Prawo: baza szkoleń, kursów i konferencji dotyczących prawa!

 • Wyszukaj szkolenia, kursu oraz konferencje o tematyce prawnej w całej Polsce
 • Znajdź szkolenie dla siebie, poznaj jego program oraz ceny
 • Zgłoś swój udział wypełniając nasz formularz rejestracji online
 • Wyszukaj szkolenia, kursu oraz konferencje o tematyce prawnej w całej Polsce
 • Znajdź szkolenie dla siebie, poznaj jego program oraz ceny
 • Zgłoś swój udział wypełniając nasz formularz rejestracji online
prawo - szkolenia, kursy i konferencje
Przewiń stronę

Prawo: 1251

Artykuł

Prawo i dział prawny w firmie.

Dział prawny nie jest obowiązkowym elementem struktury organizacyjnej firmy, przez co często jest pomijany i niedoceniany. Tymczasem obsługa prawna In-house niesie za sobą wiele korzyści dla przedsiębiorstwa. Jaką rolę odgrywają prawnicy w firmach i w jaki sposób ich praca może wpływać na efektywność? Sprawdź znaczenie i obowiązki działów prawnych.

Po co firmie dział prawny?
W zasadzie każda firma potrzebuje wsparcia prawnego. Wiele obszarów jej działalności ma bowiem związek z kwestiami formalnymi i obowiązującymi przepisami. Mniejsze organizacje zwykle korzystają z zewnętrznej pomocy, czyli outsourcingu usług prawnych. Doraźna lub stała współpraca z kancelarią nie zawsze zdaje jednak egzamin. Dlatego przedsiębiorcy, którzy mogą sobie na to pozwolić, powinni rozważyć utworzenie działu prawnego. Dzięki włączeniu jednostki prawnej do struktury organizacyjnej firmy korzystanie z ekspertyzy i umiejętności specjalistów różnych dziedzin prawa jest znacznie łatwiejsze, podobnie jak ich współpraca z pozostałymi działami. Tym sposobem dział prawny może mieć realny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa i jego efektywność, a w konsekwencji również zyski.
 
Czym zajmują się prawnicy w firmie – obowiązki działu prawnego
Dokładny zakres obowiązków działu prawnego zależy od wielu czynników, wśród których kluczowym są potrzeby firmy związane z rodzajem i trybem prowadzonej działalności. Zadania realizowane przez dział prawny najczęściej obejmują jednak:
 • przygotowywanie umów handlowych, najmu, kadrowych itp.,
 • przygotowywanie tekstów regulaminów, zarządzeń i innych wewnętrznych aktów prawnych (we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi),
 • udział w negocjacjach kontraktowych,
 • analizę zmian w przepisach dotyczących działalności firmy np. zmiany w podatkach,
 • sporządzanie opinii prawnych w sprawach dotyczących bieżącej działalności,
 • przygotowywanie pozwów sądowych na rzecz spółki,
 • nadzorowanie i obsługę procedur odszkodowawczych lub windykacyjnych w imieniu firmy,
 • obsługę biurowo-administracyjną rady nadzorczej i zarządu (np. przygotowywanie protokołów z posiedzeń zarządu, uchwał, tworzenie regulaminów działania biura zarządu itp.),
 • nadzór nad archiwizacją,
 • doradztwo prawne i konsultacje w zakresie prawa pracy lub innych dziedzin prawa.
Warto pamiętać, że sprawna i skuteczna praca działu prawnego wymaga nie tylko doskonałej wiedzy prawniczej członków zespołu, ale także dogłębnego poznania mechanizmów działania konkretnej organizacji oraz rynku, na którym funkcjonuje. Umożliwia to świadczenie wsparcia w postaci doradztwa związanego z konkretnymi posunięciami strategicznymi czy wdrażaniem nowych pomysłów. To właśnie w tym zakresie praca działu prawnego może się okazać niezwykle cenna i przenieść się na wymierne korzyści dla przedsiębiorstwa.
 
Jak organizować pracę działu prawnego?
Odpowiednio zorganizowana praca działu prawnego to ogromny atut przedsiębiorstwa. W szybkiej realizacji codziennych zadań pomoże np. możliwość łatwego wykorzystania dotychczasowego dorobku przy podobnych sprawach. Ponadto musi on być dobrze zintegrowany z innymi elementami struktury firmy i wyposażony w efektywne narzędzia do wymiany informacji. Powinno się również dbać o odpowiednią liczebność i kwalifikacje pracowników działu prawnego. W razie potrzeby niektóre mniej znaczące zadania można zlecać zewnętrznej kancelarii.

Kwalifikacje zespołów prawnych warto rozwijać poprzez cykliczne śledzenie zmian w prawie i odpowiednie szkolenia dla ich pracowników. Przykładowe oferty, którymi warto się zainteresować, to m.in.: Warto zaangażować dział prawny nie tylko w kwestie przygotowania umów i kontraktów, ale również w etap ich realizacji. To szczególnie istotne w dużych przedsiębiorstwach, które realizują wiele umów jednocześnie. Czujność firmowych prawników może pomóc uniknąć niewyegzekwowanych płatności lub innych roszczeń, a przez to również czasochłonnych i kosztownych procedur windykacyjnych. Dzięki temu ich praca stanowi realną, mierzalną korzyść dla organizacji. Zwiększanie roli działów prawnych to jeden ze stałych trendów spowodowany rosnącą koniecznością zapewnienia zgodności działania firmy z przepisami prawa (tzw. compliance). Sprawny dział prawny pozwala też firmom osiągać znaczącą przewagę konkurencyjną. Coraz częściej uważa się wręcz, że prawnicy powinni działać, jakby byli udziałowcami firmy i pełnić funkcje partnerów oraz doradców biznesowych, a nie usługodawców.
 
Efektywny dział prawny – o czym pamiętać?
Osiągnięcie stanu partnerstwa pomiędzy działem prawnym a zarządem nie jest jednak możliwe bez wysoko wykwalifikowanej kadry. Dlatego wśród trendów biznesowych związanych z firmowymi prawnikami obserwuje się też stawianie na ciągły rozwój kwalifikacji. Bardzo pomocne w tym zakresie okazują się szkolenia – organizowane coraz częściej i dotyczące coraz bardziej zaawansowanej tematyki nie tylko prawnej, ale również biznesowej. Nie należy zapominać o programach związanych z najnowszymi zmianami w prawie, które bezpośrednio dotyczą działalności przedsiębiorstwa, ale ważna jest również tematyka z zakresu zarządzania, negocjacji, instrumentów finansowych, a nawet HR. W celu ułatwienia prawnikom współpracy z pozostałymi działami organizacji niekiedy warto zainwestować również w typowe programy team-building lub też dotyczące efektywnej komunikacji.

Inne szkolenia prawne cieszące się popularnością w 2021 roku:
Prawo i dział prawny w firmie.