DOE Design of Experiment

O szkoleniu

Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy niezbędnej do prawidłowego zaplanowania eksperymentu i przeprowadzenia statystycznej analizy wyników zgodnie z metodyką planowania doświadczeń, a także poprawnego zinterpretowania uzyskanych rezultatów analiz.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie adresowane jest do osób zainteresowanych opanowaniem metodyki planowania doświadczeń i umiejętności statystycznej analizy uzyskanych wyników.
Wymagania: Znajomość Minitab

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do opisu procesu

 • Opis procesu, jako y=f(x)
 • Zmienność w procesie
 • Podstawowe miary opisujące proces

2. Rodzaje danych w praktyce

 • Dane ilościowe i jakościowe
 • Rodzaje skal
 • Przygotowanie danych
 • Narzędzia graficznej prezentacji danych (histogram, wykres procesu w czasie, diagram korelacji etc.)
 • ćwiczenia z wykorzystaniem programu Minitab, interpretacja

3. Klasyczne metody analizy danych

 • Analiza rozkładu (np. rozkład normalny)
 • Estymacja przedziałowa
 • Ogólne podejście do planowania – cykl PDCA
 • Ćwiczenia z wykorzystaniem programu Minitab, interpretacja

4. Wyznaczanie niezbędnej liczebności próby

 • Dla określenia średniej
 • Dla określenia odsetka
 • ćwiczenie, wnioski

5. Szukanie zależności w procesie

 • Podstawowe metody badania zależności (korelacja i regresja)
 • Wykresy zależności i ich interpretacja
 • Testy hipotez statystycznych i ich rodzaje
 • Rodzaje popełnianych błędów
 • ANOVA – Analiza wariancji jako podstawowa metoda w DOE
 • ćwiczenia z wykorzystaniem programu Minitab, interpretacji

6. Przygotowanie do Eksperymentu

 • Cel DOE, podstawowe pojęcia
 • Matryca doboru X-ów
 • Screening – wstępny dobór X-ów
 • Interakcje czynników
 • Wybór skrajnych wartości czynników
 • ćwiczenie

7. Metody prowadzenia eksperymentów DOE

 • Pełny eksperyment czynnikowy
 • Eksperyment czynnikowy dwupoziomowy
 • Eksperyment Placketta – Burmana
 • Randomizacja
 • Wybór metody i konsekwencje

8. Projektowanie eksperymentu w praktyce

 • ćwiczenia z wykorzystaniem programu Minitab, interpretacja
 • Budowa modelu
 • Wykresy zależności

9. Rezultaty DOE – co dalej?

 • Ocena jakości modelu
 • Szumy w eksperymencie
 • Optymalizacja parametrów
 • Zalety i wady DOE – kiedy można stosować, a kiedy nie.

Czas trwania

2 dni /16 godzin

Prelegenci

Trener SGP

Gdzie i kiedy

Poznań 12-13 maj 2022
brak danych

Poznań

woj. wielkopolskie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • poszkoleniowe konsultacje z trenerem
 • Rozwiń
Dostępne zniżki:
 • 5.92% przy zgłoszeniu min. 3 osób
Zapisz się

Organizator

SGP Training&Consulting przy SGP Sp. z o.o.
42-202 Częstochowa
Legionów 90/100
woj. śląskie
Nasze szkolenia dają możliwość wdrożenia w praktyce omawianych rozwiązań.Szkolenia prowadzą Trenerzy z ogromnym doświadczeniem, dzięki którym Państwa pracownicy staną się kluczowym czynnikiem w osiąganiu celów organizacji. Jakość i zadowolenie uczest...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

SGP Training&Consulting przy SGP Sp. z o.o.
42-202 Częstochowa Legionów 90/100
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!