakie dokumenty od niego odbierać, jak potwierdzać transakcję w związku z udzielaniem kredytów kupieckich.
Kto powinien wziąć udział?

Adresaci szkolenia:    

Właściciele firm zajmujących się sprzedażą lub nabywaniem towarów, dyrektorzy i kierownicy działu zakupów lub sprzedaży, członkowie zarządu w/w firm, pracownicy działów handlowych i zakupowych.

Program szkolenia

Problematyka rękojmi, wad, gwarancji:

 • Pojęcie umów w obrocie gospodarczym i przedsiębiorcy.
 • Pojęcie wady i niezgodności towaru z umową, na czym może polegać. Rodzaje wad.
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza sprzedawcy za sprzedanie wadliwego towaru.
 • Postępowanie w przypadku niezgodności towaru z umową. Rodzaje uprawnień.
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza sprzedawcy za niezgodność towaru z umową.
 • Terminy przy dochodzeniu roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową, termin do zgłoszenia niezgodności, jej wykrycia.
 • Problem zwłoki w dostarczeniu towaru. Zwłoka o opóźnienie. Na czyj koszt powinien być dostarczony towar.
 • Przedawnienie
 • Czy niezgodność towaru z umową można zgłaszać producentowi lub importerowi?
 • Na czyj koszt następuje wydanie rzeczy sprzedanej i transport.
 • Kto ponosi ryzyko zagubienia i zniszczenia przesyłki w czasie transportu?
 • Demontaż i ponowne zamontowanie rzeczy wadliwej – kto ponosi koszty?
 • Czy kupujący może domagać się rozpatrzenia reklamacji pomimo braku paragonu?
 • Rękojmia a gwarancja, czym się od siebie różnią.
 • Kto może udzielić gwarancji, na jaki czas, w jakim zakresie?
 • Uprawnienia przysługujące z gwarancji.

 

Właściwe zawieranie umów w obrocie gospodarczym:

 • Badanie wiarygodności klienta (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej).
 • Osoby uprawnione do zawierania umów w obrocie gospodarczym na przykładzie poszczególnych rodzajów spółek – prawo do zawierania umów przez: prezesów, wiceprezesów, prokurentów, wspólników…
 • Pełnomocnictwo i prokura. Co to jest prokura, rodzaje prokury. Czy prokurent odpowiada za długi, wynikające z umów, które zawiera.
 • Konsekwencje zawarcia umowy przez osoby nieuprawnione.
 • Podstawowe elementy umowy w obrocie gospodarczym, określenie terminu dostawy, zasad weryfikacji zamówienia.
 • Formy zabezpieczania zobowiązań, wynikających z umów w obrocie gospodarczym:
  • weksel,
  • gwarancje bankowe,
  • akredytywa.
 • Formy czynności prawnych (forma konkludentna, ustna, pisemna, akt notarialny…), zawieranie umów drogą e-mailową.
 • Regulaminy, ogólne warunki umów, ogólne warunki sprzedaży… Co zrobić, gdy każda ze stron posiada swoje w/w załączniki do umów.
 • Podstawowe elementy umowy (praca z dokumentem).
 • Podstawowe błędy popełniane przy pisaniu umów.
 • Umowa jako element wizerunku firmy.

Czas trwania

9:00-15:00

Prelegenci

trener Effect Group

Gdzie i kiedy

Online 12 wrzesień 2022

Gdzie i kiedy

Online 7 listopad 2022

Gdzie i kiedy

Online 20 maj 2022

Gdzie i kiedy

Online 28 styczeń 2022

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę
727
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 750 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Zapisz się

Organizator

Effect Group Sp. z o.o.
01-443 Warszawa
Erazma Ciołka 16
woj. mazowieckie
Effect Group Sp. z o.o. to firma szkoleniowo-doradcza która działa na rynku szkoleń od II połowy 2006 roku i specjalizuje się w zwiększaniu efektywności na wszystkich poziomach organizacji, poprzez udostępnianie sprawdzonej wiedzy i doświadczenia zaw...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Effect Group Sp. z o.o.
01-443 Warszawa Erazma Ciołka 16
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!